Sananda, 21 januari 2015

Sananda,

21 januari 2015

Via John Smallman

Här i de andliga världarna, medan vi håller ett kärleksfullt och vakande öga över er, observerar vi med glädje era fantastiska framsteg mot ert uppvaknande. Till och med era traditionella nyhetsmedier börjar bli oförmögna att helt ignorera de fantastiska förändringar som sker över hela världen, och inte heller kan de undvika att rapportera vågorna av korruption och kriminella aktiviteter, som nu avslöjas på alla nivåer inom myndigheterna. Sanningen om er förslavning under korrupta affärsmän och statliga lagar och förordningar kan inte längre döljas för er, tack vare agerandet av de undersökande journalister och uppgiftslämnare (whistleblowers) som har modet att tala ut.

Enorma förändringar sker över hela världen när människor skakar av sig tyngden av regler och föreskrifter som tvingats på dem av auktoritära regeringar. Regeringar som försöker övertyga er om att de är sanna demokratiska institutioner som bara har ert bästa för ögonen, när de i själva verket, för det mesta, är oärliga individer som försöker hålla er nedtryckta. Oärliga regeringar i en så stor skala kan inte längre upprätthållas och sprickorna i deras fasader och i deras olika enväldiga institutioner, håller på att falla sönder.

Många av de regeringar som styr världen är inte grundade på folkets vilja och kommer därför att kollapsa i total oordning. De som styr regeringarna har ofta blivit kallade den ”Mörka Kabalen”. Den är uppbyggd av och regisseras av dolda och hemliga grupper av inflytelserika och förmögna familjer över hela världen, som i eoner har ställt sig själva över lagen. Det som blir allt tydligare är att de har förlorat sitt grepp och slåss sinsemellan i desperata försök att behålla sin makt och sitt inflytande, vilket de kommer att misslyckas med.

Ni har gått in i en Ny Tidsålder, en tidsålder där Kärlek är en erkänd kraft och en energi som ger er liv och medvetenhet. Allt som inte är av Kärlek eller i harmoni med Den, kommer att lösas upp i intet eller gå tillbaka till den illusoriska värld den kom ifrån, för som ni vet – det finns inget annat än Kärlek.

Jag behöver knappast påminna er om att Kärlek inte är en sentimental känsla för eller attraktion till någon annan, utan Den är livskraften eller det energifält som är Gud, vår eviga Källa, ur vilken allt som existerar kommer. Det är ett konstant tillstånd av förhöjande extas som är närvaron av Gud. Det är det hela mänskligheten söker, men är oförmögen att finna, på grund av dess nedsänkning i illusionen. Förnuft och logik – precis som tid – är aspekter av illusionen och kan aldrig leda er till Guds Närvaro, eftersom ni redan är evigt omslutna av den gudomliga Närvaron. Ni är där ni så desperat försöker att vara, men i ert intensiva sökande gömmer ni den gudomliga Verkligheten för er själva.

För att återvända till Verkligheten måste ni överlämna er till ert inre, den heliga fristad som finns inom var och en av er, där den gudomliga lågan av Guds Kärlek brinner för evigt. Ni är redan där ni så desperat önskar att vara, ni har bara blockerat er medvetenhet om ert verkliga tillstånd genom ert val att engagera er i illusionen med allt det lidande, kaos och förödelse som den ständigt ger er.

När ni tillåter er själva att slappna av i den inre helgedomen och accepterar varje ögonblick som uppstår utan att döma, och tillåter alla tankar som dyker upp i ert medvande att flyta iväg med strömmen i det nu-ögonblicket, kommer ni att hitta en nivå av frid som annars är helt frånvarande när ni är engagerade i eller upptagna av illusionens störningar. Många av er har upplevt stunder av intensiv frid när ni mediterat, men sedan har ert egoistiska jag kommit in och försökt definiera och beskriva vad som hände, och ögonblicket av frid är borta.

Frid kan inte hittas eller uppnås eller åstadkommas, det är ert naturliga tillstånd, ett tillstånd av att vara i stunden, att acceptera ert Jag och vara fullt medvetna om det Jaget, och också vara medvetna om att ert ego försöker skydda er genom att distrahera er med tankar som tycks kräva er omedelbara och odelade uppmärksamhet.

