Sananda via Fran Zepeda, 27 december  2015

Jesus Sananda

Belysande och Inspiration från Jeshua:
”Ni Är En Gyllene Bägare av Kristusmedvetande”

Jeshua:

Kära Kära, Se nu den utsökta expansionen och expansionskraften av ert Kristusmedvetande. Se och känn det som ert nya sätt att Vara. Ni blir, och är, en Gyllene Bägare med Rent Kärleksfullt Kristusmedvetande, redo att göra ert avtryck på världen på ännu större sätt.

För detta har varit ert syfte och ert mål under alla dessa år och eoner, att nå denna tidpunkt där ni förvandlar er och er värld med varje andetag av Skaparens Kärlek, med varje erkännande av Kristus-Jaget och Guds-Jaget som ni är.

Ni är Detta, i all sin glans. Känn essensen av det genomsyra ert innersta Väsen och känn effekten på allt och alla i ert kölvatten.

Ni, kära ni, är magnifik i denna transformation. Ni upplever och kommer att uppleva ännu mer under de kommande dagarna. Koppla av i det. Var det. Vet att ni är en Vacker Gyllene Bägare av Kärlek, av Gudomlig Intelligens, av Källans Rena Medvetande, av Allt Som Är, som smälter in i väven av det nya Kristusnätet som bildats på denna jord och i era Hjärtan och samling av Hjärtan.

Själen och Hjärtat av Maria Magdalena och mig, Jeshua, kommer till er nu för att demonstrera och förkroppsliga samma kärleksfulla medvetande, samma gyllene bägare av Kärlek som ni har låtit bildas inom och omkring er. Vi är En tillsammans när ni stärker denna koppling till Allt Som Är, till Källans Rena Medvetande, det Rena Kristusmedvetandet inombords.

Vi erbjuder er nu en bön / åkallan att använda under de kommande dagarna av stor transformation:

”JAG ÄR Källans Rena Medvetande,

JAG ÄR Rent Gudomligt Ljus och Sanning,

Jag är Ren Gudomlig Kärlek,

JAG ÄR förkroppsligandet av Rent Kristusmedvetande.

Med detta går jag vidare …

Längre in min mission och syfte,

I att förkroppsliga Ren Gudomlig Essens för den Högsta Njutning och Fred i ALLT.

….I Gudomlig Kärlek och Ren Medvetenhet, JAG ÄR …

Och Så Är det … ”

Namaste, kära ni. Jag, vi, återkommer med mer inspiration och belysande för er.

Er kärleksfulle bror,

Jeshua

 

http://sananda.website/sananda-via-fran-zepeda-december-28th/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...