Änglarnas Råd via Goldenlight 4 mars 2019

Änglarnas Råd via Goldenlight

4 mars 2019

PLANETEN JORDEN STÅR PÅ RANDEN TILL STOR EVOLUTIONÄR OCH TRANSFORMERANDE FÖRÄNDRING

Hälsningar, vi är Änglarnas Råd, inkluderande Ärkeänglarna Mikael, Rafael, Chamuel, Gabriel och Zadkiel. Er planet är redo att ta ett språng ut från klippan, så att säga, bort från förstörelse och mot skapandet av höga höjder av evolutionär och transformerande förändring. Den högfrekventa energi som nu omfamnar er planet skapar en kaskad av omvandling från mörk till ljus energi.

Denna högfrekventa energi ökar er planets språng i medvetande, med att sela på skapandets kraft istället för förstörelse… dessa två krafter, av skapelse och av förstörelse, är de två övergripande energierna i Allt Som Är, i hela Multiversum. Allt som existerar, och Allt Som Är, är ett utflöde från Källans Skapare, inkluderande er planet och alla varelser på den. Er planet är nu redo att fullgöra en stor omvandling som kommer att få skalorna att tippa över från mörkt till ljust…allt mörker måste försvinna nu, då mörker inte kan existera i denna högfrekventa energi eller i detta högre dimensionella ljus; denna högfrekventa energi höjer medvetandet hos varje levande varelse på er planet.

De som är av mörkret kommer antingen att ”orientera” och ”lysa upp” sina varelser för att matcha frekvensen i denna energi, eller så kommer de helt enkelt att, på ett eller annat sätt, lämna planeten. Detta har förutsagts av oss i många tidigare meddelanden från denna kära kanal Goldenlight… vi har också förutsagt detta Stora Uppvaknande vilket sker i ert nu i mars 2019…vi i Änglarnas Råd finns helt utanför tiden, som är en konstgjord skapelse i den tredje dimensionen…då ni och alla varelserna på er planet fortsätter att stiga upp mot de högre dimensionerna, kommer tiden att få mindre vikt och betydelse, eftersom er rörelse mot de högre dimensionerna också för er bort från denna artificiella konstruktion som ”tid” är. Många av er kommer snart att börja inse att allting är ett Nu Ögonblick; det finns faktiskt inget förflutet och ingen framtid…allt som faktiskt existerar är detta Nu Ögonblick i ”tid”. Då ni kan börja förstå detta koncept, kommer det att driva er ut ur de lägre dimensionella energierna av rädsla, oro, ilska, hat, förstörelse osv. mot de högre dimensionella energierna av skapande, kärlek, glädje, harmoni, frid, välstånd, samförstånd och välmående. Er planet rör sig nu mot att omfatta dessa högre dimensionella koncept, och allt mörker går nu mot ljus för att släppas och transmuteras.

Vi ser alla ivrigt på, vi observerar och sänder vår gudomliga kärlek och vårt ljus till er alla på planeten Jorden. Er planet går genom kval av sådana förändringar att denna tid i er ”historia” alltid kommer att vara högt omhuldad.

De lägre dimensionella energierna av själviskhet, rädsla, girighet och hat och krig, transmuteras nu alla. Era världsledare som tjänar mörkret, börjar nu störtas, en efter en. De mörka energierna av girighet, makt över andra och rädsla som användes för att kontrollera massorna kan inte längre styra er planet…de kommer helt enkelt inte att överleva inflödet av högre dimensionella energier i och runt er planet nu.

Hela er planet badas nu faktiskt i högre dimensionellt gudomligt ljus… vi sänder er en telepatisk bild nu av er planet totalt insluten och badad i gudomligt ljus… allt måste nu börja komma i harmonisk resonans med denna vackra högre dimensionella energi och detta gudomliga ljus. Omvandlingen av er planet kommer att på ett välgörande sätt påverka resten av universum, då alla de andra högre dimensionella samhällena i alla universa och multiversa… väntar och ser med allvar då er planet tippar över skalorna mot ljuset. Vi är Alla En Varelse, vi är alla en del av det Hela… Detta är en grupp-strävan på er planet… det finns många, många fler varelser av ljus på Jorden än varelser av mörker… varelserna av mörker förlorar nu snabbt sin makt, en efter en, fort, i turordning.

De högre dimensionella kvaliteterna av samförstånd, fred, välstånd, välmående och överflöd för alla kommer snart att bli de vägledande energierna på er planet istället för mörkrets energier. Så många arbetar bakom kulisserna nu, så många som vänt sig mot ljuset och som utstrålar detta gudomliga ljus för att kasta om er planets öde. Vi i Änglarnas Råd ser med glädje detta hända.

