Sananda via James McConnell, 8:e januari

Sananda via James McConnell, 8:e januari

 

 

”Sananda”

Ja, det är ”Sananda”. Underbart att vara med er på det här sättet, som alltid. Vi uppskattar alltid dessa tillfällen, som vi kan dela med er. Och vi ser naturligtvis fram emot, när vi kan dela med er på ett mer fysisk sätt.

Den tiden är inte långt borta nu. Ni har nu gått in i nästa år, år 2017. Det som omtalats som året av uppfyllande, av det förra. Detta är uppfyllandets år, året då alla kommer tillsammans. Då alla kommer att förstå. Då sanningen kommer att avslöjas, från många olika källor. Alla kommer att förstå hela sanningen, om allt som har hänt på den här planeten. Allt som har hänt på den här planeten och före Solsystemet och Galaxen själv.

Ni befinner er i det ögonblicket, som ”St. Germain” har berättat om, och som många av oss har berättat om, under en längre tid. Jag har sagt många gånger att ni har kommit till mållinjen, och det har ni! Mållinjen finns precis framför er nu. Det behövs bara en liten ansträngning från er del för att gå över den. Vet, innan ni korsar mållinjen att det finns många som släpar efter. Många som traskar med, men inte är säkra på vart framtiden tar dem. Ser mycket litet hopp för framtiden. Det är då ni kommer in med ert uppdrag. Det uppdrag ni kom hit för att utföra. För att hjälpa dem på alla de olika sätt ni kan. Ni kommer att vara våra armar och ben. Ni kommer att vara våra röster. Så att vi kan arbeta genom er för att åstadkomma detta.

Ni är på gränsen nu för många olika uttalanden. Många saker som kommer samman. Energierna kommer samman nu. De olika tidslinjerna har gått samman. De går samman till en tidslinje. Arbetet har påbörjats med sammanslagningen till en tidslinje. En tidslinje som tar er in i den nya Gyllene Tiden, till de högre vibrationerna, de högre dimensionerna. De 4:e, 5:e, 6:e och 7:e dimensionerna. Allt detta kommer.

Detta 2017, är DET året. Det är året då allt ni har känt till i liven före detta har skiftat, kommer att skifta, så kraftigt att det inte kommer att finnas några missförstånd. Detta är den tiden, detta är det ögonblicket, detta är det ”eventet”. Om det kommer att pågå i dagar, veckor eller månader, kan vi ännu inte säga. Men det har funnits många, många event som vi har berättat om, många nivåer av energi som kommer att komma in i planeten, kommer in i er och tar er vidare längs denna Uppstigningsprocess. Uppstigningen som ni, som individer och tillsammans med hela planeten, kan röra er tillsammans igenom, när tiden kommer och när frekvenserna är tillräckligt höga. Detta är stunden då energin höjs till en mycket högre vibration, även när vi talar nu. Medvetande ökar. Vi är på väg mot händelserna med ”dominobrickorna”, som det har talats om.

Det kommer tillkännagivanden. Det kommer tillkännagivanden om global valutaomställning. Det kommer tillkännagivanden om NESARA. Det kommer tillkännagivanden av de många förändringar som kommer att ske. De är för många för att pekas ut, men sanningen kommer att vara normen för dagen. Mycket har framkommit för att lura massorna. Men det kommer att komma sådant som bara rapporterar sanningen. Detta är vad som kommer till er. Ni kommer att se fram emot denna dag.

Dessa dagar och veckor kommer att passera genom januari, till påföljande månad. Den månaden kommer att bli ännu mer tillfredsställande, och nästa efter den, och så vidare och så vidare. Tills ni kommer till hösten i år, i slutet av året kommer det att ske en markant förändring, av allt som ni har känt till fram till då. Era liv har då skiftat dramatiskt. Ni kommer inte ens känna igen dem, mot hur det tidigare varit.

Vi vet att det är svårt att tro att detta kan ske, men allt kan skifta på ett enda ögonblick. Titta på hur mycket som har förändrats sedan 9/11. Allt förändrades då. Medvetandet sjönk enormt under den tiden. Det var så mycket bestörtning. Så mycket sjukdom som utvecklades av resultatet från detta. Så mycket hände ögonblickligen, genom denna händelse.

