Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 1 september 2020

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 1 september 2020

 

Jag är Judas och jag vill så gärna se ljuset tändas i era hjärtan idag. Hur tänder man då ljuset i sitt hjärta? Hur får man det att expandera och sprida sina strålar? Har det något med medvetenhet att göra? Är det en medveten handling eller endast ett mirakel? Kan det innefatta båda? Ja, så är det, kära vänner, det kan mycket väl innefatta båda. I en stark viljehandling kan det ske mirakel. Det är när du överlåter dig till det kosmiska ljuset och energin som finns där som mirakel kan ske, och de sker hela tiden både i ditt medvetna, såväl som i ditt omedvetna sinne. Det är ett mirakel att du går här på Jorden idag. Hela du är ett mirakel och det är när du inser det som ett större mirakel kan ske både inom och utom dig.

Jorden är ett mirakel, ett stort och kraftigt mirakel som är synligt för det mänskliga ögat. Ett stort arbete med att utforska detta mirakel har gjorts och görs än idag, och det har fascinerat många sinnen. Ju mer de har sett och förstått desto större blir deras förundran och deras förståelse för livet blir än djupare. Förståelsen för deras egna kroppar får nu också ett helt annat perspektiv. Allt hör ihop i universum och det ena kan inte uteslutas från det andra.

I detta stora kosmiska fält är allt möjligt, där sker allt skapande i en medveten kosmisk dans. En del av den energin, det ljuset och den medvetenheten finns inom er. Det är i det ljuset som ni skapar er värld. Ju större ljuset är, ju mer ni tillåter det att växa och stråla ut i världen, desto större blir den skapelse som ni åstadkommer. Det är genom att öppna kärlekens port och låta kärleken bli den dominerande känslan i ert liv som ni transformerar er från en plats till en annan. Det här behöver inte bokstavligen betyda att kroppen förflyttar sig utan det kan helt enkelt betyda att ni befinner er i ett perspektivskifte, där ni ser på er själva och världen ur en helt annan vinkel, vilket gör att livet nu ter sig helt annorlunda. Det stora skiftet som du har väntat på har helt plötsligt uppstått inom dig, och det har påverkat din verklighet så till den grad att en hel ny värld nu ligger framför dina fötter. Alla dina fem sinnen har uppgraderats och synen, hörseln, känseln, smaken och lukten förnims på ett starkare och djupare plan. Allt blir klarare och du kan se hur kärleken omfamnar allt i en ständig kosmisk dans, en dans som du nu är en del av. En dans som Jorden har börjat att dansa, en dans av enhet och kärlek i ett allt vidare perspektiv.

Jag ber Er nu, kära barn på Jorden, att låta kärleken stiga in i ert liv.

Var kärleksfulla.

Tänk kärleksfullt.

Handla kärleksfullt.

Stärk er kärlek från dag till dag och låt kärleksljuset vara det ljus som växer i era hjärtan.

 

Med denna bön av kärlek avslutar jag detta meddelande.

Kärleken kom och kärleken gick.

Sorgen och rädslan växte.

Tills en dag en bön steg upp i skyn.

Väna kärlek kom tillbaka!

Kärleken kom för att åter börja gro.

Den växte sig stark och dess varma sken

lyste åter över Jorden.

 

Stor kärlek

Judas

You may also like...