Det verkar ofta som att ni är era tankar, men så är det inte. Tankar dyker upp och försvinner om ni inte väljer att ge dem uppmärksamhet. I ert dagliga liv engagerar ni er ofta i dem när ni utför era sysslor, eftersom de är en del av ert liv i illusionen, och i det sammanhanget behöver de er uppmärksamhet när ni fokuserar på ert arbete, er anställning eller er familj. Ni kanske tänker att ”Jag måste hinna slutföra rapporten tills på fredag. Vems tur är det att hämta barnen? Jag måste beställa tid hos frissan o.s.v.” Men ni är inte dessa tankar, och även om ni kanske inte kan stoppa flödet, så kan ni välja att inte engagera er i dem när de inte är till nytta för er.

Det har blivit en omedveten vana för många av er att tänka och tänka och tänka i en ändlös rad av oväsentliga tankar, där den ena tanken leder till den nästa och till nästa och så vidare. Ni behöver säga stopp till er själva och sedan släppa dem, men det kommer sannolikt bara att ta er ut i andra tankebanor. När ni blir medvetna om att ni inte är era tankar och att ni kan stoppa flödet, om än bara för ett ögonblick, då har ni brutit deras grepp om er och blivit medvetna om ert eget ego och dess skenbara makt över er – ni är alla mycket väl medvetna om alla andras egon! När ni en gång blivit medvetna kan ni öva på er obundenhet, och när ni gör det kommer er stress att minska och ni börjar få tillgång till er inre frid, som alltid är tillgänglig för er.

Ibland när ni går till ert inre tysta och privata rum för att slappna av, be eller meditera, fylls ni av en otroligt intensiv våg av fördömande tankar, och då är lugnet och friden plötsligt borta och ni återvänder till den ”verkliga” världen och går tillbaka till era sysslor. Kritisera inte er själva när det här händer och besluta er inte för att ta en paus, eftersom ni tycker att det inte är värt ansträngningen, för ni fastnar alltid i ett inre krig där era tankar invaderar ert sinne. Det här är bara ett egoistigt knep för att övertyga er om att ni slösar bort er tid och att meditation, böner eller tyst kontemplation inte är för er. Låt er inte övertalas, den där tysta avslappnande tiden är absolut nödvändig för ert välbefinnande.

Den avsedda tiden är den tid när ni kan, för ett ögonblick, komma bort från illusionen och känna frid. Ni behöver inte försöka, men sitt bara tysta och var medvetna om stillheten. Att försöka är en egoistisk avledning som inte fungerar och motsatsen till avkoppling, till tillåtande. Framhärda i era dagliga övningar, bortse från alla era negativa fördömande och sitt tyst varje dag, oavsett hur effektivt eller ineffektivt det kanske känns.

I den Nya Tidsåldern kommer ni att få enorm hjälp från de av oss, i de andliga världarna, vars uppgift är att vaka över er och finnas till för er i varje ögonblick. Kärlekstsunamin, som omsluter er alla, fortsätter att intensifieras för att uppmuntra och säkerställa ert uppvaknande. Ni kan inte undgå att vakna, eftersom det är ert gudomliga öde. Ni valde att inkarnera i detta ögonblick i Jordens historia, vid denna tidpunkt i illusionen, därför att ni ville komma hit för att hjälpa majoriteten av mänskligheten, som har förblivit sovande, att vakna upp ur sin slummer.

Det här är tiden för mänsklighetens oundvikliga uppvaknande från illusionen, i vilken de har varit nedsänkta så länge. Ni som läser det här och andra liknande meddelanden från era guider och mentorer i de andliga världarna, är inte här av en slump. Ni valde att vara här och ni har fullt stöd i varje ögonblick. De här små intuitiva känslorna ni får som gör att ni beter er mer kärleksfullt, är en del av er livsplan.

Ni planerade dessa intuitiva känslor och insikter som personliga påminnelser, eftersom ni visste att livet i illusionen skulle bli svårt på grund av er minnesförlust, så ni planerade att intuitivt bli påminda då och då så att ni inte skulle gå vilse. Och det har ni inte!

Ni fortsätter i full fart framåt mot uppvakningen, precis som ni planerade, och ingenting kan förhindra eller göra så att planen spårar ur. Ert uppvaknade, mänsklighetens uppvaknande, är gudomligt garanterat och därför kommer det att hända. Ni kan räkna med det!

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...