Sananda via Jenny Schiltz, 19 september

Jesus Sananda

Otroliga Möjligheter Framför Oss ~ Sananda

Postat den 19 septemer 2016 av Jenny Schiltz

Det är viktigt att ni förstår vilken fantastisk tidsperiod ni lever genom. Detta är tidsperioden när alla era liv, era lärdomar, er tillväxt som ni uppnått kommer till en slutgiltig kulmen. För dem som har valt att stiga upp är detta er examenstid. Vad examen betyder för varje person kommer att se olika ut och kännas olika. Ändå är premisserna för varje själ de samma. Det är under denna livstid som ni kommer att ta bort allt som hindrar er från att förkroppsliga er själ på jorden. Det är i detta vackra sammangående som ni kommer att förstå anledningen till er inkarnation på jorden och allt som ni har vunnit.

I denna stund, förankras den accelererade tidslinjen i er värld och detta låter var och en av er få tillgång till den. Med dagjämningen som närmar sig, har ni alla möjligheten att lämna det gamla bakom er och gå in i det nya. Det är av den anledningen så många av er har upplevt en djup frigivning av det fysiska och det känslomässiga. Det kommer fram så ni kan se det, känna det och välja att lämna det i det förflutna. Medan detta kan kännas överväldigande och ni kan vara villrådiga hur ni kan släppa och gå bortom vad som var, är svaret ganska enkelt. När ni känner er tyngda av era rädslor, ert förflutna, era mönster, sätt er och be ert hjärtchakra att öppnas upp helt. Be att ni får all kärlek som Källan har att erbjuda och att denna kärlek hjälper er att släppa allt som inte är stabilt inom er. Låt denna kärlek att fylla er helt och när ni gör det, kommer den visa er vägen. För det finns bara ett sätt att gå in i den Nya Jorden, bara en väg till Uppstigningen och det är att vara och resonera med samma kärleksfrekvens som Källan ger er. Och ni gör detta mer och mer, ni kommer att finna att allt annat är trivialt, allt annat är splittrande, att den enda sanningen är inom denna stora känsla av ovillkorlig kärlek. Med detta är inte sagt att det bara finns en väg till att känna denna energi från Källan, för det finns många och att döma någon annans väg kommer bara att leda er bort från er egen.

Vi ber var och en av er att suspendera trosuppfattningarna om hur denna övergång kommer att vara. Då var och en av er skapar er egen verklighet så skapar ni också era egna begränsningar och besvikelser. När ni låter er själva att vara i flödet av energin från Källan, utan alla förväntningar, det är då som ni kommer att vara i hänförelse över allt som kommer till er. När ni har skapat inom ert sinne en acceptabel version av verkligheten, hur saker kommer att gå framåt, kanske ni själva har tagit bort er från flödet av skapande energier och upplever besvikelse. Låt allt att utvecklas i sin egen tid med djup tillit och tålamod.

Det är det linjära, analytiska sinnet som föreställer sig en väg och hur saker borde framstå. Ändå är det inom hjärtat som sant skapande flödar. Många känner djup frustration för de har en känsla av var de borde vara och vad de borde göra och med denna glimt av en potientiell framtid skapar de en plan. När saker inte flödar på det linjära sättet blir de rädda och tvivlar, stoppar flödet. Det är mycket enklare för dem som känner sig kallade att helt enkelt tillåta vad som sker att utvecklas framför dem. De kanske tar steg för att uppnå sin vision men de måste förbli öppna för allt som kommer, på detta sätt låter ni er själva att bli bländade av skönheten i det hela.

Det är att förstå att även om ni känner er fast, oförmögna att skapa förändring i ert liv, att ni verkligen är precis där ni är ämnade att vara. Det är i dessa stunder av osäkerhet som man lär sig mycket. Det är i dessa stunder som man verkligen förstår vad tillit till den gudomliga timingen betyder. Det är att förstå att hitta glädje, och frid i alla omständigheter är att gå mästarens väg.

Vi ber er att inte bara släppa alla lager inom er som hindrar er från att fullt ut förkroppsliga er högsta aspekt, utan att ni släpper alla förväntningar. Det är så ni bäst kommer att använda energierna som strömmar till er planet. Dessa energier kommer att förändra allt, hur mycket, beror på varje person. Ändå kommer många se tillbaka på denna tid som katalysatorn som förändrade allt för er värld.

Det är en stor ära att vi kan gå sida vid sida med er på denna resa.

Sananda av det Galaktiska Brödraskapet.

F & S med Sananda

Jag: När du talade om att inte begränsa er väg med förväntningar kom jag på vad som hände när jag köpte mitt hus. När jag till slut bestämde att köpa ett hus fick jag informationen att det skulle vara under hösten när jag skulle hitta det rätta huset. Jag fick det till mig från inte bara min högsta aspekt, utan från en annan intuitiv själ också. Den tidsramen var bra. Tre veckor senare kom min man hem med ett prospekt för ett hus med renoveringsbehov. Vi träffade ägaren som finansierade renoveringen, medan min man gjorde arbetet. När var redo, startade vi processen att köpa det. Det fanns stunder när jag tänkte – detta är fel hus för det är april och infon jag fått var oktober. Jag beslutade att sitta med energin i huset och litade på att det var till salu av en anledning och vi gjorde slag i saken. Jag är så glad at vi gjorde det.

Sananda: Ja, när man har tillit och tillåter, märker man att man får exakt vad man behöver. Det är när man tänker att allt måste gå i en ordning av 1, 2, 3, 4, och inte inser att det är på omvägen som man finner det man verkligen vill ha.

