Jesus via John Smallman, 6 februari, 2021

 

Rädsla är inte motsatsen till Kärlek, det är känslan av dess uppenbara frånvaro.

6 februari 2021 av John Smallman

Som ni alla nu är väl medvetna om, är det mänskliga kollektivet och allt på Jorden som är inkarnerat, i de sista stadierna av uppvakningsprocessen. Som ni upplever tiden i kroppar, så känns den väldigt lång, men som ni faktiskt vet så började processen för bara ett ögonblick sedan, helt nyligen, precis då ni efter ert kollektiva val beslutade er för att uppleva separationen. Er oändligt kloka och kärleksfulla Fader visste – det finns naturligtvis ingenting som Han/ Hon inte vet – att så snart ni upplevde separationen från Kärleken, från Källan, så skulle ni vilja avsluta den. Men eftersom ni – på grund av de enormt kreativa förmågor som tilldelats er i ögonblicket av er skapelse – hade tillverkat upplevelsen av separation/ experimentet så skickligt och effektivt, så visste Hon att utan Hennes hjälp, så skulle ni vara helt oförmögna att hitta vägen hem till Enigheten, ut ur den snåriga labyrint ni hade tillverkat. Därför skapades ert kollektiva uppvaknande i samma stund ni anlände till upplevelsen av separation. Separationen skedde aldrig, den kunde inte ske eftersom det bara finns Enighet med Källan, och det är INTE på något sätt begränsat, den har obegränsad vidsträckthet. Begränsningen är experimentet med separation och är heller inte verkligt. Men ni uppfattar er själva som begränsade, separerade, ensamma varelser, bortkopplade från Källan, och ni undrar till och med om det finns En!

Er uppgift är att vakna, det är den enda avsikten med era mänskliga liv, och alla lektioner ni presenteras för under dessa liv och livstider, är för att hjälpa er i den processen. Det är en uppgift ni inte kan misslyckas med att slutföra, eftersom ni är gudomliga varelser, Ett med Källan, den enda verkligheten. Overklighet kan aldrig tillfredsställa er, men ni kommer att bli tillfredsställda, inget annat resultat är ens möjligt! För att upprepa: ni skapades i KÄRLEK för att uppleva oändlig och evig GLÄDJE! Det är ert oföränderliga och eviga tillstånd av Varande – Ett med Källan, FÖR EVIGT.

Det ni upplever nu, som människor i kroppar, är uppdraget som ni planerat, klokt och kärleksfullt med hjälp av ert andliga supportteam, innan ni inkarnerade för att genomgå den nuvarande mänskliga livstiden, för att ni massivt skulle hjälpa mänskligheten under de sista stadierna av uppvaknandet. Ni visste att det skulle bli mycket krävande, på grund av allt kollektivt trauma och karma som behövde healas och frigöras, på extremt kort tid. Ni visste också att ni skulle slutföra det perfekt, även om ni skulle uppleva tvivel, ångest, rädsla och lidande, som ibland verkar överväldigande. Era val att vara inkarnerade just nu är mycket uppskattat här i de icke-fysiska rikena, eftersom vi visste hur krävande uppgiften ni valde att utföra skulle bli. Det är en uppgift med en enorm service för mänskligheten, under vilken ni samtidigt som ni måste uthärda allt, skulle få uppleva den mest extrema känslan av separation, ensamhet och till och med övergivenhet – den mest extremt intensiva upplevelsen av tillståndet som experimentet med separation skulle kunna ge er.

Ni är inte separerade varelser! Det bara verkar så. Allt ni tänker, säger eller gör påverkar hela mänskligheten. Ta er därför tid varje dag för att lugnt koppla av, meditera, kontemplera eller bara vila, utan att ta hand om eller tänka på era dagliga mänskliga liv (inte helt lätt!), medan ni ställer in avsikten att vara en kanal, genom vilken Kärleken kan flöda rikligt till alla, för det är det mest effektiva sättet att hjälpa till med uppvaknandet på. Om ni inte personligen är fysiskt involverade i att skapa eller införa några av de väsentliga förändringar som behövs för mänsklighetens och planetens välbefinnande, så förstå att ni har ytterligare en uppgift, förutom ert eget uppvaknande, nämligen att ni är här för att hålla Kärlekens Ljus från Gud, och låta det flöda genom er varje ögonblick för att heala mänskligheten och planeten. Det är också er uppgift, och den är mycket viktig.

Ställ in och återställ avsikten dagligen, många gånger dagligen, att vara kanaler som Kärleken flödar igenom. Ni är alla här för att göra det, oavsett om ni är medvetna om det eller inte. Kom ihåg: VARJE människa är en gudomlig varelse, en varelse av Kärlek.

