Jesus via John Smallman, 26 september, 2020

 

Jesus via John Smallman

26 september 2020

Här i de andliga eller icke-fysiska sfärerna ser vi med glädje och förundran på då mänskligheten mycket snabbt går mot det kollektiva uppvaknandet. Ni har gjort enorma framsteg de senaste månaderna, även om det uppstressade världsläget skapar så mycket osäkerhet och ängslan. Det som måste stiga upp i människors medvetna medvetenhet för att släppas, stiger upp och frisläpps. Kärlek flödar rikligt för att hjälpa varje individ i kollektivet att kraftfullt gå fram på sin väg Hem till Verkligheten.

För många av er förefaller det som om den andliga utvecklingen ni alla upplever har saktat av. Det har den inte, det bara ser ut så, därför att medierna har distraherat er ytterligare genom att ofta och regelbundet få er fokuserade på världshändelser, när ni skulle behöva lägga fokus inom er, då ni sätter er avsikt att bara vara kärleksfulla oavsett vad som händer. Ni har satt den avsikten många gånger redan, men, som människor i form, behöver ni upprepa den åtminstone en gång dagligen.

Som ni så väl vet är detta att vara i form en mycket begränsande upplevelse, och, eftersom tid är en huvudaspekt av era liv i form måste ni fokusera på att vara medvetna ögonblick för ögonblick! Det kräver massor av övning eftersom varje ögonblick är annorlunda och ger er signaler och larm som er kropp måste notera och som ni måste svara på. När ni är medvetna om de signaler er kropp erbjuder er, och ni bekräftar dem genom att bara vara medvetna om dem, då slappnar er kropp av eftersom den vet att ni ”hört” dem och att ni kommer att göra det som behövs. Om ni inte uppmärksammar signalerna från er kropp, måste er kropp upprepa dem, och om ni fortfarande är omedvetna om dem, kommer den att ge er starkare och starkare signaler tills ni svarar. Dessa kan vara smärtsamma och mycket svårare att hantera om ni inte svarar eller kan svara (på grund av omedvetenhet) tidigare och i god tid.

Era kroppar är mycket lämpliga fordon för er att bebo medan ni genomgår den fysiska mänskliga upplevelsen i form. Emellertid är de känsliga för skada som kan orsakas på många olika sätt, så det är nödvändigt, då ni växer från hjälplösa spädbarn till fullt utvecklade vuxna, att ni lär er bli medvetna om dem och hedra dem. Initialt, i de tidiga stadierna av er barndom, är kroppen allt ni är medvetna om, men, då ni växer och börjar utveckla ett intellekt, börjar denna medvetenhet bli styrd och till och med avstängd från ert medvetna sinne när ni fokuserar er uppmärksamhet mer på det som finns utanför er kropp, och på de tankar och idéer som flödar genom er hjärna, sålunda förlorande eller delvis förlorande er inneboende känsla av medvetenhet. Ni lägger märke till detta, ofta lite chockartat, när ni till exempel, utan att vara medvetna om vad ni gör, antingen inte tar tag i en sak tillräckligt starkt och den ramlar ur ert grepp, eller greppar den för hårt och den går sönder.

Då intensiteten och styrkan i er kollektiva uppvaknandeprocess fortsätter att göra allt fler människor på hela er vackra planet medvetna om den oändliga styrkan i kärlek, kommer ni att börja se – om ni inte redan gjort det – tecken på denna kärlek komma fram på många oväntade platser, när människor som tidigare varit väldigt egoistiska i sitt leverne – från grannen ni bedömt vara tanklöst självisk, till människor i maktpositioner som arrogant hävdar sin auktoritet – oväntat börjar visa Kärlek i handling. Ni vaknar upp. Kärlek fyller upp och får hjärtan och sinnen hos alla på Jorden att vara i linje med varandra. Därför, FIRA!!!

Ja, jag fortsätter att säga att ni ska fira, och orsaken till det är att när ni firar, höjer ni er frekvens enormt mycket, och avsikten ni sätter om att bara vara kärleksfulla, oavsett vad som händer, förstärks stort och intensifieras så att Kärlek flödar genom er och vidare ut i stort överflöd, för att hjälpa alla med sin uppvaknandeprocess. Det är därför ni som läser detta och liknande meddelanden, just nu är inkarnerade i en, som det verkar, extremt oroande och splittrande tid.

Så, vad som än sker i era personliga liv – nöje, ängslan, lidande, sorg, förvirring, otrygghet – vänligen FIRA. Att göra det höjer ert humör, och det intensifierade kärleksflöde som blir resultatet kommer att väldigt mycket hjälpa dem som verkar befinna sig i djup sömn, totalt omedvetna om att mänskligheten nu vaknar upp.

Mänsklighetens uppvaknande sker – NU! Kom ihåg, det finns bara NU! Och därför, FIRA!!!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...