Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 22 augusti 2021

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 22 augusti 2021

 

 

Ett enkelt val som kommer att förändra ert liv – den 9:e Dimensionens Arkturiska Råd – kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi föreställer oss inte bara en bättre framtid för mänskligheten; vi kan också se ett bättre nu-ögonblick än de flesta av er gör. Den förmågan vi har att kunna se det bättre nu-ögonblicket på planeten Jorden, är också ett val vi gör. Vi väljer att alltid fokusera på det positiva, barnet som tar steg framåt hela tiden, och vi blir aldrig vilseledda när vi gör det. Det är alltid upp till er vilken aspekt av nuet ni väljer att fokusera på, och det valet gör en enorm skillnad för er.

Nu tar de flesta inte sina känslor på så stort allvar, och när de inte gör det så undertrycker de dem. De undertryckta känslorna blir till energiblockeringar. Dessa energiblockeringar ger en vibration till universum, och de pessimistiska tankarna kommer till er. De kommer in i er medvetna medvetenhet, och i det ögonblicket har ni ett val. Ni kan ta till er den pessimistiska tanken, eller så kan ni avfärda den. Detta är meditationens skönhet, för i meditation lär ni er hur ni avfärdar alla tankar.

Många som försöker meditera tror att de är väldigt dåliga på det, och att det därför inte är något för dem, eftersom tankarna bara fortsätter att komma. Men så länge ni fortsätter att släppa tankar ni inte gillar och ersätta dem med något som är positivt, kan ni förändra, och ni kommer så småningom inte att kunna hålla er fast vid den stagnerade energin, energiblockeringen, eftersom det kommer att kännas så mycket värre när ni blir mer medvetna, och ni kommer då att göra allt ni kan för att släppa den.

Ni kan alla dra nytta av den hjälp som finns nu och den hjälp som kommer, och det är mycket mer troligt att ni gör det när ni börjar leva ett mer medvetet liv. Det betyder att ni är medvetet medvetna om de val ni gör, inklusive vad ni väljer att fokusera på,  också om ni väljer att meditera och uppmärksamma era tankar och känslor. Ni kan få så mycket mer hjälp när ni arbetar med en högre frekvens, och er vibration kommer att stiga helt naturligt genom en enkel meditation, eller genom att välja att fokusera på något i ert liv som fungerar, som är positivt, som är livsbejakande.

Vi vet att alla varelser, både fysiska och icke-fysiska, förstärker den energetiska supporten just nu, och vi vet att många av er tvingas möta det ni har undertryckt och dessa energiblockeringar. Vi vill att ni ska veta hur ni på ett mer effektivt sätt rensar dem, det är därför vi ger er detta meddelande. Vi vill att ni ska bli kanalerna för den högfrekventa energi ni är födda till, för ni kommer att bli det som människorna ser när de behöver känna hopp för världens tillstånd vid denna tidpunkt, och tillståndet i det mänskliga kollektiva medvetandet.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...