Sananda via Ann Dahlberg, 29 mars 2021

 

Sananda via Ann Dahlberg, 29 mars 2021

 

Jag är Jesus och jag har kommit dag för att ingjuta hopp och ett gott mod till alla människor på Jorden. Jag är så tacksam för allt ert mod och det stora arbete som det innebär att vara här i den här tiden på Jorden. Var säkra på att ni är omgärdade av tusentals väsen som gärna vill bistå och hjälpa er på olika sätt. De söker att med uppmuntran och kärlek visa er vilken väg som är bäst för er att gå just nu. Det kan vara i ett samtal med en vän, en bok eller en skrift som trycks i er hand. Det kan också vara genom en sång som påminner er om något som ni har förpassat långt in i ert medvetande. På olika sätt försöker nu livet självt att få er att ta de steg som behövs för att ni ska förstå åt vilket håll ni ska gå, och vad det är som ni behöver göra för er själva. Det är ett stort helande som behövs, och som även har kommit in på Jorden idag. Det finns många trender var det gäller er hälsa men er kropp har redan all den information som den behöver. Ett gott råd är därför att lyssna in sin kropp innan ni prövar något nytt. Ni kommer strax att få de svar som ni behöver. Använd ert sunda förnuft och ge mycket kärlek till er själva på ett omtänksamt och medkännande vis. Det är då det kan ske underverk, mina kära vänner.

Vår Kära Moder Jord är bekymrad över alla gifter som sprids i snabb takt över Jorden idag. En del kan tas omhand på ett ofarligt vis, men en del faller ner och åsamkar skada på både människor och djur. Ha dock hopp, kära vänner, en ny våg av medvetenhet rör sig på Jorden och den kommer att bana fram för en tydligare kunskap och insikt hos människor, vilket kommer att leda till stora förändringar var det gäller hantering av diverse olika material. Det är viktigt att komma ihåg att en del har skett i okunskap och en del i girighet, det finns många som ibland inte tänker längre än näsan räcker. Man ser bara till det korta perspektivet och glömmer bort det längre perspektivet trots att det oftast inbegriper en själv och även sina nära och kära.

En större medkänsla har börjat växa i människors hjärtan och en ny ton har börjat ljuda över världens folk idag. De som lyssnar efter det ljudet hör och förstår, att vi alla innesluts i samma ton av kärlek och ljus. Vi är alla en del av samma mänsklighet, vi har alla liknande erfarenheter och vi utvecklas tillsammans här på Jorden. Vi kan fortfarande befinna oss på olika utvecklingssteg men vi rör oss åt samma håll, tillbaka till det ljus och den kärlek som vi från början tillhörde och fortfarande tillhör. En låga av ljus har alltid funnits med er älskade barn på Jorden, och nu har den lågan börjat växa i samma takt som ljuset har ökat sin kraft på Jorden.

Hoppets tid är inne mina kära vänner och kärleken står och bankar på dörren. Släpp in den och låt den fylla ditt hjärta, idag är den dag som mirakel kan ske.

Vi går med er, och blåser in vindar av kärlek i era hjärtan, på det att ni må vakna till en dag där solen står högt på himlen.

Jag älskar Er så mycket!

Er broder Jesus

Du gillar kanske också...