Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv, 8 oktober 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

8 oktober 2021

SISTA LEKTIONEN FÖR EMPATER

Så är vi i oktober månad 2021. Och det råder avsevärt kaos och stor förvirring omkring oss. Vår värld verkar tokig.

Det finns en sådan kärleksfull längtan i era hjärtan kära ni, våra kära ljusarbetare, våra underbara stjärnfrön. Ni känner er så ensamma. Det finns just nu för många av er ett fåtal dyrbara själar som ni kan kommunicera med.

Men världen omkring er är befolkad av en tredje-dimensionell mänsklighet med låg resonans, som faller mer och mer djupt in i den bedrägliga uppfattningen, den illusoriska villfarelse som är planeten jordens separation från upplevelse av källan.

Och ibland undrar till och med ni om ni förstått världen och Guds plan för världen, rätt. De flesta av er, våra heliga, ser fortfarande er själva som lidande av de upprörande orden och handlingarna från era medresenärer i denna jordliga sfär.

Er situation, era bekymmer, de utmaningar ni varje dag möter, verkar bli värre och värre för varje dag.

Ni förväntade er att ert liv skulle bli lättare. Som Kursen i Mirakler säger, ”ni kan få frid istället för detta”. Och ni förväntade er frid vid det här laget. Och det är sant att ni då och då känner frid. Ni känner kraften i kärlek, undret i källenergi, i ljus, i sanningen som flödar i era ådror.

Vid dessa tillfällen vet ni att inget fel någonsin inträffade. Orden ”Jag är kärleken, jag är ljuset, jag är sanningen” snurrar runt i ert tänkande.

Faktiskt sker vid dessa tillfällen bara lite tänkande. För, att tänka tankarna av den materiella världen skulle hålla oss borta från vår helighet. Vi dessa tillfällen får ni vacker, högt vibrerande gåshud i ert huvud. Och känner er upplyfta ovan smärtan och sårandet i denna mänskliga värld.

Ändå står ni inte kvar i denna heliga resonans, i detta vackra övre rum av kärlek och ljus. För kära ni, ni gudliga empater, kärleksfulla själar, ni har lidit tillräckligt av narcississtisk misshandel i hela ert liv.

Innan ni verkligen stiger upp till den femte kärleksdimensionen måste ni rensa er själva från denna djupt inbäddade programmering. Så ni ges möjligheterna att göra det.

Dessa möjligheter kommer i form av lektioner. För, kom ihåg, planeten jorden är en skolsal för heliga själar inbäddade i tredje-dimensionella mänskliga kroppar, för att lära sig större kärlek.

Ni var i sanning aldrig djupt tredje-dimensionella. Ni hade mer av kärleksvibrationen inbäddad i ert varande. Ni hade större tillgång till er själs kärlek än dem omkring er.

Och, som mänskliga varelsers sätt är, ni utgick från att alla omkring er tänkte och handlade lika ärligt och autentiskt som ni gjorde.

Men de omkring er var inte som ni. Kom ihåg att ni kom med ljuset för att rädda världen. Ni var frivilliga att komma till jorden och inte höra till. Ni visste att ni skulle få en mycket utmanande uppgift, för de omkring er var så djupt inbäddade i sin ego-programmering och begränsade negativa förståelse.

Och som narcississiter, som egodrivna lågt vibrerande individer, kontrollerade av de styrande makterna, manövrerade och manipulerade till negativt beteende, blev era bröder attraherade av er empati, er brist på motstånd mot deras stickande och petande.

De kunde inte attackera och förminska varandra utan motstånd. Ni var de perfekta offren, de perfekta skottavlorna för deras vansinniga tänkande.

Eftersom världen omkring er verkade skratta åt er, nedvärdera och kritisera er, antog ni att ni måste ha fel. Alla omkring er kunde inte ha fel. Ni måste vara de felande, ni måste vara syndiga och otillräckliga på alla sätt.

Ja, kära ni. Denna livstid har varit mycket smärtsam, mycket utmanande för er. Många av er vände er till drickande och droger för att undfly smärtan. Många åt för mycket, eller åt inte alls, många försjönk i sjukdom. Vad som helst för att undfly smärtan i att känna er så ovärdiga, så oälskade.

Och det värsta var att ni lärde er att inte älska er själva. Det är det som gjorde era liv så svåra. Ni, som älskade alla omkring er, lärde er att inte älska er själva.

