Sananda via John Smallman, 30:e maj 2017

Sananda via John Smallman, 30:e maj 2017

När ni verkligen öppnar ert hjärta faller allt som är oälskat ut.

30 maj 2017 av John Smallman

 

Mänsklighetens process för uppvaknande fortsätter att accelerera, och för många är detta mycket förvirrande, även störande. Takten i den teknologiska förändringen har ökat enormt över hela världen, under de senaste hundra till hundrafemtio åren, och fortsätter att göra det i en exponentiell kurva, och igen, undrar många hur länge detta kan pågå, och hur människorna kommer att klara det. Ni har experter inom olika områden som är mycket kunniga, men de flesta människor har praktiskt taget ingen kunskap om hur modern teknik fungerar, men alla förstår att om era elektriska nät stängs ner, så upphör nästan all er moderna teknik att fungera, och det är en mycket oroande tanke. Kommer människan att gå tillbaka till de mörka tiderna när all ”teknik” var handdriven? Hur skulle ni kunna överleva en sådan händelse? Kommer illusionens sammanbrott att vara ett enormt steg bakåt, tekniskt sett? Så många oroliga frågor och så lite meningsfulla svar. Hur skulle Kärleken kunna lösa mänsklighetens alla stora eventuella problem – sjukdom, krig, fattigdom, kulturella och religiösa meningsskiljaktigheter – och den därav kommande smärtan, rädslan och lidandet?

Kärlek löser alla problem, Punkt! Många tvivlar på det och har stora svårigheter att tro att något sådant kan vara möjligt. Men endast Kärleken är sann; Allt som inte är kärlek är illusoriskt, orealistiskt och kommer att blekna bort. Om ni verkligen engagerar er i Kärlek, kan ni själva hantera det som uppstår i ert liv. Den tar inte bort sjukdom, smärta eller lidande, men den hjälper er på det mest kraftfulla sätt, när ni tar itu med det. Dessa problem, när de uppstår i ert liv, är lektioner ni planerade för er själva, innan ni inkarnerade som människor, och presenteras för er vid det lämpligaste tillfället, så att ni ska kunna ta lärdom av det, och släppa det underliggande orsaken till dem.

Ingenting i era liv sker av en slump, allt är planerat, även det kaos och den förvirring som uppstår. När ögonblicket för uppvaknandet kommer närmare, kommer dessa lektioner snabbt efter varandra, för att erfaras och rensas, och det finns stor hjälp tillgänglig från oss alla i de andliga världarna, om ni bara kallar på oss och ber om det. Separationen uppstod aldrig för att avskilja er från Källan, Modern/ Fadern /Gud, för det är omöjligt, eftersom det bara finns EN. Ni är aldrig ensamma!

När ni känner er ensamma, övergivna, vilsna, och ingen som ni kan vända er till för att få hjälp och vägledning, Snälla, gå till ert inre, till er egen inre personliga och heliga fristad, där Kärleken bor i er för evigt, och be om hjälp. Vi längtar efter att få hjälpa er, men ni måste be om det, och sedan måste ni vara tysta och lyssna.

Ofta kallar folk på oss och vill ha hjälp, men sedan rusar deras egon in för att ge råd, och distraherar dem från det nödvändiga lyssnandet. Och det egot erbjuder, är metoder som ni kan använda, för att bevisa för andra att ni har rätt, och att de har eller hade fel. Det ger er en känsla av rättfärdigande och självberättigande, som, om det framställs, kränker de andra inblandade och fördjupar klyftan mellan er. Sedan tycker ni – eftersom egots lösning kom så snabbt till er, med svaret på ert rop på hjälp – att er inre vägledning inte fungerar.

Kärlek, som ni så ofta har fått höra, är oändligt kraftfull, oändligt mild. Den är som ett vattenflöde – mjukt, smidigt och extremt ihärdigt – det upphör aldrig, utan strömmar oavbrutet, sköljer bort och löser alla hinder i sin väg. Vatten, har med rätta beskrivits som det ultimata rengöringsmedlet, och precis som med Kärlek, kan ingenting motstå dess oändliga och mjuka poleringseffekter.

