Sananda via Pamela Kribbe, 28 april, 2019

Sananda

via Pamela Kribbe

28 april, 2019

”Ankaret”

Mina kära Vänner!

Jag är Jeshua, en gammal vän till er. Jag hälsar till er alla och jag är tacksam och glad över att få vara här mitt ibland er. Känn min energi, min närvaro. Jag är en jämlik, en besläktad själ. Jag vill omfamna er som kamrater och inte stå ovanför er, utan jag vill röra vid er, hjärta till hjärta.

Känn min uppskattning för er. Ni har varit tappra, ni har varje dag letat efter kärnan inom er själva, ert ”jag” och vad ni är. Ni letar efter ankaret inom er själva. På djupet vet ni att ni inte i sanning kan leva på Jorden förrän ni har funnit denna kärna inom er och den frid som finns där, för att sakta kunna finna er väg i livet.

För att hitta och uppleva detta ankare inom er själva, är kanske det viktigaste steget framåt som ni kan ta i ert liv i egenskap av en själ på Jorden. Om ni kan finna ert ”jag” här bland de virvlande, förvirrande energierna på Jorden och smaka på tystnaden i ert hjärta och höra er själ tala, så är ni här utifrån er inre styrka, då lever ni inifrån er själv.

Då vistas ljuset i er själ i er jordiska kropp och ni får bokstavligen liv av den. I stället för att leva utifrån inåt, ständigt med att reagera på yttre stimuli, så börjar ni leva inifrån och utåt, utifrån er sanning som gång på gång står att finna i tystnaden. Hur ni ska förena er med denna sanning inom er är vad jag idag vill tala om.

Jag talade nyss om externa stimuli som fjärmar er från er sanning, ert ankare, er vilopunkt inom er. Dessa stimuli kommer inte bara från världen och människorna utanför er, de kommer även från delar av er som har internaliserat dessa stimuli, vilka nu finns inom er: i huvudet, i era tankar, i era beteendemönster.

Ni har tvångsmässiga uppfattningar om er själva. Till exempel, så tror ni att ni borde bete er på ett visst sätt för att vara en ”god person” eller en ”trevlig kompis”. Ni har idealiska bilder som ni tror att ni måste leva upp till, men när ni gör det så lägger det press på er.

Nästan alla gör detta fortlöpande som ett resultat på uppmaningar som inte kommer från er själ, inte heller härstammar de helt utifrån ert själv. Dessa uppmaningar är belägna ”under skinnet” i ert energifält. De är de svåraste uppmaningarna att bli kvitt, på den inre resan av lugn och frid inom ert själv. Det är dessa inre stimuli, dessa krav och idealbilder som ni har tagit på er själva och som ni faktiskt är övertygade om att gäller er, vilket håller er själva på avstånd och från er själs röst.

Jag vill nu be dig att skapa ett utrymme i ditt energifält, som består av dessa tankemönster, vanor, beteenden och automatiska reaktiva mönster. Jag ber dig att inte göra detta utifrån ditt sinne genom att tänka på det, utan att till en början ta kontakt med marken under dina fötter och med Moder Jords hjärtslag. Bli medvetet uppmärksam på dina fötter och det kraftfält som lever i och omger dina fötter.

Förnim att oberoende av vad du tänker och gör och vad som än bekymrar dig, så blir du ständigt stöttad av Moder Jords energi. Känn hur denna fortgår av sig själv, och låt dig stöttas av den. Känn hur Jordens flöde tar kontakt med dig, långsamt kommer in genom dina fötter och strömmar upp genom underbenen och knäna, låren, höfterna, bäckenet. Känn den lugna, stabila kraften i denna energi.

Denna energi från Jorden är stillsam och ändå är den mycket specifik, för den strömmar exakt till de delar av dig som kan behöva extra stabilitet och trygghet. Kan du låta dig själv omfamnas av Jorden, av hennes styrka och hennes visdom? Känn hur denna kraft lättar på de upptagna tankarna i ditt huvud, önskan om att styra och kontrollera livet. När du är förenad med Jordens flöde, så släpper du taget om denna önskan och du börjar tänka med hjärtat och inte med huvudet.

