Sananda via Kjerstin Sisilla 23 april 2020

Sananda via Kjerstin Sisilla 23 april 2020

Jag är Sananda. 


Det är med en stor glädje som jag och övriga i den dimension där vi befinner oss, konstaterar att en känsla av FRID börjar ta form i mänsklighetens hjärtan. Detta trots – eller tack vare – det kaos som stundtals råder på yttre jorden. Värderingar förändras, allt fler byter perspektiv – ser livet på jorden med andra ögon och uppskattar gemenskapen, kärleken och samhörigheten er emellan. Många, många har – inte minst med hjälp av sjukdom som har tvingat dem in i sitt inre – nått en frid och förnöjsamhet med vad som ÄR och har återfått sin inre förmåga att ta vara på livet, ta vara på stunden de ÄR i och njuta till fullo av den.
Mycket är förändrat inombords, mycket är transformerat tack vare att hela Mänskligheten har gjort en stor energihöjning som ett kollektiv. Fler och fler inser hur allt hänger ihop. Om ni har levt i olycka tidigare vänds detta nu när fler förstår att ni får det ni tänker eller på annat sätt lägger er energi på.
Det mänskliga kollektivet har som säkert de flesta av er märkt, kommit över en tröskel, kommit till en nivå där den redan snabba utvecklingen accelererar och känslan av enhet ökar. Känslan av att ni alla på jorden nu behöver samarbeta, över parti-gränserna, över lands-gränserna, över alla typer av olikheter som religion, hudfärg o.s.v.
Det är dags nu att låta Guds plan verkställas på jorden och skapa den Nya Världen med fred, frihet och rättvisa för alla varelser på Gaia, ingen nämnd och ingen glömd.
När denna process pågått en tid kan kontakten med Agartha, jordens inre värld, återupptas eftersom era energier då höjts tillräckligt för att göra en öppen och allmän kommunikation möjlig. Därmed kan jordytan även få hjälp med rening och återställning, vilket er Moder Jord/Gaia är i stort behov av. Snabb utveckling inom energi, teknik och vad gäller naturliga behandlingsmetoder mot eventuella kvarstående sjukdomar når er inom en snar framtid. Liksom att er GLÄDJE och LYCKA som allaredan sipprar fram här och var kommer till ytan och når er alla när ni blir fria – eller rättare sagt, när ni inser att FRIHETEN ÄR HÄR, inuti ERT HJÄRTA har ni ALLA redan Sanningen som leder er till ett liv i frihet, glädje och kärlek.
Jag är er Sananda/Jesus och jag älskar er alla så mycket

Du gillar kanske också...