Sananda via John Smallman, 16 mars 2020

Sananda via John Smallman, 16 mars 2020

 

Engagera dig med Kärlek och låt den frigöra er rädsla och ångest.

16 mars 2020 av John Smallman

Jesus Audioblogg måndag 16 mars

Mänskligheten närmar sig ett ögonblick av förändring, ett ögonblick av enorm förändring, och när ni alla går framåt genom det, så kommer det att finnas mycket osäkerhet och störningar. Ni vet att Guds Kärlek till alla sina barn är oändlig och evig, och att Hans Vilja för er är evig glädje. Men när ni går igenom dessa tider av osäkerhet, kommer det att finnas stunder av intensiv oenighet, vilket kommer att resultera i vissa konflikter. Vägen framåt är att helt omfamna er sanna natur – Kärlek – och engagera er hela tiden i livet med andra, med det tillståndet. Detta är en tid då ert förtroende för Guds kärlek till er och för alla kännande varelser, är så viktigt att ni med bestämdhet återställer och återställer – och att varje gång tvivel eller ångest uppstår – ha för avsikt att bara älska det som uppstår i ert dagliga liv. Att göra det är att vara de ni är, och att göra det hjälper er att minnas ert gudomliga arv.

Livet i kroppar har varit ett långt mycket störande mellanspel, där ni glömt er sanna natur, och där en kraftfull känsla av separation från den sanna naturen, verkar ha omslutit er. Som ni blivit informerade om så ofta: Det finns ingen separation. Ändå har drömmen eller mardrömmen om separationen ni valde att uppleva, verkat otroligt verklig för er, eftersom era kroppar som ni nästan totalt identifierar er med, genomgått enorm turbulens av smärta och lidande, både fysiskt och emotionellt. På grund av det ni intalat er själva, har ni valt att projicera det till andra – till människor som verkar vara helt annorlunda än ni av ett antal fullständigt ogiltiga skäl – och förvandlat dem, i er fantasi, till fiender som hotar er hela tiden. Och naturligtvis ser de andra er på samma sätt.

Under eonerna har detta lett till otaliga krig, där vinnare och förlorare ständigt byter plats, och mycket lidande får utstås av vanliga människor som inte är direkt involverade i de pågående konflikterna, vilka kämpar för att stödja sina nära och kära att överleva i regioner där konflikten blivit endemisk. Konflikt är resultatet av ett massivt egoistiskt beteende, hos en liten minoritet av svårt misshandlade och sårade individer, när de försöker fly från, eller förneka, sin egen intensiva inre oro, och de samlar då andra sårade runt sig som kommer att stödja dem. Ofta har den oron begravts djupt, för om de mindes den, så skulle det ge ytterligare intensivt lidande. När ni befinner er i situationer där människor som dessa, arbetar utifrån ett beteendemönster av “förtryck och kontroll”, så är det om möjligt bättre att undvika att bli engagerad, samtidigt som ni har intentionen att reflektera tillbaka kärleken till dem, vilken är deras natur men aldrig har kunnat uttrycka. Detta är det mest effektiva ni kan göra. Att göra så är vad uppvaknandet handlar om, och det är detta som kommer att åstadkomma de förändringar, som så desperat behövs nästan överallt på Planeten Jorden.

Engagera er med Kärlek, och låt den lösa er rädsla och ångest, när ni träffas och umgås med andra uppvaknande varelser. Det finns många fler än ni kanske tror, ​​för det här är stunden för ert uppvaknande, för mänsklighetens uppvaknande och många har blivit totalt medvetna om behovet av ett massivt kärleksflöde, om att en “Tsunami av Kärlek” behöver omsluta planeten. Och så sker nu! Ert engagemang med det hela tiden i ert dagliga liv, är en absolut förutsättning. Ni valde att vara inkarnerade nu, för att engagera er med kärlek, och om det inte resonerar med er för att ni precis som så många andra, har glömt ert livs syfte, uppsök då andra som engagerar sig i Kärlek, så att flödet från deras kärleksfulla energifält, väcker upp er egen sanna och oföränderliga natur.

Detta är det ögonblick som alla längtat efter – det Nästa att Komma. Men det är inte en yttre eller fysisk händelse, där människor reser sig i revolution mot förtryckarna. Det är vad som skett under eoner och det fungerar helt enkelt inte. Nej, det Nästa att Komma är anländandet av ett intensivt inre kunnande som upplevs i självet, ett kunnande utan minsta tvivel om att självet och Källan är En. Under eonerna har några då och då fått uppleva detta tillstånd, och delat kunnandet från det med andra, och även om det var en individuell upplevelse så delade man med sig av det, och på det grundades religionerna. Naturligtvis upplever var och en det på hans eller hennes individuella sätt, och eftersom bara ett fåtal från olika länder och olika kulturer, fick denna mest underbara och upplyftande upplevelse, så beskrev de den på olika sätt. Detta har lett till olika åsikter, om vad det Nästa att Komma verkligen är.

Nu, med så många som knuffas mot sina uppvaknanden, blir det äntligen uppenbart att varje enskild upplevelse av det Nästa att Komma, blir totalt gällande. Ett annat uttryck eller definition för det Nästa att Komma är att gå in i Kristusmedvetenhet. Ert ursprungliga tillstånd innan separationen upplevdes komma, var Kristusmedvetenhet, som är ert naturliga tillstånd av ren Kärlek, anpassat till och Ett med Källan. Kärlek är ovillkorlig kärleksfull acceptans av varje kännande varelse, och att vara i det tillståndet är att ha upplevt ert eget Nästa att Komma, och känna sig själv som Kristus och Ett med Fadern. Det tillståndet hos er har aldrig har separerats, men som ni hade gömt undan för er själva, bakom det som kanske bäst kan beskrivas som en tunn luftig slöja. Den slöjan sönderfaller nu.

Nu är det dags att slänga försiktigheten (en aspekt av illusionen) till vindarna, och engagera er fullt ut i Kärlek, och därmed skörda de oändliga och mest underbara fördelarna som det ger.

Ni är var och en av er evigt oskiljbara från Gud, och nu är det dags att komma ihåg det och vakna. VAR därför DEN KÄRLEK NI ÄR, och hjälp alla era bröder och systrar att vakna upp till deras sanna natur, så att de också kan få ta del av den eviga glädjen som är ert gudomliga arv.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

You may also like...