Därför är er natur Kärlekens natur, och Kärlekens natur är att dela och expandera sig själv helt och hållet med Hela skapelsen varje ögonblick. Genom att vara medveten om detta och ställa in den medvetna avsikten att göra det, intensifierar ni och accelererar ni processen av uppvaknande. Att bara vara medveten om att ni är Kärlek, även om ni inte har känslan av det, utan bara har en intellektuell acceptans av det, räcker för att ni på ett kraftfullt sätt ska kunna expandera healingen till alla, och därmed utföra er individuella del i uppvaknandeprocessen . . . utan ansträngning. Att vara människa och leva ett mänskligt liv, är mycket krävande och stressande för de flesta, men att stråla ut kärlek och healing till alla kräver inget av er. Ni behöver bara släppa alla negativa dömanden av andra eller mänskligheten i stort, för då kommer kärleken att flöda genom er, för alla ni, alla som för närvarande är inkarnerade, hade för avsikt att göra just det innan inkarnationen. Kärleksflödet genom er minskar bara, eller kanske till och med tillfälligt upphör, när ni väljer att engagera er i attityder, tankar och beteenden som inte är i linje med Kärleken, så släpp det.

Försök förstå att, trots er upplevelse av mänskligheten i allmänhet, och de till synes galna och onda beteenden och handlingar som så många engagerar sig i, så gör människor alltid sitt bästa! Människor beter sig enligt deras individuella förståelse för vad som är bäst för dem – när människor älskar det som är bäst för dem, så är det bäst för alla – och den förståelsen baseras på deras nivå av andlig utveckling, modifierad av effekten hos de trauman de upplevt i nuvarande liv, plus all ackumulerad karma genom generationer. Med andra ord, många är omedvetna, helt omedvetna om att deras sanna natur är Kärlek, och att omedvetenheten fyller dem med osäkerhet och rädsla. Rädsla är inte motsatsen till Kärlek – för Kärlek har ingen motsats, den är allt – det är den uppenbara frånvaron av Kärlek som är motsatsen. De som känner frånvaron av Kärlek söker alltid efter den, och de söker den oftast utanför sig själva, där den aldrig kan hittas eftersom den bara kan hittas inom.

Valet eller beslutet att söka Kärleken utanför sig själv, uppstår på grund av de trauman man upplever när man växer upp, från barndom till vuxen ålder. Ingen människa undgår helt upplevelsen av att inte vara tillräckligt bra, för under spädbarnsåldern och under barndomen ser de små att andra äldre är starkare och skickligare än de är, och ofta skäms de inför andra för sina brister. Även om det sker med de bästa avsikterna, nämligen att visa för de små att de kan och borde arbeta hårdare för att bli skickligare, mer kompetenta, så leder det nästan alltid till att de känner sig oälskade och, om det sker upprepade gånger, omöjliga att älska. Istället när sådant sker, så upplever de små att kärleken hos föräldrar, syskon och vårdnadshavare försvunnit, och det känns som om ett skrämmande och tomt utrymme öppnats inom dem, och då lär de sig att söka kärlek och godkännande från andra, eftersom den inre känslan av tomhet är mycket smärtsam, och de upplever ett desperat behov av att fylla den.

Så, för att påminna er ännu en gång, det finns bara Kärlek. Var och en av er är Kärlek, det är er gudomliga och eviga natur. Separation är dock upplevelsen av att separeras från Kärleken, och det är en absolut FÖRÖDANDE upplevelse! Självklart vill ni alla återvända till Verkligheten, tillståndet av evig Glädje och Kärlek där ni alltid är omslutna för evigt, och från vilket det verkar som om ni varit separerade i evigheter. Det känns verkligen som en paradox för människor att få höra att de är Kärlek, Ett med Källan, och ändå upplever separering, ensamhet, övergivenhet. Många känner att de är mer ensamma, mer övergivna än andra, och de försöker efterlikna den framgång och lycka som de upplever att andra åtnjuter, genom att arbeta extremt hårt, och genom det arbetet – oavsett vilken form – söker godkännande och beundran av andra, samtidigt som man känner sig berövad och ovärdig. Att vara människor i kroppar är inte lätt för någon!

Närhelst ni tar er tid att gå in i era heliga inre, bör det första som står på er agenda vara att skicka Kärlek till alla andra – och inte hålla den borta från någon, oavsett hur illa eller ondskefulla ni än bedömer dem att vara. Ni är Kärlek, och då är också alla andra det, de bara verkar vara åtskilda från det tillståndet. Kärlek är ALLT, den accepterar och omfamnar alla villkorslöst, eftersom det är dess natur, er natur! Er process av uppvaknande, är ett uppvaknande till den absoluta Sanningen, och veta det. Jag och alla mina bröder och systrar i de icke-fysiska rikena, vet och hedrar den Sanningen, och snart gör alla ni det också, och er glädje kommer att vara enorm.

Er kärleksfulle broder Jesus

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...