Men ”eventet” som vi talar om nu, är så mycket mer. Det är ”eventet” av Ljuset. Det har berättats om det under eoner av tid, när ni har förberetts. Ni befinner er i den stunden som ni har förberett er för, under så många tidigare liv. Under tusentals år har ni förberetts för detta.

Ni kan se tillbaka på de gånger då ni valde att vara här. När ni frivilligt tog detta uppdrag, för att ni visste att ni någon gång skulle nå slutet. Tja, mina kära vänner, mina bröder, mina systrar, ni har nått slutet. Detta är den gång ni har väntat på, längtat efter, hoppats på.

Med det menar vi inte om ni är i Nuet eller inte, var alltid närvarande i Nu. Var i det ögonblick av glädje som ni skapar just då. I nästa ögonblick vet ni inte vad som kommer att hända. Var alltid i ögonblicket av Nu, så att ni minns vilka ni är är, och den ni minns att ni alltid har varit.

Det har talats om ett kommande skifte i medvetandet. Denna förändring har det berättats om under en tid nu. Ni har hört det från många olika källor. Även ett datum har nyligen givits, nämligen den 14:e januari. Jag tänker inte säga att det är dagen för ”eventet”. Det kan vi inte säga just nu. Det är ett datum att lägga på minnet. Det är ett datum som kommer att uppmärksammas i er historia när ni går framåt.

Det kommer att bli en förändring. Det blir ett skifte i ert medvetande och i hela planeten då. Många kommer inte att vara medvetna om det, men kommer att bli. De av er som hör dessa ord, kommer i resonans med dem och är redo för detta när det kommer. Jag har sagt ett tag, att ni acklimatiserar er till dessa energier.

Då energierna kommer den 14:e januari, kommer ni att uppleva en stor förändring inom er. I det ögonblicket kommer ni att känna en lyckokänsla. Ni kommer att få en känsla av lugn, som kommer över er den dagen. Många kommer att känna det. Men många kommer att få en känsla av besvikelse, en föraningskänsla. Det var inte det som förväntades, men det beror på att de ännu inte har acklimatiserats till dessa energier. Trots det, kommer de att förbereda sig för detta, till sina ögonblick. De kommer att förbereda sig, precis som Ljuset nu har förberett detta under en tid.

Skiftet kommer över er nu. Hela skiftet ni har förberetts för. Skiften i medvetandet, skiften i Ljuset, skiftet till att veta vilka ni är. Allt ni behöver göra nu är att leva som vanligt. Lev som vanligt men vänd er alltid till Ljuset, vänd er till Ljuset. Alltid när det finns en möjlighet att hjälpa någon annan att vända sig till Ljuset, gör det. Det kommer att bli en skiljelinje. Denna linje dras i sanden nu. Den linjen säger att ni inte längre kan välja vilken sida ni ska vara på. Valet kommer att göras av den skiljelinjen. Denna linje i sanden.

Denna linje har det sagts ska komma den 14 januari. Vi påstår inte att detta är ögonblicket för beslutet, men beslutet kommer. Denna linje i sanden, dras mellan de som är redo att gå in i Ljuset, och de som redan är i ljuset. Den dras också för de som valt att inte flytta in i Ljuset. Efter det kommer de inte längre att kunna välja, valet kommer att göras åt dem.

Det är den friheten det talats om, som kommer att tas bort. Den tas inte ifrån er, utan kommer att hjälpa er i denna process av styrning mot den i Nya Tiden. Så att ni kan bli allt ni kom hit för att bli, och inte längre hålls tillbaka. Inte längre hållas tillbaka av programmering, eller hållas tillbaka av det gamla paradigmet som skapades här, denna illusion som skapades.

Ni vet att det är en illusion. Det är nu dags att gå bortom den. Det är dags att dra linjen i sanden, så att ingen mer besvikelse håller er tillbaka. Det är det som är avsikten, det är det som behövs nu.

Vet och förstå att allt är i processen. Allt är under uppvaknande; ni är alla vakna genom hela denna process av Uppstigning. Ni är processen för Uppstigning. Var och en av er att skapar den. Ni är de ni väntar på.

Jag Är ”Sananda”. All min kärlek och frid till er alla. När jag nu lämnar er, ska ni veta att ni nästan är framme.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

http://www.ancientawakenings.org/Channelings.aspx

Du gillar kanske också...