Jesus via John Smallman, 29 januari 2022

Jesus via John Smallman 29 januari 2022

 

Ha Intentionen att vara Helt Integrerad i Kärleken I Jesus via John Smallman

 

29 januari 2022

Det kollektiva uppvaknandet av mänskligheten går fort, så låt er inte störas i onödan av de mindre upplyftande berättelserna som MSM fokuserar på, och sedan publicerar med en monoton regelbundenhet för att sprida rädsla och ångest. Det händer mycket mer i världen, och av en mycket mer upplyftande natur, som tydligt indikerar att ert uppvaknande fortskrider fantastiskt. Den gudomliga Viljan uppnås alltid, så släpp alla tvivel som ni kan hålla fast vid, även oavsiktligt.

Ofta flödar oroande tankar och känslor genom era sinnen alldeles för fritt, utan att ni är medvetna om vad de är – just det. . . tankar och känslor – som inte är ni, men för er känns det så. En del av att vara människa, med en slöja som döljer Verkligheten för er, är att identifiera er med era tankar och känslor, och naturligtvis, era kroppar som är era centrala sensorer genom genom vilka allt som sker i er omedelbara närhet upplevs – men inget av detta är Verkligt, dvs evigt. Att tillåta er själva att bli medvetna om att detta är overkligt kan vara väldigt svårt, eftersom det sitter så djupt rotat och för att ni har gjort det under så lång tid. . . under alla era liv

De personliga identiteterna med vilka ni väljer att identifiera er, verkar ha validerats sedan ni var spädbarn, eftersom ni har blivit lärda det och därför har trott att det är de ni är. När ni är äldre kan ni titta på era födelsebevis och bekräfta den identitet ni fick vid födseln av era föräldrar, och som fastställts enligt lag. Men vid sidan om det finns en medvetenhet om ert varande, och det varandet är de ni verkligen är, och om den medvetenheten erkänns och accepteras, kommer det att visa mycket tydligt att det inte finns någon separation, att ni är Ett med Källan, även om ni fortfarande kommer att behålla och använda er individuella identitet som människor i kroppar. Men den identiteten kommer inte längre att behöva försvaras mot era egna och andras egoistiska åsikter och bedömningar – negativa eller positiva – det är bara enklare för er medan ni existerar i kroppar. Det är inte de ni är, ni är mycket, mycket mer, i själva verket är ni ofattbart mycket större och kraftfullare än de människor ni kan uppfatta begränsade av kroppen. Denna medvetna acceptans av er mänskliga identitets tillfälliga och overkliga natur, kommer att leda er till total självacceptans och frid, när ni nu börjar känna er själva som ett evigt älskat Guds barn, oavsett vad som än kan hända i era mänskliga liv.

Ni är av Gud. Som en liknelse kan ni tänka på vatten som ”av havet.” Precis som vatten är er skenbara separation från Gud verkligen väldigt tillfällig, på samma sätt som att allt vatten så småningom återvänder till havet. Att vakna är att bli tillräckligt medvetna för att låta er själva känna er som En, oskiljaktiga från Källan, och omsluten av kärlekens oändliga energifält som inte har något slut, eftersom Den är Allt. Den Frid och Tröst det kommer att ge er av att veta och acceptera den Sanningen, är obeskrivlig. Ett högst underbart tillstånd av lycka väntar er i den stunden.

Det är därför det är en absolut nödvändighet att ha som en daglig rutin, att gå inom er till era inre heliga rum. Att gå inåt för att meditera, för att slappna av en stund från dagens bekymmer, eller bara för att vara i stillhet, separerad från det dagliga livets brådska och otålighet, är vägen till denna medvetenhet. Det spelar ingen roll vilken metod – om någon – som ni väljer att använda för att stanna upp och tysta ”hjärnans tjatter.” Att bara sitta tysta och lägga märke till ljudet och pladdret som uppstår, utan att engagera sig i det är, naturligtvis, ett tillstånd av att vara medveten. Denna medvetenhet hjälper er att finna det Verkliga självet under allt brus. Era egon kommer att försöka få er att fokusera på någon ”viktig” tanke eller ett problem, för om ni anser att det är viktigt så är det mycket lättare att distrahera er till att engagera er i det. Tricket är att omedelbart påminna er själva om att det i denna tid av stillhet inte kommer att hända något viktigt, som behöver er omedelbara och odelade uppmärksamhet, och sedan ta er tillbaka till stillheten. Det kanske bara varar några sekunder, men eftersom tiden bara är en av de overkliga aspekterna i spelet som människor, så kan under dessa få sekunder mycket framsteg göras, för att stärka er medvetenhet om att vara medveten i varandet, och befria er från det uppenbara behovet av att ta hand om det nästan oändliga tankeflödet.

Ni, varenda kännande varelse, är i varje ögonblick av er eviga existens Ett med Källan. Det tillståndet är oföränderligt. Påminn därför er själva om denna Sanning under dessa dagliga stunder av stillhet, och ta sedan tillbaka avsikten att bara vara kärleksfull vad som än uppstår, och ha för avsikt att vara helt integrerad i Kärlekens fält, ta emot, dela och expandera Kärlek till alla som är närvarande i processen för uppvaknande, och definitivt, naturligtvis, till alla som kan tyckas försöka störa eller förhindra mänsklighetens uppvaknande, genom att uppmuntra splittring och konflikt.

Ni är alla högt älskade, så snälla expandera och dela den underbara och ständigt flödande gudomliga gåvan med hela mänskligheten, när ni slutför er process av uppvaknande!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...