Sananda Via James McConnell, 20 januari 2019

Sananda, 20 januari 2019

Via James McConnell

Jag är Sananda. Jag är med er nu, på denna plats, i detta ögonblick.

Det här ögonblicket har tagit sig an ett nytt liv av sig själv. Därför att ni är det nya livet. Var och en av er blir mer och mer vakna för varje dag, mer medvetna om vilka ni är och vad ni kom hit för att göra.

Ert uppdrag ligger öppet framför er nu, och om det ännu inte gör det, var då medvetna om att det kommer att göra det. Ingenting kan längre hålla tillbaka ljuset.

Och ni, var och en av er, av de 144 000 och fler – Ljusbärarna, Ljusarbetarna och Ljuskrigarna – alla ni bär detta ljus. Ni håller på att förankra detta ljus i planeten. Ni håller det, delar med er av det, sänder ut det och är det.

Var medvetna om att dessa energier fortsätter att komma in – och de kommer in som energivågor nu – och de energivågor som kommer in med den här månförmörkelsen är något ni aldrig tidigare har känt.

De flesta av er, som under en tid har acklimatiserat sig till dessa energier, kommer inte att känna av dem som något främmande. De kommer att komma in i er och ni kommer att känna av dem, och ni kommer att förnimma något när ni tittar på månförmörkelsen i kväll eller i morgon, beroende på er tidszon. När ni blickar upp på den kommer ni att känna er som Ett med den, men inte bara med månen eller solen eller Jorden, utan Ett med ALLT SOM FINNS. Ett med själva Universums Centralsol.

Så titta in i månen och se hela vägen till Centralsolen. Först kommer ni att se er galax, sedan alla andra galaxer och till slut själva Universum och vet då att allt är förenat i det ögonblicket och att dessa energivågor, som kommer in till planeten och fortsätter att komma in, fortsätter att föra in detta högre medvetande till hela mänskligheten så att ALLA människor, det mänskliga kollektivet, fortsätter att höja sig och resa sig mot det mörker som fortfarande finns kvar och säga att nu räcker det, vi kommer inte längre tillåta att mörkret håller oss nere. Vi kommer inte att tillåta att rädsla håller oss fångna längre.

Vi är FÄRDIGA med allt det här, för det är bara ljuset som nu lyser över oss alla. Tänk på detta när ni blickar upp på månförmörkelsen och ni kommer att känna er som ETT med den.

Jag är Sananda och det här är mitt budskap till er idag. Jag lämnar över till en annan som vill tala med er.

Må all min kärlek och frid vara med er, och må Kristusmedvetandet fortsätta att finnas inom er ALLA.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...