Ärkeängel Mikael och “En Som Tjänar”, OWS, via James McConnell och Shosanna, 26 december 2021

 

Ärkeängel Mikael och “En Som Tjänar”, OWS, via James McConnell och Shosanna, 26 december 2021

 

ÄRKEÄNGEL MIKAEL (Kanaliserad av James McConnell)

 

Jag är Ärkeängel Mikael. Jag kommer nu för att vara med er. Att vara med er mer, och mer, och mer. Jag själv och många andra som är era guider och som arbetar med er, kommer in i ert utrymme mer och mer så att säga. Bli medvetna om de av oss som är här för att föra er framåt, för att fortsätta vägleda er.

Fast många av er har redan fått denna vägledning, men ni trodde inte helt på att den fanns där. Men i de kommande tiderna kommer ni att känna det mer och mer. Vissa kommer till och med att se bevis på vår ankomst, av vår mer fullständiga kontakt med er alla. Och det kommer att vara på många olika sätt som detta kommer att ske. Vissa kommer att se. Vissa kommer att höra. Vissa kommer att känna. Anslutningen kommer att finnas där oavsett hur den än kommer till er. Vet bara att detta är på gång. Detta är en del av er uppstigningsprocess. Och det är bara för de som just nu har ögon att kunna se med och öron som kan höra. Så vet att ni, i detta ögonblick, förbereder er själva – inte så att vi förbereder er, utan ni förbereder er själva – för att mer fullständigt gå in i den nya högre dimensionen som formas på denna planet just nu, som gör det lättare att få mer tillgång till det ni aldrig någonsin haft tidigare i denna utveckling som ett kollektiv; individuellt ja, men nu mer kollektivt.

Och nu vill jag om ni är villiga, att ni tänker på en liknelse och föreställer er detta. Kollektivet, mänskligheten, kommer till ett vägskäl. När ni närmar er vägskälet: då kan ni gå till vänster, till höger eller rakt fram, och ni blir osäkra på vilken väg ni ska ta. Många viker av till vänster. Många andra går rakt fram. Sedan finns det några som redan har tagit vägen till höger, för ni vet att den vägen leder till full förbindelse med ert Högre Guds-Själv, med den Kosmiska Källan inom var och en av er, och ni har redan gjort det valet.

Sedan finns det många som går rakt fram, går som de alltid har gjort, viker inte av någonstans, följer den väg de tror är deras, går omedvetna framåt och stannar i den komfortzon de alltid vari i. Men de som rör sig rakt fram kommer också någon gång till ett vägskäl igen. De kommer då att få valet igen, om det är om månader eller år eller livstider framåt, är upp till dem och deras Högre Själv.

Och så finns det de som redan har vikt av åt vänster. Det är de som kommer att fortsätta vara genomsyrade av mörker, och har bestämt sig för att inte gå rakt fram eller åt höger. De kommer att fortsätta på sin väg, den väg som kommer att ta dem bort från denna planet helt och hållet. För de har valt att inte stiga upp, valt att inte flytta upp till den högre vibrationen, eftersom de inte kan uthärda den. De kan inte vara i den frekvensen. De drar sig för det och rör sig därför nerför vägen till vänster.

Naturligtvis är detta bara en analogi. Men det är något för er att tänka på när ni har tankar om tidslinjer. För ni kan ersätta dessa vägar nu med andra tidslinjer. Tidslinjen till vänster är den som de som tillhör mörkrets krafter har försökt hålla sig fast vid, och försökt få med sig så många de kan på, till och med så till den grad att de dödar en stor del på planeten, och de fortsätter att hålla fast vid det. Det är naturligtvis inte tillåtet.

Naturligtvis är den tidslinje som fortsätter rakt fram: den tidslinje som många vid det här laget har valt, eftersom de inte vet; de sover ännu. Och de har hittills valt att fortsätta sova. Kommer de att vakna någon gång? Absolut. Vid någon tidpunkt, eftersom de av er som har flyttat och skapar er egen tidslinje, en tidslinje som leder in i den femte dimensionen, finns där för att hjälpa de som rör sig rakt fram och fortsätter röra sig på den tidslinje de varit på.

