Änglarna via Ann Albers, 20 mars 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 20 mars 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Var och en av er vill vara ett bidrag till denna Jord. Var och en av er vill känna att ni har ett syfte och en anledning till att vara här. Vi vet att ni i varje ögonblick har en chans att göra ert liv meningsfullt, värdefullt och effektfullt bortom ord och er mänskliga förmåga att förstå.
Anta att alla i världen sjöng en sång eller spelade ett instrument som de själva valde. Melodin i sången skulle reflektera deras känslor och tankar i det ögonblicket. En del av er skulle skulle spela en fredssymfoni, andra skulle vissla på en glad, sprudlande låt eller en lugnande melodi.  Några av er skulle spela livlig musik som gör att ni vill dansa, och andra skulle spela inspirerande rytmer. En del av er skulle spela arga disharmoniska låtar och skrällande, oroande melodier. Föreställ er för ett ögonblick det absoluta larmet av så många melodier, så många sånger som spelas av det mänskliga hjärtat. Vilken typ av sång skulle ni sjunga? Vilken typ av melodi skulle ni nynna?
Föreställ er nu att intensiteten i er känsla avgör volymen i varje sång. Ju gladare ni är, desto högre låter er sång. Ju fridfullare ni är, desto mer avslappnad blir er melodi. Ju argare ni är, desto mer påverkar er disharmoniska melodi er. Kan ni föreställa er det? Det skulle bli ett oljud olikt allt annat ni någonsin tidigare har hört.
Kom ihåg att musik baserar sig på era känslor, inte era ord. Så de av er som ber om fred medan ni sitter fast i rädsla, sänder fortfarande ut rädda melodier. De av er som kämpar för en god sak medan ni är uppfyllda av ilska, sänder fortfarande ut disharmoniska toner. De av er som arbetar i kärlek, frid, medkänsla eller glädje, oavsett hur sorglig världssituationen är, sänder ut skönhet och harmoni. Orden i era böner påverkar inte melodin. Känslorna bakom orden gör det. Anta att ni ber med avsky för det ni ser i världen. Er avsky bestämmer melodin. Anta istället att ni för ett ögonblick känner avsky och plötsligt fokuserar på en värld i fred och hur det skulle vara att se människor kramas, hjälpa varandra och arbeta i kärlek. Då skulle er disharmoniska ton plötsligt glömmas bort och ni skulle spela en vacker, harmonisk komposition.
Denna analogi, mina kära, pekar på den vibrationella verkligheten på er planet Jorden, för var och en av er sänder ut en tyst symfoni. När världen är arg, rör den upp de disharmoniska energierna. När världens människor ber om fred och kommer i kontakt med sina hjärtan, börjar underbara energivågor (som är musik för våra öron) att lugna och vagga människornas hjärtan.
Er melodi räknas liksom er vibrationella utstrålning. Ni kanske är det kärleksfulla hjärta som låter en kärleksfull ton hjälpa fredssymfonin att höja sig över krigets larm! Era böner om fred, när de kommer från er kärlek för fred, är som vackra instrument som spelar i en underbar symfoni.
Vi, i himlen, spelar alltid melodier av frid, kärlek, hopp, inspiration och lycka. När fler och fler av er tonar in på dessa vibrationer, utstrålar dessa vibrationer, börjar ni höja upp världen till en plats där era toner ansluter sig till våra där ni kan känna oss, förnimma oss och arbeta med oss som agenter för fred på er planet.
Reagera inte på det ni ser och hör på nyheterna, utan bestäm er för att snabbt sända energier av kärlek, en fredssång och en melodi av hopp. Anslut er till oss och var den förändring ni vill se. Ni GÖR skillnad! Ni håller på att vända tidvattnet. Ni håller på att förhindra vad som kunde ha blivit en fruktansvärd tid på er planet. Sjung era tysta, lugnande vaggvisor av fridfull frekvens för dem vars hjärtan gör så ont att de skapar fruktansvärd smärta. Utstråla era lugnande vibrationstoner av frid så att de som har blivit sårade kommer att veta att de förtjänar kärlek, och att kärlek finns där för dem. Sjung, men inte med er röst utan med ert hjärta, och sjung de melodier ni skulle vilja höra, ta emot och sjunga med i, eftersom dessa tysta frekvensmelodier är mycket verkliga och de förändringar de inspirerar i er själva, och världen, är också mycket verkliga.
Vi älskar er. Ni håller på att få en ny förståelse för verkligheten och er mycket viktiga plats i den. Ni kliver in i en värld där ni är ljuset, hoppet, inspirationen och änglarna på er Jord. Ni har ett syfte, kära ni, och det är att utstråla kärlekens melodi. Allt annat ni gör är för ert eget nöje. Denna enighet och utstrålning av kärlek är ert viktigaste syfte av alla just nu.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...