Sananda Via Fran Zepeda, 4 oktober 2015

Jesus Sananda

Sananda, 4 oktober 2015

Via Fran Zepeda

 

 

Yeshua och Moder Maria:

Hälsningar, Kära Ni. Det är med stor glädje som vi välkomnar er till det Högre Medvetande som ni har uppnått, och som ni fortsätter att tillgodogöra er och integrera med de inkommande energierna.

Ni har förtjänat och uppnått en nivå som ni tidigare bara har kunnat drömma om. Nu är ni redo att ta emot och ta till er mycket högre frekvenser, som bara kan lyfta ert medvetande högre och högre, och som tjänar till att integrera er Gudomliga Närvaro i er fysiska kropp på ett mer harmoniskt och strukturerat sätt.

Ni ser nu förmodligen er värld på ett annorlunda sätt, och ni ser förmodligen också er inre värld på ett annorlunda sätt. Det blir en större acceptans av det Gudomliga, som alltid har funnits där, förutom att ni nu mycket lättare kan få tillträde till den.

Och det här, mina kära, är höjdpunkten på er resa, kulmen på många års, livstiders och eoners utveckling. Ni håller på att komma Hem och njuta av de Gudomliga energier, som låter er Gudomliga Närvaro blomstra och frodas här och nu, i er fysiska kropp.

Från och med nu har ni många fler möjligheter. Den Ljusvarelse som ni upplever i er fysiska kropp är fenomenal, eller hur? Ni kommer att uppleva ännu fler avslöjanden och upptäckter om det som finns inom er, om det som är fördolt i själva Kärnan av er existens, vilket kommer att växa fram och blomstra i all sin glans som ert Sanna Gudomliga Väsen.

Så ta er tid att vara tysta inne i denna underbara Gudomlighet som börjar ta över ert medvetande, och i allt större utsträckning era upplevelser, era tankar och era handlingar. Hur fantastiskt är det inte att vara delaktig i en sådan förunderlig upplevelse?

Det här har bara utvidgats och fyllts på, när ni har tillgodogjort er frekvenserna som nu har hedrat er varelse. Ni accepterar dem med tacksamhet och tillåter er kropp att ta till sig, integrera och justera dem, så att de kan fortsätta från och med nu. För ni är återigen på tröskeln till en ännu större upplevelse i ert medvetande.

Den kärlek ni känner för er själva och andra har stigit flera pinnhål, känner ni inte det? Känslan av att besitta gudomliga förmågor har börjat tränga in i ert medvetande nu, eller hur? Medan ni, var och en är i olika stadium av det här, så kan alla nu använda sina kreativa förmågor mycket lättare och på den nivå de är redo för. Den klarhet ni har uppnått kan hjälpa er med det.

Så varför inte experimentera med det nu, kära ni? Så varför inte uppmana era utökade förmågor att komma upp till ytan? Det här kan göras i en mycket liten skala till att börja med, och sedan byggas upp allt eftersom. Kanske kan ni experimentera med helandet av en smärta eller något obehag som ni har upptäckt någonstans i er kropp, som inte verkar svara an på någon metod ni tidigare har provat. Kanske är det här en inbjudan att öva upp er inneboende förmåga att läka det?

Försök! Håll kvar platsen för smärtan eller obehaget i ert medvetande och andas in de gyllene energierna av Kärlek och Healing, som redan finns i Universum, in i ert Hjärta. Samla alla inneboende helande förmågor, som redan finns i ert Gudomliga Hjärta och Väsen, och koncentrera er på den plats där det gör ont. Se och känn hur det blir omslutet och insvept i Gyllene och Kristallint Helande Ljus med intentionen att ni ska ta fram alla era inneboende helande förmågor för att omvandla smärtan till Ljus.

Håll inte tillbaka, utan tillåt er själva att uppleva helandet utan några förväntningar. Låt ert Gudomliga Jag ta över. Kan ni känna hur det förändras? Känner ni värmen? Det kan ta tid att fullända den här förmågan, men den kommer att bli bättre och mer effektiv ju oftare ni experimenterar med den.

Övergången till en mer Kristallin Natur av er fysiska kropp, låter er uppleva mer healing och fler kreativa upplevelser av alla de slag. Ni är Ljuset nu mer än någonsin. Så den vackra kristallina energi som ni har inom er, kan bidra till skapandet av många saker med bara er vilja. Ni behöver bara tro på den och sedan ta bort era förväntningar och fokusera på Nuet.

Kanske är det till hjälp om ni tänker er den Gyllene Kristallina energin som en katalysator för förändring och skapande av allt ni fokuserar på. Pränta in den Gyllene Gudomliga Närvaron i allt ni tänker och gör från och med nu, så kommer Kärleken i den med lätthet att omvandla allt.

Börja träna nu. Börja i liten skala och bygg vidare när ni blir bättre på det. Även om ni inte fokuserar på något specifikt att skapa, börja med att införa det Nya Kristallina Medvetandet inom er och i hela ert integrerade Gudomliga Väsen.

Ni är en Skapande Varelse nu. Ni har blivit ett med er Själ, med er Gudomliga Närvaro, och ni har förmågan att släppa lös all den kreativitet som följer med det. Att göra sig av med allt tvivel och alla förväntningar – det är nyckeln. Börja smått och bygg därifrån. Ni kommer att bli förvånade över vad ni kan åstadkomma.

Nu är det dags att tro på, bekräfta och experimentera med alla era kreativa förmågor och färdigheter, som är en unik och medfödd del hos var och en av er. Vilka underverk som väntar på er!

Vi erbjuder er nu en bön och åkallan som ni kan använda i denna strävan:

”Jag är en Skapande Varelse. Jag har inom mig allt jag behöver för att släppa loss vackra kreativa upplevelser, för jag har Universums kraft inom mig. Jag har Första Skaparens energi inom mig. Jag är så kraftfull som jag tillåter mig själv att vara. Jag släpper alla tvivel och förutfattade meningar om mina förmågor, och har i mitt Gudomliga Hjärta avsikten att skapa allt jag önskar med Gudomlig Kärlek och för allas bästa. Med denna avsikt deltar jag i Enighet med alla Hjärtan för att skapa en vacker Ny Jord, som bit för bit håller på att skapas Nu, i detta ögonblick av höga frekvenser och med Kärlek och Gudomlig Intention av många underbara Människohjärtan. Och så är det.”

Så underbara Hjärtan, njut av dessa fantastiska frekvenser och Skapa! Ingenting är för litet och ingenting är omöjligt, och vi applåderar er för att ni har kommit så här långt i er strävan och er resa mot Uppstigningen.

Namaste. Yeshua och Moder Maria.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com www.ouremergingdivinity.com

 

Du gillar kanske också...