Jesus via John Smallman, 25 september, 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg
Älskade Guds Barn, för Evigt Oskiljaktiga
25 september 2022
Jesus via John Smallman
Alla är En, det finns bara En. Du, var och en av er är Ett med Den Ende. Så enkelt är det. Den splittring och separation som ni upplever som människor i form är extremt förvirrande för er eftersom, för det korta ögonblick ni tillbringar i form, upplever smärtan och lidandet av separation, framstår det tillståndet av separation för era mänskliga sinnen som väldigt verkligt. Det är det inte! Verkligheten är en, och känslan av separation som ni alla upplever är helt overklig.
Den i vilken ni alla har er eviga tillvaro är medvetandet, livets utgjutning som flödar genom era mänskliga kroppar, det oändliga energifältet där hela skapelsen, som är Gud, som är oändlig kärleksfull visdom, eller, om ni föredrar, Kärleken sträcker sig för alltid i härlig harmoni till glädje för Alla. Varje kännande varelse – var och en av er utan några som helst undantag – har sin eviga existens inom (det finns ingen utsida till Den) denna gudomliga omfamning.
Det är verkligen omöjligt att beskriva det med ord, eftersom det är onämnbart, eller i bilder, eftersom det är bortom synen, eller i musik, eftersom det är bortom ljud. Det bara ÄR, och det är alla ni också.
När du vaknar, som du nu är i färd med att göra, kommer underverket av det helt vakna och fullt medvetna tillståndet – ditt naturliga och eviga tillstånd av att vara med otaliga sinnen tillgängliga för dig för din glädje och förtjusning – oupphörligt att förvåna dig när du är återigen fullt medveten om och upplever den ständigt utspelande glädje som är den Ende, det är Du.
Ni är Guds älskade barn, för evigt oskiljaktigt i hennes närvaro, den enda ”platsen” som ni någonsin skulle kunna vara. Att du har glömt detta och inte är medveten om det är orsaken till alla dina konflikter och allt ditt lidande.
Det verkar för er som att detta har varit en pågående upplevelse som varat i eoner, som involverat många livstider i form, men i sanning, som ni kommer att inse när ni vaknar, har det bara varit tillfälligt, flyktigt.
Valet att engagera dig i det overkliga formtillståndet var ett som du gjorde i ett mycket kort ögonblick av förvirring om din relation med Oneness. Eftersom, som det enda Guds barn som hon delar sina oändliga kreativa krafter med, du har all den kraft som hon har och är, så konstruerade du det overkliga tillståndet omedelbart. På mindre än ett ögonblick befann ni er själva i det, till synes förlorade och övergivna av er gudomliga Moder. Vilken skrämmande händelse för ett Guds barn att uppleva!
Nu, när du vaknar, verkar din rädsla och skräck öka. Detta beror på att insikten om din kraftfulla, men i sanning overkliga separation går upp för dig – dina egon i formen – eftersom du mer fullständigt upplever den individualitet som du alltid har känt och accepterat som den du är.
Denna ensamhet är något du blev medveten om under din födelseprövning, och som ytterligare bekräftades när du växte från spädbarn till vuxen ålder, och lärde dig att du verkligen var en självständig varelse och att ingen kan stödja dig eller rädda dig från döden och det eviga upphörandet av din levande varelse.
Död och avslut är den enda framtid som ett stort antal av er kan tänka er. Således intensifieras konflikterna mellan individer, grupper av individer och nationer, eftersom hela mänskligheten känner en känsla av gruppuppmuntran att ta parti, att stödja den sida som de tror kommer att vinna, för att säkerställa deras mänskliga överlevnad så länge som möjligt. Känslan av att ett evigt slut är allt som en människa kan se fram emot är skrämmande.
I evigheter har den tron ​​för många antingen förnekas eller dolts genom att engagera sig i dogmatiska religiösa övertygelser som utger sig för att kunna erbjuda ett alternativ till upphörandet av sitt väsen som uppenbarligen följer på din fysiska död. Vissa har sökt flykt från den djupa känsla av ovärdighet som den skenbara separationen från källan har gett upphov till genom att söka personliga framsteg i de olika hierarkier – familjeled, politiska, religiösa, affärs- och sociala organisationer – som etablerats för att ge en känsla av ordning, av vad som är rätt och vad som är fel i de aktiviteter, diskussioner och beteenden som människor tar del av som en del av deras kulturella arv.
Inget av detta fungerar. Det kan inte fungera, för ni är var och en suveräna varelser, gudomliga skapelser av Moder/Fader/Gud, permanent och oskiljaktigt i Ett med Henne.
Den smärta, lidande och outhärdliga osäkerhet som livet som människa innebär kan bara lindras, avlägsnas och avslutas genom att minnas, genom att komma tillbaka till vetskapen om att du för evigt hålls i din gudomliga Moders kärleksfulla famn, och helt i Enhet med henne i varje ögonblick av din eviga existens.
Detta är vad ditt uppvaknande kommer att ta med sig helt och oändligt till din medvetenhet. Att känna er själva som En med Källan är den mest oändligt underbara kunskap och medvetenhet som är möjlig för er att uppleva, och ni är nu i processen att vakna in i den gudomliga vetskapen – Verkligheten.
Se till att spendera tid dagligen på att bara vara, släppa alla förväntningar på vad du kan hoppas på att uppleva, och på så sätt tillåta och bjuda in den frid som är bortom all förståelse att omfamna dig och ge dig en försmak, även om det bara är tillfälligt, av den eviga glädjen som väntar på ditt uppvaknande.
Kärleken som är Gud, är tillgänglig för dig i varje ögonblick när du släpper alla självbedömningar, negativa eller positiva, eftersom de är från egot när det försöker distrahera dig.
Var stilla, var öppen, och den friden kommer att omsluta dig, bekräfta för dig din Enhet med Källan och lösa alla återstående tvivel om din värdighet av Guds Kärlek till dig, eller faktiskt alla tvivel om Guds Verklighet.
Din kärleksfulle bror Jesus
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...