Ni blev era egna värsta fiender. Ni såg er själva genom den omgivande världens nedvärderande ögon. Ni virrade runt, försökte med det ena och det andra. Ert största ego-problem var inte arrogans, det var falsk ödmjukhet.

Jag är ledsen, förlåt mig, jag är inte värdig, blev ert mantra. Livet blev så smärtsamt att vissa till och med frivilligt lämnade denna värld genom självmord eller drogmissbruk, eller drog på sig sjukdom.

Så var står ni nu, kära ni, vilken är er situation?

För att rensa er från de falska uppfattningarna, den egobaserade programmerade indoktrinerade självförminskningen, måste ni se den. Ni kan inte rensa er från er mänskliga, lågt vibrerande programmering, förrän ni ser precis hur ni är programmerade.

Det är därför ni fortfarande faller offer för narcissismen omkring er. Var säkra mina kära, dyrbara empater, att dessa dagar är era sista av uppenbart lidande på planeten jorden.

Inget fel inträffade någonsin. Universell lag dikterar att ni ges de upplevelser ni behöver för att rensa er själva. Och det är vad som sker i era liv.

Skillnaden mellan era tidigare upplevelser och det som händer er i dessa stora apokalyptiska dagar, är att sanningen avslöjas för er.

Då ni blir manipulerade och stuckna med smärtsamma ord och handlingar av era narcissistiska bröder, ser ni sanningen i deras beteende och sanningen i ert urskuldande svar.

Ni är kärleksfulla mot era bröder, uppför er nu kärleksfullt mot er själva. Det är ingen synd att avvisa ovänligt och oärligt, grymt och manipulativt beteende. Era bröder rår inte för det, för de är djupt inbäddade i planeten jordens skolsal.

De lär sig lektionerna om kärlek genom karma. Genom att vara narcissistisk, kommer den narcissism de utövat mot andra tillbaka och spökar för dem – och så småningom kommer även de att lära sig större kärlek.

Det är vad vi är här för att göra, lära oss större kärlek genom att uppleva motsatsen. Allt är heligt, alla är heliga, planeten jorden är verkligen en skolsal för gudomliga heliga själar.

Och nu kära ni, upplever ni mer av det upprörande beteende ni alla lidit av under ert utmanande liv. Och var vid gott mod, kära ni, för då detta är tiden för stora avslöjanden för hela världen, så är det en tid för avslöjanden för er.

Älska er själva djupt och intensivt. Ni är heliga söner av Gud som är av högre resonans än era mänskliga bröder. Ni kom hit för att föra in ljusets kärlek, kraften i den fritt flödande källenergin, i världen.

Ni har lidit intensivt, för ni var foder för era lågt vibrerande bröder. Vårda nu er själva. Släpp bort kontrollen från era manipulativa herrar. Vet vem ni är. Kommunicera med källan och kommunicera med varandra.

Det ligger i mänsklighetens natur att vilja det som förefaller onåbart, så ni tenderar att vänta för länge på gemenskap med era lågt vibrerande bröder och avvisar det lätt nåbara kamratskapet med era med-empater. För om något är lätt att uppnå, kan det inte vara värt så mycket.

Åh, kära ni, ni gör det verkligen mycket bra. Vi, era bröder bortom slöjan, är enormt stolta över er. Också detta kommer att passera, kära ni, då ni stiger högre och högre i vibration.

Ni är kärleken, ljuset och sanningen, våra dyrbara själar, våra underbara empater. Och ni vet nu att det bästa fortfarande återstår. Ja, det blir mer förvirring, mer kaos, framöver.

Men ni vet i era hjärtan att den gamla, trötta och sorgliga världen av separation, av konflikt, av splittring, av arrogans och smärtsam manipulation, av krig, av sjukdom – är på väg att avslutas.

Dagarna av ond, narcissistisk fångenskap är räknade. Ni, de saktmodiga, de ödmjuka, de heliga, kommer att ärva den nya jorden. Så som era bröder så småningom kommer att göra.

För vi är alla heliga. Våra själar är droppar av vatten i oceanen av Gudsmedvetande. Det finns ingenting utanför Gud. Denna mänskliga värld är bara en blinkning i den enorma, oändliga, oupphörliga världen av helig kärlek och heligt ljus.

Ja, var vid gott mod, våra kära, för det bästa återstår fortfarande. Gud har byggt denna plan för att rädda världen på er. Ha det bra och vet att ni kommer att blomstra, kära vänner.

Ni är kärleken, ni är ljuset, ni är sanningen och ni håller på att befria er från den bedrägliga uppfattningen av planeten jordens skolsal.

Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...