Saint Germain via James McConnell, 27 september, 2022

Saint Germain
Via James McConnell
Ni kom inte hit för att vara Passiva
https://tinyurl.com/ab2r4z3t
Jag är Saint Germain. Jag kommer för att vara med er i denna stund, när ni inte längre verkar i den tredimensionella illusionen.
Ja, ibland finner ni er själva där, särskilt när ni känner er vilsna och inte känner att ni kan gå vidare. Det är den gamla programmeringen som sipprar in igen. Jag säger ”sipprar in igen” eftersom ni har gått bortom den. Ni är alla i den fjärde dimensionen nu. Ni måste förstå det.
På sätt och vis har ni tagit examen. Ni har flyttat ut från den tredimensionella illusionen. Slöjan har fallit, men bara om ni tror på det, bara om ni vet att det är så. Och om ni tror det, och om ni vet att det är så, då är ni fast förskansade i fjärde dimensionen nu, och på väg till femte.
Och det finns stunder när ni finner er själva i den femte dimensionen, i den femte dimensionens högre medvetande, och ni känner er välsignade när ni känner kopplingen till naturen. När ni rör vid vattnet och känner vattnets medvetenhet. När ni rör vid ett träd och känner medvetenheten och livligheten i det trädet – förvånad över att det till och med kommer att tala till er, prata med er, och dela med sig av sin visdom! Allt finns där för er om ni bara öppnar er.
Öppna era ögon. Öppna ert tredje öga, som i sin tur öppnar era fysiska ögon för det som är bortom det här. Och allt är öppet för er nu, om ni tillåter det.
Men det är upp till var och en av er att minnas vilka ni är, och varför ni är här. Dessa är de tider, mina vänner, som ni kom hit för att vara på. Ni kom hit för att vara, för att följa upp, för att utföra er Faders uppdrag, ert Högre Guds-Jags uppdrag. Er Fader/Moder. Allt finns där för er att ta om ni tillåter det. Släpp taget om er själva och var er själva var ni än befinner er, och i vilken situation som helst. Låt er själva vara de ni är om situationen kräver det.
Dra er inte undan. Bli inte passiva. Ni kom inte hit för att vara passiva. Ni kom inte hit för att vara en av de många följarna. Ni kom hit för att vara ledare. Ni kom hit för att sprida ljuset, för att dela med er av ljuset och för att vara ljuset. Att vara det strålande ljus som andra kan se upp till för att få hjälp.
När de vänder sig till er för att få hjälp, kommer ni att hjälpa till att vägleda dem till deras Högre Guds-Jag, även om ni inte gör det medvetet och även om de inte är medvetna om det. Det kommer att öppna upp för den där känslan som kommer att leda dem till deras Högre Guds-Jag och börja ansluta sig till den. Och de börjar ställa de där frågorna som ni alla tidigare har ställt. ”Vad gör jag här? Vad handlar det här om? Vem är jag?” Och när de börjar ställa de här frågorna, då börjar det fullständiga uppvaknandet inombords.
När det fullständiga uppvaknandet väl börjar, som ni vet, finns det ingen återvändo. Skulle ni själva vilja gå tillbaka? Skulle ni vilja gå tillbaka till det okunniga tillståndet, där ni inte vet sanningen och där ni är osäkra på vilka ni är? Skulle ni gå tillbaka om ni kunde? Nej, det skulle ni inte! Det finns inte en enda av er som skulle gå tillbaka till det, eftersom ni har sett ljuset. Ni har alla känt ljuset. Ni har alla insett att ni är ljuset.
Så släpp taget om er själva och njut av resan längs vägen, för det är en lång resa. Det har gått lång tid för att komma till denna punkt, och det kommer att finnas mycket tid efter detta. För det finns inget slut, precis som det aldrig har funnits någon början. Ni har alltid varit, kommer alltid att vara, och är verkligen nu i detta ögonblick.
Så uppskatta det här ögonblicket. Uppskatta det för vad det är, och se skönheten i allt. Se sanningen i allt. Se ljuset. Känn ljuset i allting. Och när ni gör det, öppnar det upp känslan för alla omkring er. Och er vibration börjar dra dem till er, precis som deras högre vibration drar er till dem. Lika attraherar lika. Allt handlar om en attraktionsprocess.
Och hela uppstigningsprocessen handlar om attraktion. Allt handlar om attraktion av högre medvetenhet. Och det är därför ni inte känner er bekväma i situationer med låga vibrationer. Precis som de som har låga vibrationer inte känner sig bekväma i områden med höga vibrationer. Det är den separation som pågår. Separeringen av vetet från agnarna. Och det kommer att fortsätta ännu en tid.
Men det kommer att bli en explosion av sanningar som kommer fram här nu. Och det kommer att öppna upp ljuset för många över hela planeten, som har hållits tillbaka av mörkret. I mörkret inom dem själva. Detta missförstånd och denna misstro. Allt detta kommer att försvinna när fler och fler människor vaknar upp och inser vilka de är och vad de är här för, precis som ni alla har gjort.
Det Stora Uppvaknandet är här nu i detta ögonblick! Så var beredda. Var redo för den Stora Övergången som håller på att utveckla sig nu i bakgrunden, men som nu kommer fram mer och mer i ljuset.
Jag är Saint Germain och jag lämnar er nu i frid och kärlek, och att den Violetta Flamman och det Stora Vita Ljuset inom er fortsätter att expandera och växa till enorma proportioner, så att när någon någonsin ser er, även innan de ser er, kommer att känna ert ljus. De kommer att känna er högre vibration, och den kommer att börja attrahera dem till er, och ni till dem.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...