Judas och Jesus via Ann Dahlberg, 3 juni 2022

 

 Judas och Jesus via Ann Dahlberg, 3 juni 2022

 

Jag är Judas och idag vill jag prata om lite lättsammare saker. Ett stort ljus öppnas nu upp för Jorden. Ert gedigna arbete har burit frukt, kära Jordbor. Ni har bett, ni har bönat och ni har visat stor tillit till att kärleksljuset åter ska lysa över Jorden. Ljuset eller ljusportalen som många vill kalla det ger nya möjligheter till det. Det kommer att ge er en skjuts framåt i er egen utveckling, och samtidigt kan det hända mycket på global nivå. Det kommer att röra om lite ytterligare i grytan, så att säga. En del kan vara negativt, men mycket kommer att vara positivt i ett vidare perspektiv. Det kommer att bli lättare att få gehör för nya idéer och att få fram ny teknik. De står redan i startgroparna och väntar på en given signal, så att de kan träda fram och visa upp vad de hittills har åstadkommit och hur det kan gagna mänskligheten.

Ja, det är spännande tider som ni lever i och solen lyser varmt och kärleksfullt ner på Jorden. Jorden väntar förväntansfullt på att få ta nästa steg upp i sin redan påbörjade transformation. Mänskligheten kravlar sig framåt så gott det går:), de kämpar på för att hänga med i den soldans som nu sker på Jorden. Höga energier är underbara men kan vara lite svåra att nå i de tunga energier som ni så länge har befunnit i er. Många kan känna att de befinner sig i en gråzon utan förmåga att ta sig ut. Var dock säkra på att ljuset kommer att sippra in genom de grå slöjorna och öppna upp för mer ljus, hopp och glädje. I glädjen föds många kreativa idéer och det ger i sin tur ny sprudlande energi till att försöka manifestera dessa idéer. Det är ett tillfredsställande arbete och vare sig du lyckas eller inte lyckas med att manifestera dem, så har du vunnit något på vägen. Det kan vara en djupare förståelse av dig själv eller något i din omvärld. Det är viktigt att vi söker glädjen och kärleken inom oss själva. Det är då det kan ske under inom eller utom dig.

Jag önskar Er lycka till med detta och lämnar nu över ordet till Jesus som är med mig idag.

 

Stor kärlek Judas

 

Jag Jesus vill gärna säga några ord till Er idag. Det är en speciell tid som ni nu befinner er i och det gäller att vara uppmärksam och vaksam på allt som sker inom och utom er. Det är bra att reflektera inom sig själv innan man agerar utåt. Det råder lite av en förvirringens tid och en stor trötthet har drabbat många människor, vilket gör det svårare att fatta beslut. Ta därför god tid på er innan ni tar nästa steg i ert liv. Gör inget förhastat utan sätt på er skylten ”Var god dröj” innan ni svarar eller agerar. Det är säkraste sättet att ta sig framåt utan att snubbla eller falla alltför mycket.

Se ljuset nu, älskade vänner, en stor ljusportal har öppnats upp och bereder Jorden för en ljusare och kärleksfullare tid. Jag är så tacksam över att det nu kan sås nya frön, frön av en art som hittills inte har funnits på Jorden. Det stärker alla goda intentioner till att skapa något nytt, vackrare och kärleksfullare. Det kommer att lösa upp en del mörker och fler människor kommer att vakna upp. Nya insikter och en djupare förståelse över livet och alla dess mysterier kommer att växa fram. Gammalt och nytt kommer att blandas och bilda en större och djupare förståelse om livets mening och din egen roll här på Jorden.

Ja, kära älskade vänner, det är en spännande tid ni lever i. Den kan vara både svår och omtumlande, såväl som den kan vara lätt och hoppingivande. Den kan även pendla mellan dessa två poler. Det kommer dock att bli lättare för varje steg som ni går åt rätt håll. Håll kursen, älskade vänner, lyssna inåt och följ er egen vägledning. Det är ytterst viktigt och kommer att underlätta din egen resa. Jag står bredvid er och hjälper er på alla sätt jag kan. Ni har många som vakar över er idag. Räck ut handen och någon kommer att ta tag i den och hjälpa dig över den tröskel som du just nu står vid. Moder Jord sänder sina energier, Fader Gud, sänder sitt ljus och sin kärlek. Ni är så otroligt välsignade, kära vänner. Känn in och förstå hur värdefulla och älskade ni är.

Jag går med Er.  Jag älskar Er så mycket.

Jesus

 

Du gillar kanske också...