Jesus via John Smallman den 7 oktober 2021 

 

Jesus via John Smallman den 7 oktober 2021

“Ni är Uppvaknandeprocessen”

Ni är uppvaknandeprocessen, så ha tillit till den och fira den.

 

Det finns ingen separation, ett sådant tillstånd är omöjligt för vi är alla – och SAMTLIGA – Ett. Moder/Fader/Gud, Källan, Kärlek – vilket eller vilka ord man än väljer att använda för att beteckna Alltet är totalt immateriellt – kan endast kännas till och upplevas för att Det är totalt bortom benämnande. Och när endast Ett existerar, så är benämningen uppenbarligen fullständigt onödig.

Det Enda utgör oändligt medvetande, oändlig medvetenhet, oändlig visdom, oändlig intelligens som uttrycker Sig självt – gör sig självt känt för Sig självt, för allt kännande liv – såsom den oändliga allt-omfamnande oändlighet som utgör Alltet.

Hos människorna Upplevs Det som medvetandet som är medvetet om sig självt, såsom begränsat och hindrat av de begränsningar som utgör den mänskliga kroppens natur, oförmågan att se eller känna energifrekvenser som inte finns extremt nära intill dem som ger liv till denna kropp.

Att vakna upp är att veta, att vara medveten om Alltet, att uppleva Självet såsom Enhet, såsom en all-vetande Visdom, såsom Kärlek. Kärlek är Alltet.

Allting är Kärlek, det finns ingen separation, allt kännande liv är Kärlek/Moder/Fader/Gud/Källan som upplever SIG SJÄLV på oändliga sätt. Det är en permanent och evig förening med Sig själv i oändlig frid och glädje.

Den är Vaken! Och mänskligheten befinner sig i den kollektiva processen av att Vakna upp, just NU, i självaste detta ögonblick, medan ni läser detta eller lyssnar till det. Ni alla är Guds gudomliga och älskade barn, för evigt förbundna till, Ett med, samt i Guds Närvaro.

Som jag så många gånger har berättat för er – och som flera andra från de icke-fysiska sfärerna likaså har gjort – så finns det ingen möjlighet för att ni skulle vara förlorade, ensamma eller övergivna, för det finns ingenstans där detta skulle kunna ske. Ni är för evigt Ett med Källan och därför i Källans Närvaro, men ni har dolt denna Sanning från er själva för att kunna spela med i separationens spel, för att drömma den overkliga mardrömmen om ett liv av rädsla och lidande. Ingen av er skulle tillåta att detta skedde era egna barn eller era ungdomar, vilka ni tar omhand och ansvarar för, så hur skulle ni kunna föreställa er, för att inte tala om att tro att Gud, som är Kärlek, skulle kunna låta detta hända er? Ni är oändligt älskade i varje ögonblick av er eviga existens och detta är ett oföränderligt tillstånd. Gud skapar enbart i Kärlek och därmed för den oändliga glädje som Skapelsen ständigt tillhandahåller. Djupt inom er själva så vet ni att detta stämmer, detta är Sanningen, men så länge ni väljer att förbli omedvetna om detta, så är denna omedvetenhet vad ni får uppleva.

Ni, exakt såsom Gud, har Fri Vilja för ni har allt som Hon/Han har och är, det gavs till er i ögonblicket för er eviga skapelse, och Hon/Han kommer aldrig att förneka, avlägsna, eller åsidosätta denna frihet. Ofta verkar era mänskliga livsupplevelser indikera att ni inte har någon frihet, för att inte tala om fri vilja, men detta är bara en aspekt av den mänskliga upplevelse som ni valde att införliva till konstruktionen av den illusoriska verkligheten, den overkliga icke-realiteten, som ni utformade och byggde upp, för att engagera er i ett inbillat och fullständigt overkligt tillstånd av separation från Källan.

Den kollektiva uppvaknandeprocess som mänskligheten för närvarande genomgår, upphäver illusionen och detta finns det tecken på över hela världen, när illusionerna som presenteras för er av massmedia kommer allt närmare in i er kollektiva medvetenhet såsom just detta – en korrupt och gigantisk illusion som stöttas av lögner och svek som inte längre kan hållas dolda. Allting är Väl! Nu måste ni på nytt engagera er i Tillit. Den största majoriteten av mänskligheten ämnar vara ärlig och pålitlig, att agera medvetet utifrån en plats av integritet. Men i eoner av tid, på grund av det sätt på vilket ni kollektivt har etablerat overkligheten, så har den mänskliga upplevelsen varit att tillit inte fungerar. Att ifall ni har tillit till andra, så kommer de att svika er och på det sättet har oärlighet och korruption blivit endemiska, precis som ni planerade.

Den goda nyheten är att ni håller på att bli alltmer medvetna om galenskapen av att leva så här och miljontals av er bildar nya gemenskaper – ofta on-line genom den moderna teknikens under – med likasinnade, ärliga och kärleksfulla individer. Dessa nya on-line-gemenskaper är inspirerande och lyfter upp sina medlemmar när de dagligen uttalar sin avsikt att enbart vara kärleksfulla oberoende av vad som än dyker upp för dem att ta tag i och de träffas regelbundet för att meditera tillsammans med en högst kraftfull gemensam avsikt att lösa upp den alltsedan länge etablerade känslan av separation och de uppmärksammar sig själva såsom Ett med varandra, samt naturligtvis med Källan.

Ni alla är medvetna om on-line-meditationer för världsfred, för att regn ska få slut på skogsbränderna, för att visdom ska uppstå i dem som driver regeringar, stora industrikomplex, universitet och skolor, samt religiösa organisationer. Alla dessa gruppmeditationer har en högst underbar effekt och leder till att människor blir medvetna om sina ego-drivna agendor och vad som förorsakar kaoset, förvirringen och konflikterna som äger rum på så många platser på er vackra planet och därför har de nu för avsikt att låta Kärlek vägleda dem i stället för deras egon. Kom ihåg att den individuella uppgiften för var och en av er är att välja kärlek och acceptans av andra, oberoende av etnicitet, kultur, nationalitet, eller religiös övertygelse, i stället för att frukta dem, vilket alltid är en ego-driven strävan efter att vara mer speciell än någon annan och detta leder alltid till ytterligare rädsla och oro, vilket er historia så tydligt påvisar för er.

Genom att göra detta så följer ni de livsvägar som ni alla valde för er själva inför er nuvarande inkarnation i en mänsklig kropp, nämligen att minnas er oskiljaktiga Enhet med Källan, med KÄRLEK, och sålunda att fullt ut och effektivt engagera er i mänsklighetens kollektiva uppvaknandeprocess. Ni Är uppvaknandeprocessen, så ha tillit till den och fira den när ni ser att dess framsteg dagligen accelererar, precis så som Ni har för avsikt.

Er kärleksfulle broder Jesus.

 

https://tinyurl.com/hm43smtw

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...