Jesus via John Smallman, 9 november 2020

 

Jesus via John Smallman

9 november 2020

Ert uppvaknande sker nu.

Livet är bra! Emellertid, om ni fokuserar på det ni inte tycker om i ert individuella liv, verkar det inte vara fallet. Jag påminner er därför … ÅTERIGEN, om att Livet är evigt. Livet manifesteras utan tvekan och totalt påtagligt, konstant och evigt, i Närvaron av Källan, med Vilken varje individuell medveten levande entitet är Ett i varje ögonblick utan avbrott. För det finns bara Källan, Moder/Fader/Gud, Kärlek, DET FINNS OCH KAN INTE FINNAS NÅGON SEPARATION … NÅGONSIN!

Där ni i huvudsak fokuserar er uppmärksamhet – varande en människa på en liten planet i ett ENORMT universum – distraherar er från att låta er själva känna er själva som de ni verkligen är, gudomliga Varelser oändligt älskade av Gud, Som aldrig dömer er. Det finns INGET dömande! Dömande är en aspekt av illusionen som ni uppfann och använde för att skilja varandra i goda, mediokra och dåliga, beroende på era egna individuella, för det mesta väldigt förvirrade uppfattningar om varandra, eller många andras. Detta har orsakat enormt lidande genom den mänskliga historien, som kollektivet slutligen har beslutat och satt avsikten att vakna upp från, drömtillståndet/mardrömmen ni verkar ha haft som verklighet sedan tidernas begynnelse.

Ert uppvaknande sker nu och därav följer att allt som inte är i linje med Verkligheten, med Kärlek, till vilken mänskligheten klamrat sig fast i rädsla, sedan uttryckt i ilska, dömande och fördömande av en eller många, nu stiger upp i det kollektiva medvetandet för att erkännas och tackas för de lektioner det givit er, förlåtas för det lidande det orsakat er och släppas, sålunda skapande ett enormt ”utrymme” i den kollektiva drömmen/mardrömmen för Kärlek att flöda in och väcka upp er till den Glädje som är Livet, som är Verkligheten.

Så, jag tar det igen, ni är gudomliga varelser, alltid oändligt och evigt älskade av Gud, som har en kort och overklig upplevelse som människa i form. Den formen förefaller för er vara helt verklig – de sinnen med vilka era kroppar är försedda är extremt känsliga – eftersom ni ville uppleva separation så fullt och totalt som möjligt så är det så ni verkligen upplever den. Inte desto mindre måste ni skilja mellan vad som är bra och vad som inte är bra, nämligen mellan vad det innebär att vara kärleksfull och vad det innebär att inte vara kärleksfull.

På djupaste nivå i er varelser vet ni detta, ni kan tydligt skilja mellan dessa två tillstånd – även om det egentligen bara finns ett tillstånd … KÄRLEK – men, på grund av rädslan som känslan av att vara separerad från Källan inger er, ser ni att ni faktiskt har kännedom om myriader skillnader – myriader former av godhet och myriader former av ondska – och kan spendera omåttliga mängder tid på att diskutera dessa uppenbara skillnader och sedan göra omdömen om dem. Och orsaken till detta? Det beror på att känslan av separation som ni alla upplever individuellt får er att förefalla annorlunda mot varandra, medan den samtidigt visar er att ni alla verkligen är mänskliga.

Ni uppmärksammar sedan den ondska som är så uppenbar över hela världen och drar slutsatsen att ni måste samlas i familjer, grupper, stammar, till och med nationer för att bekämpa och förstöra den ondska ni så tydligt känner igen i andra familjer, grupper, stammar och nationer. Dock har mänskligheten, vilket er historia mycket tydligt visar, gjort detta mycket längre än som finns dokumenterat i era gamla annaler, och det har aldrig fungerat! Konflikt leder alltid till ytterligare konflikt, eftersom de som blir besegrade vet att de har rätten på sin sida och därför, när de återuppbyggt sin styrka, kommer de att på nytt att ge sig i strid med dem som besegrade dem för att hämnas de oförrätter och det lidande dessa orsakat dem … och så har det hållit på, gång efter annan.

Nu har mänskligheten slutligen kollektivt beslutat att ”Det får vara nog nu!” Och resultatet av det beslutet kan tydligast ses i världen omkring er då till synes mer och mer splittring uppstår mellan människor över hela planeten. Denna splittring är klart synlig för alla och kan förefalla accentuera och intensifiera skillnaderna mellan er, och accentuera och intensifiera behovet att förstöra och besegra allt som är av ondo i världen. Och denna insikt – behovet att besegra och förstöra ondska – ses slutligen för vad det är … Mänsklighetens dödsförebud!

Människor börjar komma till insikt, i en MASSIV skala, att stora förändringar i det sätt på vilket ni interagerar med varandra globalt är ytterst vitala och viktiga NU!

Så, trots allt som rapporteras på era medier och på många andra platser, visar det nuvarande kaoset, förvirringen och det till synes ökande splittrande beteendet mycket tydligt att mänskligheten verkligen vaknar upp massivt, och blir i detta nu-ögonblick medveten om att förändring är mycket viktigt. Och, även om det inte blir allmänt rapporterat, leder effekterna av denna globala åsiktsförändring hos mänskligheten snabbt till ett upphörande av kärlekslöst beteende på många områden där ett sådant koncept, tills helt nyligen, ansågs omöjligt.

Därför, FIRA! Som jag sagt tidigare, firande höjer er frekvens, därför att i firande hedrar ni varandra, och när ni gör det erbjuder ni varandra kärlek och höjer ytterligare er frekvens mot full orientering med Kärlek. Full orientering med Kärlek är målet för er andliga utveckling, för det finns bara Kärlek, vilken är ytterst icke-dömande och ovillkorligt accepterande av vart och ett av Guds älskade barn – och ALLA är Guds älskade barn – ert uppvaknande kommer att ske innan ni är fullt i linje med Kärlek.

Vid uppvaknandet kommer ni sedan att ledas Hem till full orientering med Kärlek, ert sanna och naturliga tillstånd, av era stödteam i de andliga sfärerna, vilka mycket ivrigt väntar på detta magnifika ögonblick och vilka förberett ett mycket underbart välkomnande Hem för er alla.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...