Sananda via Sharon Stewart, 22 juni 2020

All er Inlärning är Inkorrekt – Sananda via Sharon Stewart

Sananda via Sharon Stewart, 22 juni 2020

Jag är er älskade Uppstigna Mästare, Sananda, vilken ni vanligtvis känner som Jesus Kristus.
Jag talar till er med detta första budskap genom denna kanal i avsikt att nå ut till er uppå denna värld nu med en fråga om ni vill överväga att förändras.

Förändring är nödvändig nu. Förändring är nödvändig för alla på denna Jord.

Ni är i en Uppstigande process, ni genomför en resa med Gaia som aldrig förut har påbörjats i någon värld. Ni är alla speciella, går igenom en speciell process, har genomgått en lång träning och med hjälp från era Ljusgrupper tar ni nu på er rollen att skapa kosmisk förändring för alla, på och i denna världen.

Ni lever i ett tillstånd av anti-humanitära värderingar. Ni har ett liv på rädslans och hatets grund, inte kärlekens. Ni har lärt er att ni inte är det ni i realiteten faktiskt är av dem som söker att exploatera er ännu mer nu än någonsin.

Inse att när ni förändras, er värld blir inte kapabel att vidmakthålla er nuvarande regim. Alla måste ändras/förändras med er för ni är nyckelbärarna. Alla av er.

Ni har lärt er hat i stället för kärlek.

Ni har lärt er rädsla i stället för mod.

Ni har lärt er att frukta i stället för att vara mäktigt kraftfulla.

Ni har lärt er att tvivla i stället för att veta.

Ni har lärt er dumdristighet i stället för visdom.

Ni har lärt er själviskhet i stället för kärlek till alla.

Ni har lärt er ondska i stället för Helig Faders vägar.

Ni har lärt er frosseri i stället för anspråkslöshet.

Ni har lärt er lusta i stället för dygd.

Ni har lärt er slöseri i stället för rätt avvägda mängder.

Ni har lärt er att taga i stället för att giva.

Ni har lärt er hädelser i stället för sanningar.

Ni har lärt er småsinthet i stället för kreativitet.

Behöver jag säga mer? Ni lever nu i exakt motsats till vilka ni i sanning är. Nu måste ni förändra er själva till att bli de människor som ni var ämnade att vara. Att vara människa är inte som ni är; det är ett totalt annorlunda sätt att vara. Detta varande ska komma tillbaka till denna planeten, men ni måste få igång mänskligheten på den vägen.

Som Abraham vandrade sitt folk ut mot Gud’s förlovade land, så leder jag er nu till ert. Följ mitt Ord, lär av min undervisning, bedjen med mig för er värld, bli välsignade av edert Ord och släpp villigt all argsinthet. Lär er att se er värld och ert liv som det var bestämt, avsett och planerat för er av Herren av Allt Som Är.

Följ min undervisning i Mirakelkursen / A Cource in Miracles (ACIM).

De som hörsammar denna kallelse – förstå att ni är de kära valda.

Jag: Länken finns nedan i informationen. Geez, han får mig att gråta varje gång.

(#194) ACIM Intro and lesson 1 – Channeled Commentary by Jesus

Översättning: Mats

Sananda via Sharon Stewart, June 22nd, 2020

https

Du gillar kanske också...