Jesus via John Smallman, 20 januari 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

den 20 januari 2022

”Fortsätt vara, samt ge uttryck för Kärleken”

Ni – hela mänskligheten – håller på att vakna upp, tecken på detta finns överallt runtomkring er, så släpp taget om alla tvivel eller negativa bedömningar gällande det och låt er själva bli medvetna om dessa tecken. I och med att ni gör det så stärker ni, samt bemäktigar ytterligare inflödet av Kärlek, den Livskraft som ger liv åt er och era mänskliga kroppar, när Den strömmar genom er och ut till mänsklighetens kollektiva energifält och intensifierar var och ens förnimmelse av att uppvaknandet är nära förestående. För att göra detta, och enbart detta, är varför du för närvarande är inkarnerad som en människa på Planeten Jorden i detta exakta ögonblick som är Nu. Var och en av er gjorde det högst positiva, personliga och individuella valet att vara här nu. Så nu när ni befinner er här, låt er själva bli medvetna om detta och förnya sedan åtminstone en gång dagligen er avsikt att dela och sträcka ut den Kärlek som ni är, till hela mänskligheten, i och med att ni sålunda varsamt och med medkänsla puffar alla i riktningen mot vakenhet.

Ert uppvaknande är oundvikligt, det vet ni och er närvaro på Jorden i detta Nu-ögonblick med en sådan kärleksfull avsikt, förverkligar det. GRATULERA ER SJÄLVA! Och fortsätt vara, samt ge uttryck för Kärleken som ni alla är.

Som ni alla vet, när ni väljer att gå ner djupt inombords – till den heliga helgedomen, som ständigt och utan undantag finns närvarande inom var och en av er – så stöter ni ofta på era egon som uppmuntrar er till att tvivla på eller avfärda denna heliga Sanning, eftersom de gör försök att förstärka era själv-tvivel och känslor eller övertygelser om att ni är skyldiga syndare, ovärdiga att få ta del av Moder/Fader/Guds oändliga kärlek för er. Till och med på en intellektuell nivå tror ni inte på detta, men på hjärtnivån har många stora svårigheter med att acceptera sig själva i egenskap av de perfekta gudomliga barnen till vår oändligt visa, medkännande och kärleksfulla Källa som i sanning känner var och en av Oss såsom en absolut perfekt och oskiljaktig del eller aspekt av den Helhet som utgör Alltet, som är SIG SJÄLV och som därför även måste vara ni!

Många av er har hört frasen ”Guds utvalda”. Denna har mycket ofta blivit massivt missförstådd till att betyda att Gud väljer vilka som bedöms såsom ovärdiga eller syndare av desamma organisationerna. INGET skulle kunna vara längre från Sanningen! Enbart Kärlek existerar. Kärleken är Allt, är Moder/Fader/Gud, är Källan och därmed är Allt kännande liv – om det så befinner sig i en kropp i de fysiska sfärerna eller bortom de fysiska sfärerna – för evigt och aldrig ens i ett kortaste ögonblick separerat från detta tillstånd. Detta innebär att ingen blir avfärdad. Att bli avfärdad är omöjligt, för Kärleken är den yttersta och fullständiga acceptansen av Allt som Den känner till och skapar. Det finns inget som inte blev skapat, det finns enbart och uteslutande vad Källan skapar och vad Källans skapelser själva skapar, vilket alltid är mycket uttrycksfulla förlängningar eller vidareutvecklingar på Kärleken.

Allt kännande fysiskt liv är Kärlek som individuellt ger uttryck för Sig själv i ett overkligt eller illusoriskt tillstånd, en dröm; och allt kännande fysiskt liv befinner sig för närvarande i processen av att vakna upp från detta overkliga tillstånd. Man trädde in i det som ett tillfälligt experiment, för att få upptäcka ifall en separation var möjlig och för dem som valde att delta har det verkat vara ett mycket verkligt tillstånd i vilket livet, oundvikligen följt av döden, fylldes med smärta, lidande och ständiga hot mot sin existens. Overkligheten förefaller att ha existerat i oräkneliga, i själva verket ändlösa eoner. Kollektivet har nu och slutligen, skenbart efter oräkneliga eoner – som i Verkligheten har varit blott de kortaste ögonblick som ni kan föreställa er – kommit till insikten om att drömmen/illusionen inte tjänar något gott ändamål och har valt att släppa taget om den, och väljer sålunda att kollektivt vakna upp.

Ert uppvaknande tillbaka till Verkligheten är en pågående process inom overklighetens spel, som naturligtvis har slutförts. Kollektivet har valt att vakna upp och nu måste varje individ också göra valet av fria viljan att göra detsamma. Den största majoriteten gör detta nu. Det finns emellertid ett fåtal, en mycket liten minoritet, som – på grund av de ogiltiga övertygelser som de håller fast vid – för närvarande vägrar vakna upp. Dessa val kommer att respekteras. Kärleken tvingar eller påtvingar aldrig. Den älskar, vilket är Allt Den kan göra och vara, medan Den inte har någon annan Vilja eller önskan. Därför kommer Den att tålmodigt vänta så länge det tar – kom ihåg att det INTE existerar någon tid – för dessa få ovilliga att också komma fram till insikten om att spelet inte tjänar något syfte för dem och att de också sedan väljer att vakna upp.

Det finns inget dömande, det finns inget avfärdande, det finns inget fördömande. Det finns Kärlek. Att vakna upp till detta tillstånd, i vilket ni för evigt närvarar och vilket många fortfarande förblir omedvetna om – Verkligheten – är ett mirakel av under och storslagenhet bortom era vildaste drömmar. Oändlig Glädje och Frid inväntar på ett högst kärleksfullt sätt ert uppvaknande.

Er kärleksfulle Broder Jesus.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...