Gör ett försök. Känn att du blir buren av en stadig Jord-ström som omger benen och höfterna, hela vägen upp till magen. Känn hur du kan släppa taget om allt annat och att du bärs av denna ström. Se vad som händer med energin i huvudet och hur mycket tystare den blir. Föreställ dig att allt detta tänkande, funderande och klurande rinner av dig som vatten från en gås.

Ditt huvud blir mindre aktivt och tystare. Du kan uppleva – i huvudets mitt – en punkt som observerar utan att tänka. Det är helt enkelt en närvaro, ett medvetande som inte resonerar, utan det observerar. Känn hur behagligt det är att bara vara där och att du inte behöver göra något; du är uppmärksam och närvarande.

Rikta nu din uppmärksamhet från denna stilla punkt i huvudets mitt till området för ditt hjärta, området för känslor. Med ”ögat” i huvudet, leta noggrant efter ditt hjärtområde, de subtila förfinade energier som vistas där. Ha inga förväntningar eller något dömande gällande vad du får se. Vissa av er kan uppleva en känsla av värme i hjärtat, medan andra kan få uppleva en känsla av att något stänger av.

Kanske ditt hjärta fruktar att öppna sig och det är helt förståeligt, för i var och en av er bor det gamla rädslor och övertygelser som försvårar för hjärtat att hålla sig öppet. Nu när du känner dig stöttad av Moder Jord och en stilla plats skapas i huvudet, ska vi ta oss en titt på de gamla rädslor eller negativa tankar som hindrar dig från att på nytt öppna ditt hjärta.

Det allra viktigaste är att du observerar inifrån dig själv och inte genom yttre intryck eller tankeformer, eller genom att bedöma något såsom det ”borde vara”, utan med en ren, öppen blick. Känn en stund detta utrymme i ditt hjärta, en plats som är full av evig skönhet som tillhör dig, din själ. Se där det ljus som du är och som du har utvecklat genom alla de liv som du redan har levt på Jorden och på andra ställen.

Du behöver inte exakt veta var och hur, utan inse att du är en utvecklad varelse genom dina många upplevelser och liv, där du har upptäckt och utforskat flera aspekter av dig själv och har fört dem till medvetandet.

Känn en stund ditt hjärtas rikedom, känn förfinandet och nyanserna med vilka du kan tänka och känna. Där kan du se färger och bilder av naturen, såsom blommor osv – fastän det inte spelar någon roll vad du än ser. Bara var medveten om att rikedomen finns där, fastän det finns delar av dig som fortfarande hålls bakom lås och bom, för du fruktar att släppa fram denna rikedom för din och världens åsyn.

Där ligger den – jag kan se den – och detta är varför jag älskar dig så mycket och uppskattar dig så djupt. Jag ser också den smärta som du upplever när du skärmar av delar av dig själv: din egen rikedom och ditt överflöd, din egen kärlek och ditt ljus. Det är smärtsamt att leva på det sättet!

Fastän det ibland verkar vara tryggare att låsa in delar av dig själv, känn för en stund vad detta gör för dig. Känn ljuset, glädjen, entusiasmen som naturligt vill flöda och som vill bli sedda och förenas med världen. Känn inspirationen som bor djupt inom dig.

Nu ska vi öppna en dörr då något blir frisläppt inom dig och för vilket det nu är dags. Det kan flöda och det manifesteras inom dig på ett bra och utmärkt sätt i ditt liv. Föreställ dig ett ögonblick att du kan titta in i ditt hjärtområde och ser en gammal rostig dörr som med stor möda öppnas. Känn energin i denna dörr, som du själv har placerat där för att känslomässigt, eller till och med fysiskt, kunna överleva.

Det finns alla möjliga sorters anledningar i ditt förflutna, i din barndom eller till och med i dina tidigare liv, till att du har placerat denna dörr här och varför det har känts tryggt att göra så. Men nu smärtar det mer än det hjälper – det är dags att öppna dörren.

