Jesus via John Smallman, 31 december 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus genom John, 31 december 2022

31 december 2022 

av John Smallman
https://johnsmallman.wordpress.com/

När du förbereder dig för att börja ett nytt år, slappna av i den plats av djup inre vetskap som ni alla äger, och låt er själva veta att Guds plan för mänskligheten utvecklas precis som Hon har för avsikt, och vet, precis som ni alla, att det Hon avser sker alltid precis som Hon vill.

Mänskligheten håller på att vakna, och det finns tecken på detta över hela världen, även som det verkar från presentationerna av de olika medierna som att smärta, lidande och konflikter ökar enormt. Ja, det uppstår mycket konflikter, och det beror på att det fortfarande finns många på Jorden som klamrar sig fast mycket rädda vid stora mängder dömande, ilska, förbittring och hat när det blir allt mer uppenbart för dem, helt naturligt, att de auktoritära statliga organisationer som de har förlitat sig på för personlig och global säkerhet har misslyckats med den uppgiften.

Att vakna upp till Kärlek kräver frigörandet av dessa attityder och full omfamning av medkänsla och förlåtelse, först inom er själva, för er själva, som de gudomliga gåvor som de är, och sedan, när ni sätter avsikten, för att hela mänskligheten snabbt och allt mer skall bli medveten om behovet av att göra detsamma.

I själva verket sker en enorm attitydförändring över hela världen när människor i allmänhet börjar förstå det galna i det sätt på vilket relationer på alla nivåer i samhället – från personliga till globala – har genomförts under hela er nedtecknade historia. De kräver nu att deras statliga myndigheter fullständigt ändrar sättet de verkar på, eftersom de själva individuellt släpper sina egna långvariga personliga attityder och övertygelser, och slutligen engagerar sig helt i kärleken som är deras sanna och eviga natur. Och naturligtvis är det dessa byråer som alltid är de långsammaste att erkänna misstag och de långsammaste att börja göra de förändringar som är nödvändiga för att fred ska etableras och råda på Jorden.

Ändå har de många våldsamma meningsskiljaktigheterna och konflikterna som förekommer, och som ständigt uppmärksammas av media, en mycket djupgående effekt eftersom praktiskt taget alla har blivit medvetna om behovet av förändring, och så inser de statliga myndigheterna att om de inte ändrar sina attityder och sin retorik kommer de att upplösas.

Denna medvetenhet leder definitivt mycket snabbt till genomförandet av ett stort antal förändringar av högst upplyftande karaktär.

Ja, mänskligheten håller på att vakna upp, så släpp ert tvivel och er oro och förnya er tro på Moder/Fader/Gud genom att stärka er avsikt att bara älska vad som än uppstår. Att göra det är anledningen till att ni inkarnerade till era nuvarande mänskliga liv, och alla ni är precis där ni är tänkta att vara för att massivt hjälpa till i mänsklighetens magnifika kollektiva uppvaknandeprocess.

Var och en gör detta genom att följa sina egna mycket personliga livsvägar med ärlighet och integritet när de rullar ut framför er, och även, viktigast av allt, genom att spendera tid dagligen med att bara vara. Att bara vara, när ni har avsikten att vara kärleksfulla vad som än uppstår, är enormt kraftfullt och effektivt och är en viktig aspekt av de livsvägar ni alla har planerat för er själva – med stor gudomlig vägledning – före er nuvarande inkarnation i era mänskliga former för att vara närvarande på Jorden för denna betydelsefulla händelse.

De flesta av er får väldigt lite, om ens någon, feedback om den enorma betydelsen av er individuella närvaro på Jorden vid denna tid. Tillåt därför inga känslor av personlig ovärdighet eller obetydlighet – som är fullständigt ogiltiga – att distrahera er från avsikten att följa era briljant planerade mänskliga livsvägar, för det ni gör är absolut nödvändigt.

Varje enskild människa, utan några som helst undantag, följer framgångsrikt en livsväg som hjälper uppvaknandeprocessen; vilken effektivt upplivar det kollektiva mänskliga medvetandefältet mot dess oundvikliga uppvaknande.

