Jesus via John Smallman, 2 april 2021

 

Jesus via John Smallman

2 april 2021

Ni är Alla nu i Processen av att Avslöja Er medvetenhet om Er sanna Natur

Det sker, vilket ni måste ha lagt märke till, enorma förändringar av mycket effektfull natur i hela världen just nu – naturligtvis finns bara Just Nu/Närvaro – vilket är en stor aspekt av mänsklighetens kollektiva uppvakningsprocess.

Den goda nyheten om Kärlek flödar in i människors medvetenhet som aldrig tidigare i er mänskliga historia, delvis som ett resultat av den massiva ökningen av världsvid kännedom om Enhet mellan mänskligheten och alla livsformer på er vackra Planet Jorden, vilken era moderna resemöjligheter och elektroniska hjälpmedel för kommunikation i ökande grad har möjliggjort för er att observera, studera och njuta av, långt bortom alla sätt som tidigare var möjliga.

Kunskap om andra nationaliteter, etniticeter, kulturer, filosofier och den multitud av olika sätt som dessa kan uttryckas, har fört fram en stor öppenhet för det under som livet är.

Medvetenhet är nyckeln. Innan massturism/resande och masskommunikation var möjlig, levde den stora majoriteten i ganska stängda samhällen, misstänksamma mot främlingar – som ofta kom med krig eller konflikt – och såg andras livsstilar eller vanor som felaktiga! Det rätta sättet att leva var det ni uppfostrades till, annan uppfostran var fel och farlig.

Detta trångsynta trossystem var mycket splittrande, vilket förstås var den exakta avsikten när separations-upplevelsen konstruerades.

När kollektivet valde att konstruera, gå in i, och ägna sig åt den, Försåg Gud direkt er med de medel som behövs för att avsluta den, men, förstås, Hon hade givit er fri vilja, och det Gud ger dras aldrig tillbaka. Så Hon har kärleksfullt väntat på att ni kollektivt ska ändra er angående önskan om separation, och valde sedan att återigen väcka er till Verkligheten.

Detta har pågått i ett antal århundraden – även om till och med många århundraden bara är som det kortaste av möjliga ögonblick, bara en nästan helt osynlig prick – och resultaten är nu tydligt synbara för dem som väljer att titta och se.

Och människor tittar, och ser! Mänskligheten är nu fullt engagerad i sitt högst magnifika uppvaknande. Det är en process som mycket beslutsamt har valts av det mänskliga kollektivet, och den är irreversibel!

Ert framskridande genom denna process har accelererat enormt sedan början av år 2021, och det kommer att fortsätta så helt enkelt för att det är kollektivets avsikt, och den avsikten intensifieras dagligen.

Då fler och fler människor släpper sina tvivel angående Verkligheten om vår oändligt kärleksfulla Källa, Moder/Fader/Gud, så minskar all osäkerhet de kan ha känt eller klamrat sig fast vid angående deras oskiljbarhet från Källan.

Medvetenheten växer också verkligen om att absolut ingen är, eller kan någonsin vara, på något sätt överhuvudtaget ovärdiga Guds oändliga Kärlek.

Och det här är helt logiskt eftersom, som ni djupt inom er vet, det finns bara Kärlek.

Som resultat känner sig många som gått genom ett överflöd av ”saker” det senaste året, speciellt sedan början på det här året – och haft avsikten att erkänna, tacka och släppa dem – nu mycket, mycket friare inom sig och väljer mycket klokt att behandla sig själva med kärlek, heder och respekt, och det gör det sålunda slutligen möjligt för dem att verkligen hedra och respektera andra, istället för att bara försöka göra så, kanske motvilligt och föraktfullt.

Ni öppnar verkligen era hjärtan för Kärlek i massiv skala över hela världen, och, som jag sade tidigare, bevisen för detta är mycket tydligt synbara för dem som väljer – och ni är aldrig utan val – att titta, se, och sedan glädjas i undret av det.

Detta är den mest betydelsefulla stunden någonsin att vara inkarnerad på Jorden och hjälpa till i uppvakningsprocessen.

Det finns ingen för närvarande inkarnerad som inte skrev på precis för att mycket aktivt delta i detta magnifika utvecklande av Kärlek. Det är ett utvecklande som funnits på plats sedan den stund då separations-experimentet ursprungligen startades, redo att initieras så fort kollektivet gjorde valet att avsluta experimentet, slutligen inseende att det aldrig, inte ens i den initiala korta stund då den konstruerades, varit en vettig eller förnuftig idé.

Ni är nu alla i processen av att avslöja er medvetenhet, er fulla medvetenhet om er sanna natur, och det är inspirerande, upplyftande och bemyndigar er enormt, för ni är verkligen ENORMA VARELSER av Kärlek, av Ljus, helt och fullt integrerade med Källan, för evigt. Glädjen är er, och ni gör med rätta anspråk på den NU!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...