Föreställ dig för en stund att du nu vänder dig mot dörren. Känn stillheten i ditt huvud och var medveten om att du helt enkelt kommer att finnas där och observera vad som har hållits dolt så länge. Du öppnar sakta dörren, medan du fortfarande kan känna stabiliteten i fötterna som Jorden ger dig, så du vet att du blir stöttad.

Nu är det dags att öppna upp en större del av din själ, till den du är. Vad vill komma ut genom denna dörr? Kanske du först ser en del bråte, gamla energier väller ut som har besvärat dig och vill bli sedda; rädslor, tvivel, något mörkt kanske? Se på dem med en balanserad lätthet och välkomna dem.

Bakom dessa rädslor eller allt bråte döljer sig något oändligt underbart som på nytt så mycket vill inkluderas i ditt öppna hjärta. Fråga ifall det vill visa sig självt, eftersom det har ett budskap till dig. Det är en del av ditt högsta själv, ditt ängla-själv, som vill komma ut och välkomnas i ditt liv. Sänd ljus, kärlek och förståelse till dörren och till öppningen, så att du ska kunna skapa en bro längs vilken det som finns kan komma ut och våga sedan se på det.

Våga se hur storslaget och vackert det är. Du fruktar ofta din egen styrka, visdom och skönhet. Du förminskar dig själv i ditt sinne och du vill faktiskt inte se vad som finns där, men låt det dyka upp och var inte för blygsam eller tvivla på dess potential, för detta är den energi som du har väntat på i ditt liv.

Det underlättar för dig att föreställa dig denna energi i formen av en person, så se om det är en manlig eller kvinnlig gestalt som dyker upp. Det kan berätta något om vilken slags energi som nu vill flöda in i dig och som kan hjälpa dig att öppna hjärtat. Se på henne eller honom och lyssna på vad gestalten önskar berätta. Låt gestalten tala och förankra sedan personens energi i hjärtat, den person som är en del av dig. Föreställ dig att du helt och hållet släpper in personen i ditt hjärtutrymme.

Låt en förnyelse äga rum i ditt liv. Du kan inte exakt förutsäga vad som då kommer att ske, men ha tillit och överlämna dig till processen. När du väl får kontakt med ditt hjärta och dörrarna som varit stängda öppnas, så kommer du att ta kontakt med din själ och förnimma din inre vägledning. Då kommer du att finna ankaret, kärnan inom dig själv, som du behöver för att känna var du nu står samt förnimma vart du är på väg.

Förena nu huvudet, hjärtat och buken med varandra. Känn på nytt Jordens bärande kraft och ta kontakt med henne. Du blir omgiven av hjälpande energier i ditt liv och Jorden är en av dessa. Ha tillit till Henne! Hon vill skapa en väg för dig, Hon vill ta emot dig. Du är välkommen hit och du är inte ensam!

Vänligen ta ny kontakt med detta stilla, tysta centrum i ditt huvud där du inte tänker, utan bara varseblir, alert och närvarande. Och slutligen, ta på nytt kontakt med ditt hjärta, detta synnerligen känsliga organ i din gestalts mitt, som är kanalen för din själ och som bär smärtan från det förflutna. Känn medkänsla för ditt hjärta, för allt som det har genomlidit, men känn också uppskattning för den enorma potential som ligger inom det: rikedomen som har samlats från många liv, djupet av ditt emotionella liv, av din själ. Uppskatta ditt eget hjärta.

Känn sedan hur dessa tre centra samarbetar och ställer sig i linje med varandra – huvudet, hjärtat och buken – låt det helt enkelt ske; du behöver inte tänka på det. Känn hur flödet uppifrån och ner tar dig tillbaka till din kärna. Men om du känner att det fortfarande finns en del motstånd eller disharmoni, så är det ok, för det är varför du gör allt detta. Detta inåtblickande hjälper dig att bli medveten om stängda delar i dig själv och att öppna dörrar. Låt allt vara som det naturligt är.

Tack för att ni kom hit idag. Jag delar med mig av min energi till er.

 

© Pamela Kribbe

Translation by Maria Baes and Frank Tehan

www.jeshua.net

 

 

 

Svensk översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...