Sananda via John Smallman, 15 december, 2016

Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

15 december, 2016

Ni är Kärlek och inget annat!

 

Den Enhet som är Gud, Källan, den Högsta Intelligensen, Den Stora Visdomen är, vilket ni så ofta har fått höra, KÄRLEK! Det finns bara Kärlek. Öppna era hjärtan för Den. Den enda orsaken till att ni inte kan känna och uppleva Den är att ni är nedstängda inom rädsla. Ni får intryck av Den, tillfälliga förnimmelser som känns mycket bra, men ni fortsätter ändå att stänga ner, när illusionens distraktioner får tag i er rädslas uppmärksamhet. Vänligen, ÖPPNA ERA HJÄRTAN! Er tillit till den gudomliga planen är nödvändig! I grund och botten har ni tilliten, djupt inom er själva, men ni fortsätter fördröja er medvetenhet om den. Mänsklighetens uppvaknande är oundvikligt, ofrånkomligt, gudomligt garanterat och det äger rum precis just nu!

Det som ni Ljusarbetare, Ljusbärare och Ljusbevarare behöver göra är INGENTING! Bara TILLÅT Kärleken kraftfullt lysa inom er alla, för att den ska få FLÖDA igenom er, utan motstånd och utåt, för att samverka, vilket den helt säkerligen kommer att göra, med alla som ni möter och samverkar med!

Sluta upp med att tvivla och misströsta, för det är inte er natur. Ni beter er som om ni hade fastnat i en trafikstockning, för vilken det överhuvudtaget inte finns något behov, genom att ni hela tiden stannar upp för att sedan röra er framåt bara någon meter, när ni smidigt skulle kunna flyta på, lugnt och säkert, mot er gudomliga destination, för vägen dit är vidöppen. Ni befinner er på Jorden för att hjälpa till i mänsklighetens uppvaknande, genom att vara de ledare och kanaler, genom vilka Guds Kärleks oändliga överflöd strömmar in i varje människas hjärta, men era tvivel och rädslor gällande kaos, konflikter och förvirring, vilka illusionen bjuder er på, visar sig vara ytterst distraherande för er.

Många av er känner ett akut behov av att behöva ”GÖRA NÅGOT!” Men om ni var menade att göra något, så skulle ni befinna er på platser där det skulle vara möjligt och meningsfullt. Men ni är här, precis där ni befinner er, för att upprätthålla och visa på Ljuset. Det är allt. Inte mycket begärs av er; bara visa ert Ljus för alla så att de kan se det och detta ”mycket lilla”- vilket ni djupt inombords är medvetna om – får en ENORM effekt runtom hela jordklotet.

Släpp taget om allt dömande, för att VARA KÄRLEK! Det är vad Gud gör och det är vad ni kom överens om att göra tillsammans med Honom. Er avsikt att Älska är det som väcker upp mänskligheten. Kärleken måste kanaliseras genom er – transformatorstationerna i Kärleksväven – för ni reglerar effektivt de klaffar som fördelar Kärleken, varsamt och mjukt till de platser Den är menad för, på ett sätt som med lätthet kan tas emot och accepteras. Kärleken är oändligt kraftfull, men också varsam, Den forcerar eller driver inte på, den blir levererad av er alla genom era kärleksfulla avsikter, exakt dit där Den behövs i detta ögonblick som är nu. Detta ”nu-ögonblick” är NU! Öppna era hjärtan och tillåt det Gudomliga energifältet – KÄRLEKEN – strömma genom dem, vilket är er och Guds Vilja.

Ni är välsignade att få vara på Jorden i hennes ögonblick av nöd. Ni ställde upp frivilligt och ni blev utvalda att hjälpa till i detta massiva företag som inte kommer att stoppas eller omdirigeras. Illusionens distraktioner kan inte på något sätt hindra den gudomliga planen för Jorden och alla de livsformer hon så kärleksfullt stöttar. Konflikter, lidande, nöd och destruktiva aktiviteter som orsakar er så mycket rädsla, kommer att upphöra. Tiden för all exploatering och den ofattbara förslavningen av de många, vilket har utförts av de få allvarligt missledda, har nått sitt slut. Mänskligheten kommer inte längre gå med på att underkasta sig, genom att ge ifrån sig sin makt till auktoritära regimer av något slag – internationella bolag, politiska partier, regeringar, militär- och polisstyrkor eller religiösa organisationer – vilka tror att de har rätt att kontrollera och styra. Redan nu kan ni se människor som återtar sin makt och detta kommer att fortsätta ske.

Mänskligheten önskar bara få leva i fred och harmoni, i linje med sin egen natur och det är dit ni är på väg. Den sanslöshet hos de auktoritära regimer som eftersöker konflikt med varandra, är nu välkänd och kommer inte längre att möjliggöras. Ni alla är suveräna varelser, fullständigt kapabla att leva i fred med era världsliga grannar utan ingripande utifrån.

Så som är fullständigt uppenbart, så har ingripande utifrån resulterat i krig efter krig efter krig, utan ände i sikte. Tiden för detta sätt att leva, om det kan kallas ett sätt att leva, är förbi. Ni är på väg att återta er makt och det förskräcker dem som i eoner har kontrollerat er och som vill fortsätta med det. Den makt som är tillgänglig för dem som finns i ledningen av de auktoritära organisationerna håller snabbt på att smälta undan, vilket är varför de ställer till ett sådant liv om alla hemska saker som skulle kunna drabba er om ni inte fortsätter stötta dem.

Låt dem ha sina rädslor och farhågor, ni kan inte ändra på det för det finns inrotat inom dem, men sluta upp med att stötta dem med de negativa energier som era egna rädslor och farhågor erbjuder. Vänd er till Kärleken, omfamna den, ha tillit till er inre vägledning, er Gudagivna intuition och gå entusiastiskt framåt med att engagera er i alla som ni möter, ärligt och öppet, genom att bara vara er själva. Låt de egoistiska masker som ni så länge har burit på, bara vika undan, så att ni kan bli sedda som de varelser av Ljus, Glädje och Kärlek som ni i sanning är och sedan glädja er åt att få observera värmen i de samspel som följer.

Ni är Kärlek och inget annat! Tillåt er själva vara, inget mer behövs, och andra kommer med glädje att svara på er närvaro och kommer även de att öppna sig upp för Kärleken. Ni är allt, utan undantag av något slag – ras, färg, tro, nationalitet eller status – gudomliga varelser på Jorden i detta ögonblick, för att vakna upp från den mardröm som har varit en sådan lång och kontinuerlig upplevelse. Var de ni är, utan rädsla eller tvivel och se på när mänsklighetens uppvaknande vecklar ut sig till ett himmelskt Ljus av evig Glädje!

 

Er kärleksfulle broder Jesus.

 

 

 

Jesus Audio Blog for Thursday December 15th

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...