Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 september, 2020

Det Arkturiska Rådet 

Via Daniel Scranton, 27 september 2020

Den Effekt Ni Har

 

the impact you are
      having - the 9th dimensional arcturian council - channeled
      by daniel scranton, channeler of archangel michael

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ha kontakt med er alla.

Vi har en underbar tid då vi har kontakt med er alla och ser vilken inverkan vi har på er. Vi önskar att ni kunde se vilken påverkan ni har på resten av mänskligheten, och alla andra varelser över hela galaxen.

Ni som är vakna har hjälpt ofantligt med er villighet att arbeta med er själva och hjälpa andra, men ni kan inte se den dominoeffekt ert arbete har på hela kollektivet. Och det är därför det är så roligt för oss att berätta för er hur kraftfull er påverkan faktiskt är. Ni håller på att skapa ett underbart utrymme för resten av mänskligheten att vakna upp i, och ni erbjuder er själva att guida alla som befinner sig på en plats där de har några mycket tuffa frågor. Det finns tillräckligt många av er som är vakna för att stödja resten av mänskligheten, och ni ökar i antal för varje dag.

Ni skapar ett så vackert nät av energi för resten av mänskligheten att ta del av, och ni delar också med er av era små segrar till det kollektiva medvetandet. Varje gång ni övervinner något i ert liv, någon utmaning, kommer all den informationen om hur ni gjorde det att placeras i det mänskliga kollektivet medvetandefält, så att andra kan få tillgång till det. Ni har ingen aning om hur betydelsefullt det är att ni ens är här på Jorden vid den här tiden, och håller den vibration ni håller och gör det möjligt för andra, som inte annars skulle ha en chans att vakna. Ni ger dem den möjligheten med er närvaro och med det arbete som ni gör med er själva, och också med alla de fantastiska handlingar av vänlighet och hjälp som ni ger till det mänskliga kollektiva medvetandet.

Vi kan se er inverkan, och vi vet att ni kan känna av oss. Vi vet att ni känner vår uppriktighet. Vad vi vill för er alla är att känna den påverkan ni har på resten av det mänskliga kollektivet, och även det galaktiska kollektivet. För när ni erkänner er själva och det underbara arbete ni gör, hjälper det till att hålla er igång under de tuffa tider när ni uthärdar uppstigningssymtom eller bearbetar några mycket tunga känslor. Vi är mycket stolta över alla er som har vaknat upp där på Jorden, och vi vill att ni ska veta att ni har vår oändliga uppskattning och vårt stöd.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

Översättning Ulla Krogh

 

 

Du gillar kanske också...