Jorden talar: Livets Glädje via Pamela Kribbe, 12 mars 2023

Jorden talar: Livets Glädje
12 mars 2023
av Pamela Kribbe
Kära människor, jag är jordens röst, och jag hälsar er alla.
Jag har kommit idag för att prata om glädje, livsglädje. Ni längtar alla efter det var ni än är på er väg i livet. Det kan finnas lättare och tyngre perioder i ditt liv, men trots det är det fortfarande möjligt att känna en grundläggande glädje flöda genom ditt liv.
Och hur kommer man till den där glada stället, hur skapar man det? Det är genom att släppa kontrollen; genom att släppa och ge upp. Och vad överlämnar du dig till? Du överlämnar dig till något större än ditt sinne och ditt ego, med dess önskningar och planer och tankar.
Rörelsen mot överlämnande, till att släppa taget, verkar vara ett steg in i ingenting, in i ett djupt, mörkt hål. Men det är något som har fått dig att tro. Du har kommit att tro att det är nödvändigt att ta kontroll över ditt liv med ditt sinne och din vilja. Och det är en mycket mänsklig sak att göra, eftersom bara människor är kapabla till fri vilja.
Jämfört med naturens andra varelser har du många fler förmågor, och det är frestande att vilja forma livet med din vilja och tanke. Men om denna beslutsamhet tar överhanden blir din syn snäv. Du är begränsad av vad du uppfattar ur ditt perspektiv, såväl som de idéer du får från andra.
Du utvecklar tunnelseende om du bara litar på ditt förstånd, på vad du vet och på dina resonemang, idéer och de planer du har. Och detta kan hända speciellt när du gör dessa saker utan att konsultera dina känslor, din sanna natur, eftersom att konsultera dina känslor, din natur, är grundläggande för flödet som ger dig glädje.
Och hur hittar man det? Du hittar det på en helt annan plats inom dig än i ditt intellekt och resonemang. Men att göra det kan kännas obekvämt för människor som har vuxit upp med tanken att sinnet är den viktigaste delen av att vara människa.
Låt oss se var vi kan hitta det naturliga flödet i din kropp. Notera när du försöker ta kontroll över livet, och observera vilka delar av din kropp som aktiveras. Titta på vad att vilja kontrollera ditt liv gör på en fysisk nivå, hur det registreras i din kropp.
Det åtföljs ofta av tankar som: ”Det måste vara; Jag vill ha det här nu, det är dags, det är nödvändigt”. Var medveten om att det finns ett tryck bakom dessa tankar, en viss brådska, och det kan också finnas rädsla. Känn för ett ögonblick vad det där energiflödet gör med dig. Det är ofta som en ångvält som vill att saker ska gå snabbare än vad som ofta är möjligt. Detta flöde har att göra med huvudets energi, och du kan också känna det i ditt solarplexus, sätet för din vilja.
Känn nu vad som händer när du släpper försöket att kontrollera livet. Ta något från din vardag, något som upptar ditt sinne, till exempel ett problem som du redan har investerat många timmars eftertanke i, eller de saker du oroar dig och oroar dig för, och föreställ dig nu att du släpper alla förväntningar på en lösning.
Släpp problemet och se vart ditt medvetande färdas av sig självt i din kropp. Du kan känna, när du släpper taget, hur du sjunker djupare in i din kropp. Du blir mer medveten om din kroppslighet: dina armar och händer, dina ben och fötter, din mage. Känn lugnet som är naturligt för din kropp.
Din kropp går igenom många processer under varje dag: blodet cirkulerar, maten smälts, andningen flödar in och ut, hudcellerna förnyar sig. Alla dessa processer fortskrider stadigt i en naturlig takt. Allt har sin rytm inuti din kropp, precis som naturens liv utanför din kropp. Ändå har du ofta en sådan orolig ande: den vill ta ett steg framåt och tappar därför kontakten med flödet inom dig. Men dina känslor är närmare det naturliga flödet av liv inom dig, så anslut dig till dem och låt din medvetenhet flöda genom hela din kropp.
Titta nu igen på den situationen du så ofta tänker på, problemet som du är så koncentrerad på, och det kan vara vad som helst som distraherar dig. Tillåt dig själv att lossna från problemet. Känn vad det gör med dig när du säger till dig själv: ”Jag vet inte lösningen, så jag släpper det helt och hållet och återvänder till mitt centrum.” Att göra det är omedelbart jordat.
Att vilja tänka för mycket och ha kontroll håller dig borta från nuet. Men att jorda och släppa taget tar dig tillbaka till nuet, till att vara här och nu.
Våga lita på större krafter som är hjälpsamma och välgörande och vill följa med dig i ditt liv, och lita på dessa krafter utan att kunna se framåt med dina jordiska sinnen eller kunna rymma allt inom ditt mänskliga sinne. Dessa krafter är alltid och överallt närvarande och i arbete.
Djur och växter har lättare att tillåta detta flöde. De gör det spontant för att de inte har den typ av tankeprocesser som människor har. Lita på det naturliga flödet av godhet som löper genom hela skapelsen, genom hela livet, och lyssna på dina känslor.
Vid de tillfällen du fastnar i ditt liv är du ofta full av tankar. Tankar som säger att det inte går bra, att saker och ting ska vara annorlunda än de är och borde gå annorlunda. Och du arbetar in dig i ett tillstånd av mental spänning när du gör det. Men lösningen kommer aldrig från sinnet självt eller genom tänkande.
Den verkliga lösningen kommer alltid från att släppa taget och ta ett steg tillbaka.
Känn att du är bra som du är. Vet att det går att uppleva glädje, en stilla känsla av välbefinnande trots att det finns problem i ditt liv, även när det finns utmaningar som kräver mycket av dig. Du kan uppleva grundströmmen av glädje och godhet genom att våga släppa taget, men detta kräver en viss disciplin. Inte disciplinen av koncentration och ansträngning, utan disciplinen att gå emot denna benägenhet att kräva en lösning, att göra allt själv, att tro att du vet bättre.
Ibland är lösningen strax över horisonten och den kan komma till dig först när du släpper taget. Och om du känner att en sorts avslappning inträffar – en känsla av lättnad när du släpper taget – då vet du att allt kommer att bli bra.
Flödet av godhet i universum, glädjens kraft, kan kännas igen av dina egna sinnen. Känslor av lycka och avslappning kommer att berätta för dig att du kopplar upp dig med den glädjen. Sätt ditt förtroende där, om och om igen, även när det verkar vara emot sinnets lagar.
Ta regelbunden kontakt med din kropp. Observera dig själv för att se till att du är helt närvarande i din kropp. Inse att bakom allt som oroar dig finns något större som stöder dig. Det är det som är större som har gjort att du nu är här på jorden som en själ förkroppsligad som en människa. Och det är det som är större som du kommer att ta med dig till andra sidan när du släpper taget om den här kroppen.
Lita på att denna större verklighet också finns med dig under ditt liv. Du kan kalla det själen eller kalla det Gud, det spelar ingen roll. Men det språket som talar är ett av glädje och frid.
Och så fort du känner det är du ansluten till skapelsens väsen.
Jag önskar er alla mycket livsglädje på er väg och modet att våga släppa taget.
Tack så mycket.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *