Jesus via John Smallman, 2 juni 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman, 2 juni 2022

Ingen behöver söka Kärlek.

2 juni 2022 av John Smallman

 

Att vakna är ert öde, vara Ett med Källan – vilket innebär att vara fullt medveten i fullständig medveten vakenhet varje ögonblick – det är ert konstanta tillstånd. Som människor i kroppar är det svårt att föreställa sig ett sådant tillstånd, eftersom ni nästan ständigt distraheras av era världsliga bekymmer och intressen. Det är naturligtvis fullt förståeligt när ni finns i kroppar, eftersom det hjälper er att upprätthålla ert fysiska välbefinnande. Däremot behöver ni inte spendera nästan alla era vakna timmar fokuserade på dessa bekymmer och problem, ni behöver spendera tid varje dag för att ansluta till Källan, och då sitta i stillhet när ni bjuder in kärleken i era hjärtan för att omfamna er, och återuppliva era energifält. Det finns fortfarande en hel del ”grejer” som dyker upp överallt på planeten, som går hårt åt alla i kroppar, så att vila och återhämta er djupt inom er dagligen är viktigt, annars blir det väldigt svårt för er att dela och ge mänskligheten den kärlek som var och en av er är, vilket är anledningen till att ni är inkarnerade i detta ögonblick i mänsklighetens andliga evolution – FÖR ATT VAKNA!

Vi vakar över er med intensiv Kärlek när er uppvaknandeprocess närmar sig sin mycket magnifika avslutning, och den kommer verkligen att vara mycket dramatisk och upplyftande för er alla, långt bortom era vildaste drömmar. Ni inkarnerade för att vara närvarande i kroppar i detta ögonblick, och ingen av er kommer att bli besviken. Ändå visar det sig att denna korta tid som återstår innan miraklet inträffar, är mycket stressande för alla, så var medvetna om detta och intensifiera er avsikt att bara älska vad som än uppstår. Ni vet att ni är Kärlek, Ett med Modern/ Fadern/ Gud. Ni känner denna gudomliga sanning djupt inom er själva, men ändå tillåter ni att era egoistiska tvivel döljer detta för er med distraktioner – jag är ovärdig, jag är en skyldig syndare, jag är inte tillräckligt bra, Gud kan inte älska mig – allt detta är totalt osant. Eftersom ni i varje ögonblick är Ett med Gud, då kan inga av dessa tvivel eller övertygelser någonsin vara sanna, eftersom den Enda – DU – är evigt perfekt på alla sätt.

Det bästa sättet ni kan ära Modern/ Fadern/ Gud, är genom att hedra och respektera er själva. Gör ni inte det så kommer ni att fortsätta att projicera dessa dömanden av andra – Självfördömelse – då ni försöker mildra eller förneka er egen känsla av otillräcklighet.

NI ÄR INTE OTILLRÄCKLIGA!

Hur skulle ni kunna vara otillräckliga när ni är gudomliga skapelser, Guds evinnerligt älskade barn? Ja, som människor i kroppar är ni olika varandra, ni är, var och en av er utan några undantag, individer med olika färdigheter och kreativa förmågor.

Jämför därför inte er själva med andra, att göra det är meningslöst, eftersom ni behöver arbeta tillsammans, och harmoniskt och kärleksfullt använda era egna individuella färdigheter och förmågor, för att på så sätt vakna upp till Verkligheten av er Enhet, er oskiljaktighet från Källan och därför från varandra.

Källan är Skapelsen, så därför är ni det. Er natur förenas kontinuerligt med, samarbetar med Modern/ Fadern /Gud och skapar skönhet i ett oändligt uttryck av Kärlek. Ni älskar alla skönhet – vackra växter, blommor, trädgårdar, träd, solnedgångar, djur och människor – och det är vad ni oupphörligt skapar i otaliga magnifika varianter till glädje för Alla. Ni är alla varelser av evig glädje, och ändå så spenderar ni mycket av era liv i kroppar på att söka den utanför er själva, eftersom den under större delen av era liv inte verkade finnas närvarande eller tillgängligt. Men den finns! Den finns inom er och nås direkt när ni tillåter er själva att släppa greppet av att döma världen och dess människor, särskilt de nära er som ni interagerar med regelbundet.

Dömande är en ”färdighet” ni börjar lära er redan i spädbarnsåldern, eftersom ni regelbundet dömdes som inte tillräckligt bra av någon anledning – oftast en mycket liten anledning – och ert lärande av denna färdighet upphör aldrig, eftersom ni när ni växer känner ett intensivt behov av att försvara er själva mot andras dömanden, och ni gör det genom att döma och skylla på andra. För de flesta leder detta också till att man dömer och skyller på miljön som sådan – det är kallt, det regnar, det är för varmt, det finns för många människor, det finns för många krig, människor går inte att lita på, det är inte rättvist – för ert missnöje och otillfredsställelse med ert liv. Men världen finns, och människor är människor, så istället för att döma och klaga, expandera och dela kärleken med alla, för som ni vet djupt inom er själva, även om ni inte vill acceptera det, gör alla alltid sitt bästa. Det faktum att ni inte tror att det inte är sant, är ett dömande och en egen övertygelse. Ni kan bara släppa det.

Modern/ Fadern/ Gud är kärlek och medkänsla, därför är ni det också. Ge kärlek till alla istället för att skylla på och döma. Ja, vissa behöver hindras från att skada andra, men eftertänksamt, klokt och medkännande, så nära ni kan komma det gudomliga sättet – kom ihåg att Modern/ Fadern/ Gud aldrig skyller på, dömer eller fördömer – Hon omfamnar alla kärleksfullt. Hon vet att alla i kroppar desperat söker kärlek, och ju desperatare någon är, desto mer kärlekslöst tenderar deras beteenden att vara. ALLT som inte är i linje med Kärlek är ett mycket desperat rop på Kärlek. Hedra det ropet och hjälp människor att vakna till det djupa inre, med vetskapen om att de är KÄRLEK! Ingen behöver söka Kärlek, eftersom er natur – KÄRLEK – finns med er hela tiden, och väntar tålmodigt på att bli upptäckt när ni släpper taget om de egoistiska distraktioner som döljer er sanna natur. När ni äntligen finner Kärleken inom er, och ni KOMMER att finna den, har allt dömande försvunnit och mirakulöst nog blir ni lyckliga och känner er tillfreds med er själva, får fullständig självacceptans, och en kärleksfull och medkännande acceptans för alla andra.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...