Så tänk på det, eftersom tidslinjerna nu börjar skilja sig åt mer och mer. Det är därför ni lägger märke till att era familjer, era vänner, drar sig ifrån er, drar sig ifrån era idéer, era ideal. För de förstår inte. De förstår bara det de vet. De förstår inte vad som är möjligt, som ni gör.

Så fortsätt ha tillit. Lita på er själva. Lita på era mentorer och de som vägleder er. Lita på planen. För det är en oförstörbar plan. Den går inte att stoppa. Och allt leder er i en riktning som fortsätter att följa den planen.

Jag är Ärkeängel Mikael. Det är alltid ett nöje då jag kan vara med er och dela med er, och hjälpa er att bättre förstå vilka ni är, och vad ni är här för att göra.

Ni är alla här på ett stort uppdrag. Några av er har redan tagit er an det uppdraget. Vissa går vidare till andra uppdrag. Ni blir alla vägledda att följa vägen och tidslinjen till höger.

 

EN SOM TJÄNAR (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna är här.

Vi är redo och växlar upp för ert nästa år, ert nyårsfirande och det nya året som kommer. Vi vill bara ger er en liten ledtråd: vilket år det här kommer att bli av sanningar framöver. Gör er redo, för det kommer att bli ganska häpnadsväckande ibland. Men vi sparar det till ert Nyårsfirande.

Vi är redo för era frågor om ni har några.

Gäst: Jag har en fråga. Kan ni höra mig?

OWS: Ja, vi hör dig.

Gäst: Bra. Jag undrar bara om det är sant att president Trump faktiskt fick boostersprutan med vaccin? Jag trodde inte att han hade fått något vaccin, men jag hörde att han fick en booster och undrar om det är sant.

OWS: Det kommer mycket information och desinformation nu. Och sanningen ligger någonstans i mitten, så att säga. När det gäller saker som pågår, som du har hört många gånger sker bakom kulisserna, bakom den här personen du pratar om, han jobbar i en viss riktning, och han måste jobba på båda sidor om myntet nu, som du kanske har hört. Han behöver göra vissa saker för att åstadkomma en viss händelse, och andra händelser som håller på att byggas upp nu, för att åstadkomma den mer fullständiga förändringen, vi kommer att säga, de förändringar som ni har förväntat er när det gäller tillkännagivandet i etern, och många andra sätt i det ni kallar EBS-systemet. Allt bygger på detta. Så huruvida han har tagit sprutan eller inte, är verkligen inte viktigt. Inte ens vad han säger till folket vid det här laget är viktigt, annat än att han spelar en roll här. Han spelar en roll. Nu ibland så verkar det som om den rollen leder till den andra sidan, till den mörka sidan. Och vid andra tillfällen spelar han rollen som leder till ljusets sida. Så han spelar på båda sidor, för att åstadkomma ett bra tillkännagivande vilket fortfarande kommer. Okej? Shoshanna, du kanske kan tillägga något här?

SHOSHANNA: (JoAnna’s Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi kan dela, Kära Bror. Vill du det?

Gäst: Alltid. alltid.

Shoshanna: Kära Bror, vi kommer att kliva utanför gränserna nu, och hoppas att vi inte får någon karma av det. Men vi kommer otvetydigt att berätta för dig att han inte fick det du kallar boostersprutan. Han fick den inte. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Jag trodde att det var en kod för något, jag vet inte vad, men jag tror fortfarande att det är en kod för något.

Shoshanna: Ja.

OWS: Mycket så. Det är mycket som kommer fram i den kommande tiden här. Så var redo. Det kommer att bli ganska häpnadsväckande när det gäller många saker som kommer fram när det handlar om ert så kallade vaccin, som naturligtvis inte är ett vaccin så som ni känner till det, och många andra saker som kommer att komma fram i form av sanning, och en förmedling med ett mer fullständigt avslöjande om allt som hänt fram tills nu.

Är vi redo för en annan fråga här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Okej. Det här är ytterligare en av dessa tokigheter med ”är det här sant, är det där sant?” Jag hörde en förklaring om att detta vaccin skapar ett DNA som blir en förbindelse till mörkret. Och jag vet inte om det är sant. Men Gene Decode hade lagt ut det, och jag försökte förstå om det kunde vara möjligt. Allt är möjligt just nu! Så jag vill bara veta om det fanns någon sanning i det.

