Sananda Kumara och Sanat Kumara via Kerstin Sisilla 29 april 2019

Sananda Kumara och Sanat Kumara via Kerstin Sisilla 29 april 2019
Älskade Vänner! Många, många av er börjar minnas nu i dessa dagar. Ni börjar förstå att allt består av energier, att alla fysisk materia är en manifesterad tanke. Allt börjar som ett uttryck för en idévärld, med en tanke som kommer till. Vad gäller er människor som vandrar på jorden kommer oftast tanken från Er Själva, från ert Högre Jag. Ju mer ni lyssnar på Er Själva, ju rörligare blir er idévärld och ju mer kreativa och skapande blir ni. Ju mer ni lär er att lyssna till Ert Inre och tar era idéer på allvar, hur tokiga de än verkar vara vid en första anblick, ju mer lär ni känna Er Själva och ju helare, friare och fridfullare känner ni er.
I dessa kärleksfulla energier som överstrålar Gaia får ni en fantastisk hjälp att skaka av er det förflutna och med lätthet återfå kontakten med er essens, er själ som aldrig någonsin har förlorat kontakten med varken ert universella ursprung eller med oss som i dag hjälper er från andra sidan dimridån. Dimridån lättar nu i snabb takt tack vare den starka energihöjningen som ni alla också bidrar till. När rädslan, oron och tyngden faller av era axlar upptäcker ni er egen Gudomlighet. Och ja, den är sann. När lagren av gamla tunga energier som många av er har lagrat i era kroppar i årtusenden faller av står ni där strålande, yrvakna, förvånade och förundrade.
Har naturen alltid varit så bländande vacker? Har friden alltid funnits därinne i hjärtat? Har djuren alltid burit på budskap? Har stenarna och träden alltid talat? Är de gamla folksagorna med sina vättar, alver och troll sanna?
Med tårar i ögonen ser vi hur starka era energier blir när när ni förstår att ni alla är gudomliga. Tårarna ni gråter är lyckotårar när ni förstår att ni har levt i en illusion. Vi är alla lika nära Gud/ Källan. Det kan ni se klart nu när ni har tagit tillbaks er egen Kraft. Kraften är er egen rättmätiga ägodel som ingen annan har rätt till. Den är en gåva från Gud. Ni förstår nu att Guds / Skapelsens kärlekskraft finns i ert hjärta. Därför kan ni nu använda kraften till att göra Gaias övergång än mer smidig och angenäm. Kärleken är oändlig, den tar aldrig slut. Det ni manifesterar I KÄRLEK, för er själva och andra existerande varelser på och i Gaia, det manifesteras med lätthet. Ljusspiralen är stark och mycket är i rörelse, så låt idéerna flöda och SE dem verkställda.
Lycka till Systrar och Bröder. Kom ihåg att dricka mycket rent vatten och att vila. Frid och kärlek vare med Er Alla.
Sananda Kumara och Sanat Kumara

Du gillar kanske också...