Jag: Du sa att dagjämningen kommer att vara en tid då många kan förankra in de accelererade tidslinjerna in i sina egna liv. Är det det enda tiden?

Sananda: Nej, tidslinjerna finns tillgängliga när någon är redo för den pushen. Men energierna vid dagjämningen och vågen av frekvenser som många kallar Den Tredje Vågen av Uppstigningen kommer att hjälpa många fler att förankra in frekvenserna. Det är en otrolig möjlighet.

Jag: Jag ser människor för vilka allt gick fint och nu faller allt isär. Det har gjort att många känner sig vilsna, förvirrade och de tycker att de tagit steg tillbaka.

Sananda: Ja, många känner det stora skiftet av en högre tidslinje då deras högre själv pushar dem i olika riktningar. Många ser denna push till det nya bara som upplösningen av det gamla som inte längre kommer att vara livskraftigt i den högre tidslinjen. Det kan kännas obehagligt, men det beror på att det går igenom filtren av förväntningar. Om man kan se varje förändring som positiv, även saker som verkar falla isär, kommer det göra övergången mycket mjukare.

Jag: Det finns så mycket information där ute gällade den tredje vågen och de högre dimensionerna. Viss information motsäger sig själv. Det kan vara överväldigande.

Sananda: När ni observerar och tar in information från ert rum i hjärtat, kan ni direkt känna vad som inte ger resonans inom er varelse. Förstå att vad som ger resonans för en kanske inte ger resonans för en annan, det är upp till varje person att avgöra sin sanning.

Jag:  Jag fick veta av mitt guidteam att jag tillåter för mycket in i min verklighet, att jag behöver filtrera mer. När jag frågade vad de menar, förklarade de att jag tillåter för mycket komma in via sociala medier (jag ser inte på nyheter). Jag märker att jag har svårt att balansera att vilja vara socialt medveten och begränsa vad jag tillåter komma in.

Sananda: Ja, det är bäst för känsliga själar att begränsa sin exponering. Vad ni måste förstå är att det är menat att vara i ert fält så kommer det att visas för er. Till exempel kanske ni exponeras för hemlösa och djur som är vilse eller bortkomna som behöver hjälp. Dessa kan ni hjälpa, en åt gången. Undervärdera inte vad vänliga handlingar kan göra. Förstå att det är ni som skapat detta scenario, ni förde in det i ert energifält för er tillväxt. När information kommer till er genom era medier, låter det för mycket komma in på en gång och detta stör balansen inom er.

Jag: Det hjälper. Min högsta aspekt förklarade att jag redan vet att det finns krig, terrorister, korruption, brott, våldtäkt, övergrepp på djur, miljö och barn, så varför måste jag dyka in i detta? Att jag behöver förstå att skulle kunna sända dessa grupper healing och kärlek från mitt öppna hjärtchakra och detta skulle hjälpa mycket. Men om jag läser något om övergrepp på djur och sedan sänder kärlek, skulle det inte vara samma frekvens för delar av mitt hjärtchakra skulle ha stängts ner. Så jag kommer att sända kärlek och healing och göra vad jag kan med vad som är framför mig.

Sananda: Ni kommer att märka att detta minskar er oro och rädsla avsevärt och låter er att använda de högre energierna mycket enklare.

Jag: Många är verkligen helt medtagna av sina fysiska symptom. Några är trötta, några uppvarvade och kan inte sova. Några har kroniska tillstånd som flamma upp och några upplever viktökning. Min skalp och mitt ansikte har pirrat med dessa energier. Jag märker att jag antingen är totalt utmattad eller att jag får mängder av idéer. Mina drömmar är också intensiva.

Sananda: Detta är allt en del av att er fysiska form anpassar sig till ljuskoderna som kommer in till jorden. Ni kommer att märka att ni inte upplever så mycket obehag som ni gjort en gång och att det vara kortare perioder. Er kropp vänjer sig vid de högre frekvenserna mycket enklare.

Jag: Ja, det är sant. Jag låg i sängen och vilade men jag hade ont i ryggen och höfterna. Jag sa högt ”Jag ger full tillåtelse för dessa energier att förändra varje del av mig”. Jag kände denna enorma expansion och sedan släppte smärtan från min rygg och mina höfter. Jag förstod inte ens att jag hade motstånd.

Sananda: Ja, många har motstånd som de är omedvetna om på en medveten nivå precis som många är omedvetna om att om de ger tillstånd hjälper det att släppa smärtan.

Jag: Jag arbetade med Metatron och en klient frågade varför denna viktökning och han sa att viktökning är kroppens svar på att man håller själen mer och mer i formen. Att kroppen kommer att regleras så länge man inte är bunden till den.

Sananda: Det är en fysisk manifestation av expansionen som sker i varje person. När man binder sina känslor till det, visar det var det finns dissonans inom, mot att älska sig själv i alla tillstånd och former.

Jag: Tack, jag har talat så du får ont i öronen.

Sananda: Det är mitt nöje att hjälpa dig och andra.

Jag hoppas att denna kanalisering och frågor hjälper er att navigera i dessa intensiva energier. Det är verkligen en fantastisk tid och potentialen för tillväxt är enorm. Tack, tack alla som delar detta arbete, det är enormt uppskattat. Sänder er alla Kärlek.

For information on having a session with Jenny Schiltz please visit  Information on Obtaining a Reading or to book directly go to jschiltz.appointy.com 

Join the Facebook page to keep up to date on the energies Channeling the Masters

www.channelingthemasters.org

Copyright 2016, Jenny Schiltz

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...