OWS: Först och främst måste du förstå, att DNA-processerna förändras hos de som är som du. Och de som inte förändras kommer inte att fortsätta denna utveckling, när det gäller att flytta upp till de högre vibrationerna i den högre dimensionen. De kan inte det. Deras DNA förändras inte för att tillåta dem att flytta upp i dessa högre vibrationer. Så därför ser du separeringen mellan de två sidorna nu, så att säga. Då menar vi inte det som Ärkeängel Mikael sa angående vägen rakt fram. Utan den till vänster. Och det stämmer att deras DNA inte förändras, och de kommer inte att kunna klara av de högre vibrationsfrekvenserna, som ni har förberett er själva för att kunna klara av. Inte bara klara av, utan också växa genom dem. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Kära Syster, får vi dela:

Gäst: Snälla gör så, snälla gör så!

Shoshanna: Kära Syster, En Som Tjänar har på många sätt sagt att det här är korrekt. Han förmedlar ingen desinformation. Han är prickskytt och säger sanningen. Namaste.

Gäst: Bra. Jag tänkte väl det. Tack så mycket. Jag hade en känsla av att det hade något att göra med det på den högre nivån, med den vidare synen, att detta var ett sätt för dessa element att lämna, eller för de som inte kunde gå framåt, att lämna. Tack.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Var alltid medveten om att om du ser på saker från ett 3D-perspektiv, så kommer du att förbli i 3D-perspektivet. Men om du tittar på saker med ögon som öppnar sig mer, att ditt tredje öga öppnar upp sig mer mot de högre vibrationsfrekvenserna, då är det vad du kommer att se. Och du kommer att klara av det, och många av er, alla ni kommer vid någon punkt att komma dit, och kommer då att förstå allt som har hänt fram till denna punkt, och varför det har hänt. Ni kommer att få veta hela sanningen.

Vi är redo för en annan fråga här, om det finns en?

Gäst: Angående Quantum Financial System, stämmer det att det kommer att kunna läsa av människornas energifält, för att veta hur pengarna ska fördelas? Eller om någon till exempel har valuta, kommer då deras aura att läsas av så att de kan få pengarna, i motsats till att de går till människor som kan tänkas använda dem till sig själva?

OWS: Det du pratar om är mer av en teknologi på en högre nivå, som du inte initialt kommer in på, när Quantum Financial System startar. Och det kommer att bli mer som en övergång från det nuvarande, fast en stor övergång, och det kommer att bli helt annorlunda än det du har när det gäller bakgrunden till det hela, och bankerna och alla de som arbetar med pengar och sådana saker, kommer inte att kunna stjäla från er längre. Det kommer de inte att kunna göra.

Så det du talar om handlar om medvetenhet och kopplingen till medvetenheten. Och allt det är en process som du kommer att gå mot i de kommande tiderna. Mer fullständigt i övergången här. Okej? Shoshanna?

Gäst: Okej.

Shoshanna: Vi har något att dela här, får vi det?

Gäst: Ja, varsågod.

Shoshanna: Kära syster, allt du talar om finns i förutsägelserna för Quantum Financial System, och det kommer att vara beroende av, som En Som Tjänar sagt, mänsklighetens medvetande. Och ljuskvoten på planeten, förstår du. Ju högre kvoten stiger, desto mer kan denna nya teknologi ta fäste och introduceras i strömmen av medvetande, som resulterar i en högre nivå med Quantum Financial System, förstår du.

Som En Som Tjänar har sagt, så är det en process. Den kommer att börja, och när de mörka lämnar, när ondskan dämpas och inte längre kan existera på er planet då stiger kvoten, och Quantum Systemet kommer att introducera en teknologi som inte varit tillgänglig på grund av att ljuskvoten inte varit tillräckligt hög, förstår du. Allt detta är en process. Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det några andra frågor här?