Människan kallas Hem till Kärleken. Kärlek är er natur, men ni har gömt den och låtsats att den är otillgänglig, overklig eller att ni själva är ovärdiga, för dess fullständiga och totala acceptans av er, precis som ni är. Kärlek kräver inget utan ger alltid allt. Det behövs ingen redogörelse eller mätning, den är gratis och ger sig helt till er alla, till allt som Gud har skapat, ständigt och oändligt. Som ni hört så ofta, allt ni behöver göra är att öppna era hjärtan och tillåta den att komma in.

Många har blivit allvarligt sårade och kränkta i många livstider, och är rädda för att öppna sina hjärtan, för att de fruktar mer misshandel eller svek. Men jag säger att kärleken finns inom er, och alltid bara väntar på att ni ska acceptera den, och det kräver er egen absoluta fullständiga självacceptans! Ni är alla gudomliga varelser, skapade av Kärlek och från Kärlek, men ni har dolt sanningen från er själva, genom att ni tvivlat på er själva – och när ni var barn, förstärktes det ofta av de vuxna i era liv – och det gjorde att ni kände en stark oro, för att det inte fanns något av värde alls i er, eller inom er. Detta ledde sedan till förnärmelse, bitterhet och hat, allt baserat på rädsla, vilket i sin tur gör att ni upprättade ett starkt försvar, för att skydda er från ytterligare smärta och lidande.

Men detta försvar låser bara smärtan inom er! Det är därför jag fortsätter att säga till er, öppna era hjärtan och tillåt! När ni verkligen öppnar era hjärtan, faller allt som är oälskat ut, och kärleken sveper in för att omfamna er, och smälter bort de sista resterna av rädsla, som ni kanske håller kvar. Kärlek är er natur, och när ni väljer den och bestämmer er för att tillåta att den kommer in ert liv, kommer det dramatiskt att förändras till det bättre. Ni vet alla, eller har träffat eller hört talas om människor som verkligen älskar, och ni är därför medvetna om att de alltid är fredliga och erbjuder endast Kärlek och Fred till alla, oavsett vad andra har att erbjuda. Och genom att göra det, avväpnas alltid alla oälskade varelser, som de interagerar med.

Kärlek är verkligen svaret på alla problem, för varje problem, i varje situation där ni befinner er. Men ni tillåter rädslan att styra er. Och frågan ”tänk om?”, far nästan hela tiden genom era huvuden, och då missnöje eller smärtsamma saker uppstår i ert liv, övertygas ni återigen om betydelsen och giltigheten i denna ständigt aktuella fråga. Men dit ni fokuserar er uppmärksamhet, blir den avgörande och kritiska faktorn, för händelser och situationer i ert liv. Ofta kanske ni tror att ni bara fokuserar på det positiva, men eftersom ni har starka underliggande tvivel och rädslor som ni försöker förneka eller begrava – ”hur mår du idag?” ”jag mår fantastiskt, jag mår jättebra!” – men det ni fruktar eller oroar er för, kommer då ofta fram. Och då säger ni ”jag visste att det skulle hända!” Ja, ni gjorde det, och ni hade rätt!

Erkänn och släpp de aspekter hos er själva, som effektivt saboterar för er dagligen, av de djupa känslorna av ovärdighet och oacceptans. Ha sedan för avsikt att öppna ert hjärta för att Älska, och tillåt flödet till er och genom er, för att heala er och de ni interagerar med. Ni påminns om att: ”Kärlek är er natur.” När ni tillåter och accepterar, istället för att gömma er för det, och från er själva, kommer livet att flöda mjukare och fördelaktigare för er, precis som ni och Gud har avsett.

Kom bara ihåg att tvivel leder till rädsla, och rädsla stänger ner er uppmärksamhet för Kärlek. Rädsla bygger upp försvar, ibland enormt stort, men ni behöver det inte – när ni bestämmer er för att ni inte behöver det. Så fatta det beslutet, och vet att när ni gör det, är ni alltid är gudomligt stöttade, förvänta er Kärlek för att vägleda er, och den kommer!

Er älskande Broder, Jesus.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...