Alla som nu lever på planeten Jorden är en del av och en bit i detta ljuspussel… alla som läser detta meddelande är del av denna process. Ni arbetar nu alla tillsammans för att öka ljuskvoten på er planet exponentiellt, så att den når över 80%, 90%, och så småningom 100% ljus och högfrekventa tankeformer. Allt Som Är, inkluderande er planet och alla planeter, alla universa och alla multiversa, är helt enkelt Källans Skapares utandning, en drömmares dröm… och ni är alla en del av denna dröm, en del av denna skapelse, en del av detta hologram.

Mörker existerar bara som en motsats till ljus, och mörkret i Källans Skapares utandning är en tillfällig skapelse för att skapa kontrast och visa vad ljuset är jämfört med mörkret. Utan en av dem skulle vi inte känna till den andra. Så mörkret på er planet fanns där för att visa er hur det är när det finns mer mörker än ljus… och ni omvandlar nu alla planeten till en med 100% ljus, så att ni helt kan omfamna och uppleva ljuset.

Då er planet fullgör denna omvandling, kan ni till fullo deltaga i denna metamorfos från mörker till ljus genom att lägga ert fokus på att visualisera er planet som en harmonisk sammanhängande helhet, vari varje människas avsikt, inkluderande er egen, är att vara en välvillig, kärleksfull, omtänksam och empatisk del av det hela, vägledande och omvandlande er planet En Själ i Taget. Varje vänlig handling, varje hand utsträckt för att hjälpa andra, varje omtänksam tanke som bidrag till det hela, hjälper till i denna välgörande förändring. Ert tankefokus spelar roll, och är en del av denna övergång. Era meditationer och visioner om en harmonisk planet som arbetar för en förbättring av allt på och inom den, liksom att ni strålar ut dessa avsikter till universum och multiversum, hjälper till otroligt mycket i denna process…så mycket mer än ni vet.

Ni är var och en små skapare, ni är var och en begåvade med den Store Skaparens och Alltings Källas gåvor… underskatta aldrig era tankars och ert medvetandes kraft… kom alltid ihåg att ni kom hit för att hjälpa planeten i denna tid från mörkt till ljust. Höj upp era tankar i harmoni, sammanhållning och kärlek för att bevittna hur denna tidvattenvåg av omvandling totalt och snabbt förändrar hela den vibrationella strukturen hos er vackra planet.

Gläds då er medvetenhet och ert medvetande tonas in med denna vackra energi…vet att ert medvetande bidrar till den välgörande enheten hos Allt som Är. Vet att de mörka överherrarna och dagarna av slaveri snart är borta, då detta mörker och skräp nu snabbt avlägsnas från er planet, och då de högfrekventa energierna fortsätter att höja er vibration och ert medvetande till en nivå som tjänar den samtidiga ”framtiden” på er planet (som redan existerar samtidigt i det Stora Nu) och det högsta bästa för Allt Som Är.

Ni är del av en episk omvandling i en av de största förändringar er planet någonsin kommer att uppleva. Dessa dagar kommer att skrivas ned i de sanna historieböckerna, visas i Akashi-arkiven, som dagar av monumental och episk transformation och transmutation. Alla välvilliga högre dimensionella varelser ser med största glädje på då ljuset övervinner den ena efter den andra snart försvunna fläcken av mörker och förstörelse på er planet.

Snart kommer ljusets krafter i alliansen på er planet att välvilligt och öppet leda vägen mot ett snabbt avslut på denna fullständiga och totala omvandling. De med högre medvetande, som ni som läser detta, kommer att vara del av detta… ni är del av det. Visualisera er värld såsom ni vill att den ska vara… använd era tankar för att manifestera denna välvilliga och högre dimensionella skapelse.

Tvivla aldrig på att ni är en del av Källans Skapare, och att ni är begåvade med de stora krafterna hos Allt Som Är…att ni har kraften för att hjälpa till i avslutningen av denna snabba omvandling från mörker till ljus… ni är Ljuset… ni är Förändringen… ni är Skapelsen… ni är Manifestationen.

Tro på er själva, tro på er planet och sänd kärleksfulla tankar som stöd till dem arbetar tillsammans med ert gruppmedvetande, till dem som så flitigt arbetar bakom kulisserna för att få till stånd dessa episka välgörande förändringar och omvandling av Allt Som Är på Jordens sfär, från mörker till ljus.

Sänder ut ovillkorlig kärlek till Alla i denna högst gynnsamma stund.

Vi är

Änglarnas Råd inkluderande

Ärkeängel Mikael

Ärkeängel Rafael

Ärkeängel Chamuel

Ärkeängel Gabriel

Och Ärkeängel Zadkiel

 

Om ni tyckte om detta meddelande och skulle vilja se mer av denna typ, vänligen gör en donation, på vilket belopp som helst, som stöd till den kanal som transkriberat detta meddelande idag. Tack, och tack för er tjänst till Ljuset.

Namaste, The Golden Light Channel

© The Golden Light Channel, thegoldenlightchannel.com 2019. Please include this copyright and credit, original title, and a link to the source message when reposting this message.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...