Gäst: Ja. Jag vill följa upp lite information från Advance. Jag frågar nu vad jag ska göra härnäst och hur jag ska göra när det gäller att öka mitt bidrag till världen, samtidigt som jag skapar den högsta nivån av välstånd. På Advance talades det om att jag var Arketypen av Modern, vilket jag medgav ganska motvilligt, men sådan var jag när jag var tvungen att separeras från mina barn under deras senare tonår. Det var ganska stort för mig. Så jag undrar (1) lite mer om den här arketypen, vad som fortfarande står i vägen för mig, för jag trodde inte att den fanns, men det kanske den gör, och även (2) vilken riktning jag ska ta; jag vet att ni inte kommer att ge personlig information, men vilken riktning skulle ni ta nu. Det finns så många möjligheter.

OWS: Vi kommer att svara på den andra frågan, och sedan kan Shoshanna berätta mer om arketypen, eftersom hon introducerade den mer fullständigt i det Advance ni hade. Så vi kan inte gå in på någon personlig vägledning här, eftersom den måste komma inifrån dig. Och du håller på att följa den inre vägledningen. Och det tar dig dit du behöver. Men det kanske inte är det du tänker, det din hjärna säger åt dig att göra. Den tar dig till ditt hjärta, ditt höga hjärta, och den leder dig dit om du lyssnar på den. Och vi vet vid det här laget att du mer och mer börjar göra det, börjar lyssna på viskningen, den där lilla viskningen inom dig. Och den kommer att vägleda dig. Och den kommer att vägleda dig på ett sätt som inte nödvändigtvis är lätt, men den kommer att vägleda dig på ett sätt som känns rätt när du går igenom det. Vi kan inte säga så mycket mer på den punkten.

Kanske Shoshanna kan ge en mer personlig vägledning här. Men vi kommer att be henne svara på den första delen av frågan om arketyper.

Gäst: Tack.

Shoshanna: Vi kan dela. Vill du det, Kära Syster?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Kära syster, Arketypen av Modern är en gudomlig arketyp. Det är en arketyp med hög resonans och hög vibration. Det är en som ges till de som är villiga att öppna sitt hjärta för allt de får, förstår du. Allt som de får som de kanske tycker är negativt, och allt som är positivt, förstår du. Det är en transformerande arketyp som förvandlar mörker till ljus, till nåd, till att ge, till medkänsla, till förståelse, förstår du. Det är en högvibrationell arketyp.

Utmaningen här i detta tredimensionella rike, är att denna arketyp som har getts till de med de mest öppna hjärtana har modifierats för den tredje dimensionen, och eftersom dessa arketyper modifieras genom det mänskliga medvetandet, så blir de inte det de ursprungligen var avsedda att bli, i termer av gudomligt medvetande.

Så målet måste vara att höja sig över det, och att söka den gudomliga arketypen och alla dess attribut, genom att släppa taget om 3D-egenskaperna hos denna arketyp. Det är komplicerat, förstår du.

Men den har tilldelats, den här arketypen har tilldelats de med de mest öppna och mest gudomliga potentialerna, förstår du. Det är vad vi kan säga. Namaste.

Gäst: Wow, tack. Om JoAnna vill dela den där arketypboken med mig, så är jag redo för det.

Shoshanna: Vi kommer att be om att få kommunicera med dig, Kära Syster. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det några ytterligare frågor nu innan vi släpper kanalen?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Hej. Skickar massor av kärlek. Vi har hört talas om den senaste operationen av Ljusstyrkorna, där de tog några av de allra värsta av kabalen ner till Antarktis och gav dem ett ultimatum med att vända sig till ljuset, eller att tas bort genom portalen till ett annat ställe. Finns det någon sanning i detta? Jag tänker inte nämna några namn, utan jag bara undrar om det ligger någon sanning i denna operation.

OWS: Vi kommer att berätta för dig att det verkligen sker många operationer som, återigen, sker bakom kulisserna men inte för allmänheten, utan för de som har ögon som kan se och öron som kan höra, så som du själv och de av er på dessa samtal, ja, det här sker definitivt i det området, såväl som på andra också. Många blir vad du kallar ”haffade” och ställda inför rätta. Vissa kommer att bli dömda hos brottmålsdomstolar, och andra kommer att bli dömda i militärdomstolar medan vissa kommer att få sina domar när de lämnar detta rike för ett annat rike bortom detta, så att säga. Vi tror att du förstår vad vi säger. Kanske du Shoshanna, kan tillägga något?