Att vakna in i Verkligheten, till att känna er själva och uppleva er själva som ni verkligen är – evigt och oavbrutet i Enhet med er gudomliga och himmelska Källa, Moder/Fader/Gud – är ert syfte, det är syftet med varje kännande varelse, för att leva igenom den erfarenheten är varför du skapades, och det är Guds enda Vilja för dig.

Ändå är många för närvarande extremt förvirrade när de försöker balansera sin inre andliga tro/intuition med vad som verkar vara en pågående katastrof på Planeten Jorden som orsakats av många mänskliga industriella aktiviteter, och som avsevärt förvärras av de pågående internationella konflikterna.

BEHOVET av att ha RÄTT vilket ständigt demonstreras på så många ställen ger ytterligare bränsle till oenighetens lågor som intensifierar mänsklighetens känsla av separation från och övergivenhet av Gud – om det verkligen fanns en kärleksfull Gud skulle Han inte tillåta de onda att utlösa denna pågående förödelse på vår Planet och på mänskligheten.

Påminn er därför ofta om att trots den skenbara verkligheten av era pågående upplevelser av rädsla, smärta och lidande, att alla dessa upplevelser är helt overkliga och bara verkar verkliga på grund av ert val att engagera er i dem.

Valet att anta mänsklig form och uppleva separationens overklighet, och allt som uppenbarligen uppstår inom det tillståndet, var ett kollektivt val av fria vilja, och det fria valet kommer aldrig att åsidosättas eftersom Gud – som är villkorslös Kärlek, eftersom det är vad Kärlek är – skapade er lika i kraft som Sig själv i ett tillstånd av Enhet med Sig själv, men också med total frihet att använda era kreativa förmågor som ni ville.

Kärlek, Moder/Fader/Gud, är den Enda Verkligheten, och allt som Hon skapar skapas i och från Kärleken. Den enda Guds Son valde, ungefär som den förlorade sonen i Evangeliets liknelse, att göra anspråk på sitt arv och lämna Hemmet. Efter att i evigheter ha upplevt skräcken och fasan i det overkliga tillståndet, har han, liksom det mänskliga kollektivet, gjort valet att återvända till sin Faders Hus i hopp om att han ska finna acceptans och förlåtelse där.

Men Gud har aldrig dömt honom, och kommer aldrig att döma honom, så ingen förlåtelse är nödvändig och, naturligtvis, har hela eoners långa experiment aldrig hänt.

Guds kärlek till Hennes barn är oändlig, evig och oföränderlig. Hon väntar mest kärleksfullt på er återkomst till Verkligheten, ert uppvaknande från overklighetens mardröm, med intensiv glädje. Hon har alltid vetat att er önskan att återvända var oundviklig, och i det ögonblick ni valde separation försåg hon er omedelbart med vägen Hem.

På grund av den uppenbara verkligheten i tillståndet av separation som ni har varit indragna i, har ni ofta tappat ur sikte, förlorat medvetenheten om Guds oändliga och eviga Kärlek till er.

Följaktligen har ni fyllts med sådan rädsla och skuld att även om ni har sökt Hemmet i evigheter, har ni gjort det samtidigt som ni hanterat en kraftfull inre rädsla för att möta den intensiva ilska som idolen ni har skapat ur er egen rädsla, och föreställning att Gud är, kommer att möta er vid er ankomst.

Var säkra på att ett mycket enastående och helt fantastiskt välkomnande har förberetts för er alla. Du kan omöjligt föreställa dig glädjen i himlen när vi, med den mest ivriga förväntan, väntar på din förestående ankomst/uppvaknande.

Guds Kärlek till er när ni till fullo upplever Den kommer att blåsa upp era sinnen på vid gavel när ofattbar glädje flödar in för att fylla era hjärtan när ni äntligen och till fullo erkänner den upplevelsemässiga Sanningen om er enhet med Kärlek, Källan, Gud.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...