Jesus via John Smallman, 29 augusti 2020

 

Jesus via John Smallman

29 augusti 2020

Er viktigaste uppgift just nu är att släppa all negativ självkritik.

Då det globala kaoset med COVID-19 fortgår är enorma förändringar i vardande över hela världen, förändringar som kommer att underlätta och förenkla mänsklighetens uppvaknandeprocess då den närmar sig fullbordan. Så håll humöret uppe och ha intentionen att vara en ledning genom vilken kärlek kan flöda till hela mänskligheten. När ni sätter avsikten att vara en ledning genom vilken kärlek kan flöda utan begränsning till hela mänskligheten, då adderar ni massivt till den Tsunami av Kärlek som har hjälpt er i er uppvaknandeprocess sedan 2012. Ja, uppvaknandeprocessen har flödat sedan 2012 och dess intensitet har ökat, och nu kan mycket få av er påstå er vara omedvetna om att förändring helt definitivt ligger i luften då ni ser och känner energin av Kärlek stiga upp på många oväntade platser.

Kärlek är den kraft som väcker upp er. Den är mild, men fullkomligt oemotståndlig när ni gör det medvetna valet att öppna era hjärtan och bjuda in den dit. Den har alltid funnits där i väntan på er inbjudan, men eftersom så många av er inte har kunnat älska er själva ovillkorligt, har det för er verkat vara som att kärlek inte finns närvarande, inte finns tillgänglig. Med andra ord fungerar er egen negativa självkritik, vilken inte är i linje med Kärlek, som en tunn slöja eller skärm som förefaller separera er från Kärlek, men Kärlek finns alltid med er därför att Den är vad ni är, alltid och i evighet.

Er viktigaste uppgift just nu är att släppa all negativ självkritik – om ni inte redan gjort det valet – och nu göra valet att till fullo acceptera er själva, precis som ni är, förstående att den ni är i denna stund, som människa i form, är precis den ni hade för avsikt att vara innan ni inkarnerade till ert nuvarande mänskliga liv. Ni är den ni är på grund av de före-inkarnationen val och beslut ni tog, med mycket klok och kärleksfull vägledning från ert stödteam i de andliga sfärerna, så ni kunde följa en individuell väg av lärande som uttryckligen passade er och ingen annan. Var och en av er, varje individuell mänsklig varelse, är den enda av sin sort. Det finns ingen annan som är precis som ni. Ni är alla unika och ni skapades så därför att det behagade Moder/Fader/Gud att göra så, och för att Gud i Hennes oändliga visdom såg vilken glädje det skulle bringa er och Henne.

Ni skapades alla i glädje – det finns inga undantag till den gudomliga sanningen – till evigt liv i Närvaron av och fullt integrerade inom den Närvaron, den Enda. Valet att uppleva livet i mänsklig form var det kollektiva valet av de kära skapade som ville uppleva en känsla av separation från Källan. Att faktiskt göra detta är förstås omöjligt, men eftersom ni var och är sådana mäktiga skapare – ni har alla Guds makt inom er – kunde ni konstruera en till synes mycket inbjudande och komplex men totalt overklig miljö att göra det i. Det har orsakat er mycket smärta och lidande därför att när ni gick in i det genom att ta mänsklig form, så glömde ni helt vilka ni egentligen är och fann er själva ensamma i individuella kroppar som är utsatta för sjukdom, skador och förfall, allt som oundvikligen leder till döden för den fysiska formen. Och eftersom ni fullt ut identifierat er med den mänskliga formen så tror ni att när den formen dör så kommer er existens att avslutas och ert liv för alltid utplånas. Det är en skrämmande tanke, så för det mesta begraver ni den djupt inom er och fokuserar er uppmärksamhet på ert dagliga liv som människor, men det livet är inte på något sätt jämförbart med det verkliga liv vilket ni förefaller ha lämnat, så ni har alla, djupt inom er, en intensiv och omättlig längtan efter Källan, Gud, Kärlek, och ni ägnar omåttligt med tid till sökande efter lättnad från denna djupa längtan och efter Kärlek utanför er själva, där den inte kan hittas. Ja, ni kan bilda kärleksfulla relationer med andra som är i form, men känslan av separation kvarstår, så ni sörjer enormt och länge när någon kär dör, bekräftande för er att ni är separata varelser. Separationen kan förefalla outhärdlig och för åter er uppmärksamhet mot er känsla för separation från Källan, Vilkens existens många starkt tvivlar på, och Vilkens Kärlek till er alla ni också starkt betvivlar då ni betraktar det onda som så många ägnar sig åt.

Så jag påminner er återigen om att det ni upplever i form ör overkligt, det är bara en mycket starkt uppfattad enorm fysisk miljö i vilken ni känner att ni är extremt små och obetydliga delar. Emellertid, som några av era mer intellektuellt begåvade och visionära vetenskapsmän nyligen insett, är det synliga universum, som förefaller enormt, kanske till och med oändligt, sett och upplevt genom era mänskliga sinnen, faktiskt en oändligt liten aspekt av Allt Som Existerar, vilket i Sig ligger fullkomligt bortom er mänskliga förståelse. Att finnas i form som människa är att vara allvarligt begränsad och när ni vaknar upp, som ni snart gör, kommer intensiteten i det begänsningstillståndet att bli tydlig för er, och ni kommer att bli både förtjusta och förbluffade över hur bra ni följde er förutbestämda väg genom det för att arbeta er Hemåt!

Då ni tar er tid från ert upptagna och stressiga liv i form, tillåt er verkligen att stilla era sinnen. Det ligger verkligen i er makt att välja, sätta en avsikt och sedan låta er själva stilla dessa högljudda sinnen som nästan konstant kräver er uppmärksamhet. De är inte ni, de är bara tankar som passerar er vilka ni kan välja att antingen fokusera på och sedan engagera er i, eller välja att släppa iväg utan åtgärd. Det kräver mycket övning, men när ni lyckas att inte bry er om flödet, även om bara tillfälligt, kommer ni att finna er i ett tillstånd av djup frid. När det sker för er, vilket det kommer att göra, kommer ni arr se till att er övning blir regelbunden och ni kommer att avsätta tid varje dag då ni kommer att hedra er själva genom att vara helt närvarande, kärleksfulla och accepterande er själva, i full vetskap om att ni, var och en, är Guds älskade barn, som aldrig separerats från den oändliga kärleksfulla Närvaron. Var snälla och skäm bort er genom att dagligen gå inombords till den där heliga inre fristaden där ni och Gud är Ett, och där den Kärlek som ni är, är fullt kännbar.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...