Shoshanna: Vi vill dela. Får vi det, Kära Syster?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Kära syster, vi är medvetna om vad du talar om, och vi kommer otvetydigt att säga att detta är sant. Att det du har förstått, vad du kanske har hittat i denna information, det är sant. Och vi kommer att säga att denna plats på jorden, Antarktis, ligger så långt borta från de flesta civilisationer och är så privat att de galaktiker som har kommit för att förhandla med dessa onda, har funnit att detta område är helt öppet för förhandling, eftersom vibrationen är så hög att dessa onda kommer att kapitulera. Men det pågår mycket förhandlingar, eftersom de onda vill vinna! Så de kommer att fortsätta att förhandla. Men vi kommer att berätta för er att Ljuset har vunnit, och det kommer, vi kan inte säga när men snart, så kommer detta att vara över. Och ni kommer att se mirakulösa saker hända här. Namaste.

OWS: Ja. Vi kommer att tillägga här att förhandlingarna nästan är över. Nästan så att det räcker. Men de pågår fortfarande vid denna tidpunkt, och återigen, på olika platser över hela planeten nu.

Gäst: Fantastiskt. Tack.

OWS: Vi tar en fråga till om det finns någon, annars släpper vi kanalen.

Gäst: Jag har en snabb fråga. Jag frågar angående min pälsbaby. Han hanterar inte energin bra. Han är en Belgisk vallhund, en arbetshund. Han är hemma eftersom min man blev skadad, och han vet inte vad han ska göra av sig, går bara fram och tillbaka, fram och tillbaka. Har ni något förslag jag kan använda mig av, för att hjälpa hunden att hantera sin energi?

Shoshanna: Vi vill dela.

OWS: Ja, tack, Shoshanna.

Shoshanna: Vi vill dela, Kära Du.

Gäst: Bra.

Shoshanna: Kära Du, den här som du har hand om vill förbruka överflödig energi, förstår du.

Gäst: Ja.

Shoshanna: Den kan inte sitta still. Den kan inte vara bara inom husets väggar. Du måste göra två saker. Du måste tillåta detta vackra djur att springa. Du måste hitta en plats för honom att springa på, förbruka energin, springa, leka. Och det räcker inte bara med en promenad. Den måste kunna springa. Verkar det vettigt, Kära Syster?

Gäst: Absolut. Men eftersom min man är skadad, så har jag inte riktigt något sätt att göra det på.

Shoshanna: Kära du, finns det inte någon park? Finns det ingen bollplan? Finns det inte något som är inhägnat där den kan springa?

Gäst: Ja, det kan vi prova. Det är bara det att min man inte ska lämna huset. Det är komplicerat. Men han kommer att behöva göra det. Okej, jag bara tänkte om det fanns några kristaller, eller något annat sätt jag kan hjälpa honom på i huset.

Shoshanna: Han måste komma ut. Han måste komma utomhus. Namaste.

Gäst: Tack så mycket. Tack. Det visste jag själv typ. Han är en raring, han är en ängel. Tack.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Då är vi redo att släppa kanalen. Shoshanna, har ni något avskedsmeddelande?

Shoshanna: Det enda budskapet vi vill ge är att allt är bra. När folk släpper illusionen, helt släpper illusionens kaos, kommer man att finna perfektionen på planeten. Namaste.

OWS: Och vi kommer bara att säga, gör er redo, eftersom saker och ting kommer att börja hetta till under nästa år. Och vi kommer att berätta mer om det på er nyårsafton.

Shanti. Frid vare med er. Var den ende.

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

 

www.ancientawakenings.org

 

Artikeln får reproduceras i sin helhet om författarskap och författarens webbplats tydligt anges.

 

Om du vill gå med i Ancient Awakenings och delta i våra söndagssamtal, gå till vår Meetup-webbplats (www.meetup.com/ancient-awakenings) och gå med där.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...