Jesus Genom John: Att Vakna är att Känna Er Själva som Kärleken Inkarnerad. 23 oktober 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus Genom John: Att Vakna är att Känna Er Själva som Kärleken Inkarnerad.

23 oktober 2022

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vi arbetar, för att uttrycka det i mänskliga termer, övertid här i de andliga världarna när det mänskliga kollektivet fortsätter att röra sig snabbt mot den storslagna och betydelsefulla händelsen – ert kollektiva uppvaknande! Det är verkligen väldigt, väldigt nära! Ja, vi har i många år nu berättat för er att ert uppvaknande är nära, att det kommer att ske snart, och det var sanning. Men tiden, som ni upplever den i den rena materialismens overkliga miljö, är variabel, det är inte ett konstant enriktat flöde, som det ser ut för er, och därför gör detta faktum det svårt för oss att ta itu med det på ett vettigt sätt för er. Efter att ha gjort det förtydligandet kommer jag att säga igen ”Ert ögonblick av uppvaknande är mycket nära.”

Kom ihåg att det bara finns nu, och ni kan uppleva nu, som många av er har gjort, genom att gå in i ett djupt meditativt tillstånd. Var vid gott mod, var upplyft av dessa kärleksfulla prognoser och gläd de hjärtan hos dem som du interagerar med genom din fullständigt kärleksfulla och upplyftande närvaro. Du behöver inte säga något eller engagera dem i diskussion, bara VAR, så kommer de att känna ditt vackra energifält omsluta dem med en känsla av ökad kraft, och de kommer därför att uppleva en personlig känsla av medvetenhet om sitt eget vackra och kraftfulla energifält.

Att Bara Vara är anledningen till din nuvarande inkarnation, nu, idag.

Det finns inga olyckor. Det verkar för er som att olyckor är frekventa händelser, och ni är skyldiga och/eller uppmuntras att investera i försäkringar som skyddar era värdesaker om något skulle hända er. Men alla ”olyckor” har ett andligt syfte som normalt inte är uppenbart i det ögonblick de inträffar, men som kan upptäckas vid ett senare tillfälle. Och det finns alltid lärdomar att dra när de inträffar vilket ofta leder till förändringar i lagstiftningen för att minska eller eliminera möjligheten att de återkommer.

Ingen av er är på Jorden av en slump. Oplanerade graviditeter är inte olyckor, inte heller motorolyckor, svåra sjukdomar eller till synes allt för tidiga dödsfall av nära och kära, och inte heller de olika sätt som människor väljer att hantera dem på. Varje händelse har ett gudomligt syfte, det ger en möjlighet till lärande, även om ofta den läxa som erbjuds inte erkänns förrän en tid senare, eller inte alls. Ändå ger de alltid helande till de som drabbas av dem.

Kom ihåg: Du är aldrig ensam! Ensamhet, separation och varje känsla av att inte ha någon att dela dina glädjeämnen eller dina bekymmer med är bara en aspekt av illusionen, drömmen eller separationsspelet som du har valt att delta i. Ni kan, och bör, alltid kalla på och öppna er för att ta emot kärleksfull vägledning från era individuella supportteam i de icke-fysiska världarna. Vi vakar över er i varje ögonblick och väntar på ditt rop om vägledning och kärleksfull uppmuntran i vad du än har att göra med, när du reser mot det uppvaknande som du så villigt och modigt valde att delta i genom att inkarnera, för att hjälpa alla dina bröder och systrar på sina vägar hem till Verkligheten.

Som många av er är mycket väl medvetna om, går många nära och kära över hela världen just nu samman i gemenskaper för att stödja varandra, och från vilka de ständigt erbjuder inbjudningar till andra att gå med dem och njuta av den ovillkorliga acceptansen som är en viktig aspekt av dessa grupper. Detta är verkligen ett magnifikt och hjärtevärmande tecken på uppvaknandeprocessen i aktion. Om någon av er känner er vilse och ensam, vänligen be oss om hjälp med att hitta en kärleksfull gemenskap som ni kan gå med i. Och vet att var och en av er alltid har era egna unika och individuella gåvor att erbjuda till vilken grupp ni väljer att gå med i, för ni är var och en, utan några undantag, lysande uttryck för Den Enda. Släpp alla känsla av värdelöshet eller ovärdighet som undergräver ert förtroende för er själva, eftersom ni alla är gudomliga varelser, och dessa djupt begravda negativa föreställningar om er själva är helt och fullständigt ogiltiga.

Jag kan inte tillräckligt starkt betona hur viktigt det är för er att slappna av dagligen i era heliga inre helgedomar, och medan ni är där sätta upp avsikten att släppa alla känslor eller övertygelser du kan ha som indikerar för dig att du är, på något sätt, ovärdig. Ni är rena gudomliga varelser, och varje känsla ni kan ha att ni är icke älskvärda eller ovärdiga kärleken till andra människor eller till Moder/Fader/Gud är galen. Gud skapade er i kärlek, så hur skulle ni kunna vara ovärdiga eller icke älskvärda!

Men de flesta av er skämdes ofta i spädbarns- och barndomen över meningslösa misstag ni gjort. Det är en aspekt av nästan varje kultur, ras och etnicitet, och avsikten hos de som gjorde att ni skämdes var kärlek, de försökte lära er att passa in i den kultur som ni hade fötts in i, precis som hade hänt dem. Ni vet intellektuellt att dessa känslor eller övertygelser är ogiltiga, men de var så djupt rotade under de första åren att ni lärde er att lyda och följa för att få den kärleksfulla omsorg som ni behövde i den åldern för att överleva. När den hölls undan var det inte bara extremt smärtsamt, det var skrämmande. Separation visades mest kraftfullt för dig, och du var naturligtvis tvungen att begrava traumat det orsakade dig i grundläggande självförsvar.

Att vakna är att bli helt och fullständigt medveten om din oskiljaktighet från din Källa, och att känna dig själv som inkarnerad Kärlek. Genom att göra just det, genom att bara vara, hjälper du enormt alla som du interagerar med på något sätt att överhuvudtaget komma ihåg att de också är Ett med Källan i varje ögonblick av deras existens, eftersom din kärleksfulla energi omsluter dem och ger till och med en tillfällig medvetenhet till dem om deras eviga och gudagivna fullständiga och villkorslösa acceptans.

Det finns inte, och har aldrig funnits, en kännande skapelse av Gud som på ens det minsta sätt är ovärdig kärlek, eftersom ni alla är skapade av kärlek, och därför är ni KÄRLEK. Det kan aldrig förändras, och din uppgift som människa är att komma ihåg det, och vakna upp ur drömmen in i Verkligheten, ditt eviga Hem, där du i varje ögonblick är i Guds Närvaro, den enda ”platsen” som finns.

Din kärleksfulla broder, Jesus.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...