Jesus via John Smallman, 3 februari, 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg
Jesus via John: Jesus talar om vårt livs syfte
3 februari 2023
av John Smallman
 Du och jag, vi är Ett, och att vara Ett är allt vi behöver, eftersom Enheten är Moder/Fader/Gud, Kärlek, Källa, från vilken Allt flyter ständigt och oändligt kärleksfullt i den ständigt pågående handlingen av energiskt skapande.
Detta avbryts eller pausas aldrig för ens det mest oändligt lilla ögonblick som du kan tänka dig. Gud, kärlek, källan flödar för evigt och alltid rikligt in i och genom varje individuellt uttryck av sig själv i ren glädje, eftersom det är Hennes gudomliga vilja, som alltid förlängs i glädje över det oändliga under som Hon är.
Varje kännande varelse är ett individuellt eller differentierat uttryck för att Gud upplever sig själv i ett oupphörligt och evigt förhållande till sig själv genom var och en av er, och det är mycket bra.
Ja, varje kännande varelse är ett evigt och individuellt uttryck för Gud. Och därför har var och en av er en helt och villkorslöst fri vilja. De av er i mänsklig form har var och en personligen valt att spela spelet som är det illusoriska drömtillståndet, där det verkar som att rädsla är den motiverande energin för praktiskt taget alla deltagare.
Resultatet är att du spenderar orimliga mängder energi individuellt – fysiskt och känslomässigt – för att försvara eller skydda dig från de otaliga möjliga hoten mot era kroppar, som allvarligt kan skada eller förstöra dem om du sviker din vakt och misslyckas med att vara uppmärksam.
För det mesta, när era liv flyter på relativt smidigt, känner du dig avslappnad och tillfredsställd, men under nivån av din medvetna medvetenhet är era egon alltid på alerten och redo att engagera dig i ”kamp eller flykt”-läge.
Era kroppar är bara tillfälliga fordon där ni har valt att spendera tid på att uppleva antingen rädsla och begränsningar, eller söka kärlek, tillstånd som bara kan vara närvarande medan ni till synes är separata varelser i form eftersom de, liksom illusionen, är overkliga. Endast kärlek är verklig, det är den du är, och att känna att du saknar Den och sedan behöver söka efter Den är bara möjlig medan du uppenbarligen är separerad från Den medan du fördjupar dig i det illusoriska tillståndet av separation.
Mänsklighetens kollektiva uppvaknande är den process som du slutligen och kollektivt har valt att engagera dig i för att ta dig hem till Gud med vilken du är evigt En; ett hem som du aldrig och aldrig har kunnat skiljas från eller lämna.
Det är därför den process som mänskligheten för närvarande är helt engagerad i kallas ditt ”uppvaknande”. Du har inte gått någonstans! Du har bara sovit. När ni vaknar, så snart ni kommer att göra det, kommer ni med glädje att finna er själva hemma, där ni alltid är och alltid har varit, närvarande i den oändligt kärleksfulla Närvaron av Moder/Fader/Gud.
I glädjen av den Närvaron där du inte fattas någonting, har du inga behov eller krav av något slag, och du är helt fri att engagera dig på det mest underbara och samarbetsvilliga sätt i relation med alla de otaliga individuella uttrycken av er själva, Den Som är Allt.
Livet är ett konstant tillstånd av glädjefyllt överflöd eller fullhet som du har valt att tillfälligt avstå från medan du för närvarande och tillfälligt inkarnerar här för att hjälpa till mest nådigt i den kollektiva uppvaknandeprocessen.
Kom ihåg att när du väl är inkarnerad har du inget minne av din sanna natur, även om du har en känsla av att livet i form som människa måste ha ett syfte. Och efter att ha letat efter ett speciellt för dig själv som erbjuder dig värde, mening och glädje i den fysiska miljön. När du inte har hittat ett som är helt tillfredsställande, tittar du inuti för att se om du kan upptäcka vad det är som motiverar dig att fortsätta söka.
Om du växte upp i en kultur som omfamnade en viss religion kanske du upptäcker att tron på den religionens löften var tillräckligt. Om de inte var det, eller om du växte upp utan någon religiös inriktning, kanske du söker mening i andra trosuppfattningar, eller drar slutsatsen att människolivet var en engångshändelse att vara engagerad i efter bästa förmåga medan det varar.
De flesta människor slutar så småningom att söka, eftersom det inte verkar erbjudas någon lösning på det problem som alla upplever – vad är mitt syfte, har jag ens ett? – och de försöker undvika att tänka på döden eftersom tanken på ett fullständigt upphörande av livet inte är särskilt lockande.
Men det finns ingen död. Era kroppar har en förväntad livslängd, en förväntad tidsrymd under vilken du upplever livet i form, och allteftersom tiden går växer de från spädbarn till mogen vuxen ålder och börjar sedan åldras, tills de inte längre kan stödja energin i det oändliga väsendet av livet som ni alla är. Du lägger sedan ner kroppen och återgår till det fullständiga och formlösa tillstånd av tillvaro där du skapades, och i det ögonblicket har du ett val att göra, antingen att helt och med glädje acceptera din återkomst till vaken och medveten enhet, eller att upprätthålla ett mycket mindre medvetet tillstånd där du håller fast vid de föreställningar som du kom att acceptera som ”verklighet” medan du var förkroppsligad.
Du är alltid fri att välja hur du vill uppleva livet, ingen annan kan göra det valet åt dig, inte ens Gud. I det senare fallet kan en varelse spendera mycket tid, d.v.s. de kan fortsätta att ängsligt uppleva separation och förvirring om sitt livssyfte, fastän de är okroppsliga. Men oroa dig inte för att denna möjlighet kommer att drabba dig, för alla kommer att välja att vakna med tiden.
Som jag tidigare har berättat för er kan ingen sova i det oändliga, och när en varelse väljer att vakna upp ur separationens overklighet, kommer fullständig glädje att omsluta och omfamna honom, när han återigen befinner sig i moderns eviga närvaro/ Fader/Gud, ett tillstånd som han nu vet har aldrig avvikit.
Så jag vill än en gång påminna er om att livet är för evigt, ni är alla eviga varelser som tillfälligt upplever mänskligt liv i mänsklig form. Bara genom att vara, just nu och i varje ögonblick, medan ni – alla, utan några undantag, för närvarande inkarnerar – lever era liv i form, hjälper ni på ett mycket vackert sätt till ert eget och mänsklighetens oundvikliga och ostoppbara uppvaknande.
För att ni gör detta är ni alla högst hedrade, och när ni vaknar kommer er glädje över att ni valde att delta i denna magnifika och mirakulösa händelse absolut översvämma er medvetenhet med ofattbar lycka.
Ni har alla definitivt ett gudomligt syfte på jorden i detta ögonblick, och ni uppfyller alla det perfekt.
Din kärleksfulla bror, Jesus.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *