Arcturian Group Message via Marilyn Raffaele | 17 mars 2024

 

 

 

Arcturian Group Message 

via Marilyn Raffaele | 17 mars 2024

 

Välkomna kära läsare

Du får ofta höra att för att verkligen älska en annan måste du först älska dig själv, men exakt hur älskar en person sig själv? Sann självkärlek (inte ego bluster) är svårt för de som är andligt vakna såväl som de som inte är det eftersom de flesta tror att självkärlek syftar på att älska den tredimensionella falska självkänslan som de flesta identifierar sig med som den de är.

Skratt och skryt ses ofta som överdriven självkärlek men representerar i verkligheten avsaknaden av den, ett medvetandetillstånd som behöver ständig trygghet och taktik för att känna att han eller hon är värd respekt och kärlek.

När individer andligt utvecklas börjar de komma ihåg och analysera tidigare handlingar från ett nytt och högre perspektiv. Ord som talas och handlingar vidtagna i ett mindre utvecklat medvetandetillstånd börjar man komma att tänka på, och de för med sig skuld, ånger och till och med självförakt – en känsla av ovärdighet som får en att undra hur i hela friden man någonsin kan älska den här personen.

Om detta har varit din upplevelse, är du inte ensam för precis som med alla jordiska upplevelser, det här stadiet är en annan aspekt av resan, ytterligare ett steg på vägen till ett djupare andligt förverkligande. När du lär dig om, och börjar acceptera det DU, som du verkligen är, börjar du automatiskt förstå, uppskatta och älska den person du trodde att du var. Låt helt enkelt denna aspekt av självkärlek utvecklas när du är redo.

Hemligheten med att älska sig själv, är att sluta bedöma sin värdighet för kärlek, utifrån tredimensionella standarder och koncept. Att älska jaget betyder inte att älska egot, den falska självkänslan som du kom att acceptera som den du var, utan snarare betyder att lära dig om, förstå, acceptera, integrera, leva och älska det verkliga dig – det DU som är gudomligt medvetandet individualiserat, det DU som du har varit omedveten om genom hela livet.

De flesta anser att kärlek är en känsla eftersom det vanligtvis upplevs så. Ordet känsla betyder ”energi i rörelse”. Kärlek som den är känd och accepterad av de flesta vid denna tidpunkt är ett begränsat tredimensionellt koncept av verklig kärlek. – den allestädes närvarande energin av ett gudomligt medvetande som för alltid omger och flödar till, från och mellan, alla uttryck av DIG själv som människor, växter, djur, utomjordingar, naturandar, elementaler, planeter etc.

Denna ständigt närvarande sammankopplande energi tolkas och förstås enligt individuella medvetandetillstånd och kan därför manifesteras och till och med upplevas som hat såväl som ”kärlek”. De flesta är ännu oförmögna att förstå eller ens betrakta kärlek som en allestädes närvarande gudsenergi och kommer att förbli omedvetna om det tills de kan förstå och integrera ENhet.

Genom processen att leva hundratals tidigare liv såväl som detta, har varje person förvärvat personliga tycke och ogillar och har gjort saker han/hon nu ångrar. Alla kan komma ihåg situationer där sårande ord uttalades och självbetjänande handlingar vidtogs, men kom alltid ihåg att alla upplevelser är lärande upplevelser avsedda att så småningom föra varje person till en högre andlig medvetenhet om sig själv och andra.

Koncentrera dig inte på eller förnedra dig själv över tidigare handlingar. Gör rätt där du kan om det är lämpligt och gå sedan vidare. Skicka Ljus och kärlek till de som kanske redan har gått bort och förlåt alla som har förolämpat er i insikten att de också är andliga varelser i processen att lära sig och utvecklas. Försök att inte dröja vid eller fortsätta att mata lågresonanssituationer från det förflutna som någon eller andra kanske vill hålla vid liv.

Vanliga begrepp om kärlek är baserade på separation och främjar kärlek som begränsad till sexuell attraktion, medkänsla, sympati, lust, service, religiositet, etc. eftersom det är så som Guds energi allmänt tolkas på jorden. Du är redo att gå till högre medvetenhet om kärlek, från vilken du mer fullständigt kan uppleva och uttrycka den för dig själv och till andra.

Kärlek är substansen i allt eftersom det är ALLT SOM FINNS. Det är den kreativa, levande, permanenta energin av allestädes närvarande Gudomligt Medvetande – Gud. Du svävar i den. Det är luften du andas, vattnet i sjöar, bäckar och hav, varje träd och blomma. Ett barns leende och en hunds viftande svans. Det är relation, visdom, omsorg om andra, frid, glädje och skratt. Du simmar i den allestädes närvarande kärlekens energi hela tiden, och skulle aldrig kunna vara skild från den även om du försökte, men det ser inte ut så på jorden eftersom tredimensionella medvetandetillstånd fortsätter att tolka Guds andliga uttryck från nivåer av dualitet och separationstro.

Eftersom de flesta ännu inte kan se verkligheten som ligger till grund för allt, fortsätter de att tro på och leva från ett falskt, betingat och programmerat sinneformat, tolkningar av det perfekta universum och idéerna i det gudomliga sinnet.

Ditt medvetande om verkligheten är att hjälpa till att lyfta och förändra detta.

Vi är Arcturian Group

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *