Jorden via Pamela Kribbe – 12 juni, 2022

Jorden genom Pamela Kribbe – 12 juni, 2022

Pamela Kribbe kanaliserar Jorden

https://www.jeshua.net/channelings/earth-speaks/the-consciousness-of-earth/

 

 

Kära människor,

Jag hälsar er hjärtinnerligt. Jag är Jorden, er moder, och jag firar er närvaro här med mig.

Jag omsluter er alla. Känn min närvaro som ett medvetande vilket genomsyrar allt som lever på Jorden. Det medvetandet finns i er och i allt som finns omkring er: mineralerna, växterna, djuren. Jag finns i allt som lever. Allt som har tagit materiell form hålls vid liv av medvetandet inifrån, och jag lever i det medvetandet och stödjer det.

Jag är den ständiga, jordande närvaron som ligger bakom allt, och som tillåter att själsmedvetandet i varje mineral, växt, djur och människa utvecklas. Jag är modern som ger liv åt varje form av medvetande. I slutändan hålls allt, varje materiell partikel eller form, vid liv av medvetandet. Och i min essens är jag också det medvetandet. Det som kan uppfattas är materien, den materiella formen, men det är medvetandet som ligger till grund för alla former.

Det här medvetandet jag är, vill jag berätta mer om för er. Jag är ett feminint medvetande. Jag flyter och flödar, och känner inga begränsningar. Och eftersom jag är själen bakom allt liv på Jorden, så finns det en ström av enhet som rinner genom allt – och jag är det. Motsvarigheten till den enheten är varje unik individuell själ. Och eftersom ni är unika individer så finns det en dans mellan oss, liksom mellan alla individer och den ström jag är. Men den dansen fungerar bara, skapar och är produktiv, om de individuella själarna är medvetna om sin koppling till mig. Det är som med en stor flod: ni kan slappna av och flyta med om ni vet att ni är en del av den, om ni kan känna strömmen och lita på den.

Men de flesta människor i ert samhälle är i konflikt med det livsflöde jag är. De litar inte på strömmen: de motsätter sig den, försöker ta sig ur den, stannar på stranden av floden, eftersom de känner att strömmen är turbulent och okontrollerbar. Denna ström är i själva verket flödet i er jordiska natur: era känslor, era instinkter, er passion, men människor har inte fått lära sig att lita på sin natur. Det finns en stor misstro mot människors jordiska natur, liksom rent generellt mot Jordens livsström.

Resultatet av denna misstro är att det grundläggande lagret jag är, och som jag kan bli för mänskligheten, inte utforskas eller inte blir tillräckligt utforskat. Det är som om jag väntar på att få inleda en dans med er, men människor i allmänhet har vänt sig bort från mig, genom att försöka skapa sina liv oberoende av mig. Framför allt vill man bli livets mästare, genom att använda huvudets mentala energi istället för att följa med den livsström som är naturlig, lätt och flödande – om man inte motsätter sig den.

Men eftersom människor kollektivt, och i stor skala, har vänt ryggen åt det levande flödet som genomsyrar allt, så går det inte bra på Jorden. Det har utvecklat en klyfta mellan människa och natur, som har orsakat förstörelse på stora delar av naturen i växt- och djurriket. Därtill kommer förödelsen i människornas inre värld: de blir deprimerade och oroliga, om de inte längre kan finna sin egen koppling till Jordens kraft.

Så varför säger jag detta till er? För att ni som är här är medvetna om vikten av relationen till Jorden, och ni förstår också att jag har ett medvetande, att jag inte bara är död materia. Först när människor kommer i kontakt med mig, och deras egen energi börjar flöda inifrån – skaparkraften, självförtroendet, överlämnandet till livet – då kan jag fullgöra min uppgift. Först då kan jag ge näring till och stötta er så att dansen mellan människorna och Jorden äntligen kan bli av och ta form: en kreativ dans som allt liv har nytta av,  jag själv inkluderad.

Ni är i huvudsak kanaler som hjälper till att forma en ny energi, en ny enhet mellan människorna och Jorden, ett nytt medvetande. Jag vill att ni ska vara medvetna om era egna kvaliteter när de relaterar till denna process. Men ibland tvivlar ni väldigt mycket på er själva, och det blockerar delvis kanalen även om ni faktiskt redan är ganska avancerade i denna process. Det krävs dock inte att ni är perfekta. Ni behöver inte lösa alla era problem, för att komma i kontakt med mig och bidra med något till den större bilden på en universell nivå, och inte bara på individnivå.

Jag ber er nu att medvetet ansluta till mitt hjärta. Föreställ er att ni under era fötter, har rötter som tränger djupt in i min kärna, in i mitt hjärta. Känn hur ni får stöd av mig, hur jag uppmuntrar er att överlämna er till det här livet och litar på mig. Livet i människovärlden, i samhället med alla dess regler och normer, och de många rädslor som har präglat er som barn, och samhällslivet som har väckt rädsla hos er och skapat en klyfta mellan ert huvud och själva livet. Det är svårt för er att överlämna er till ert hjärta, era känslor, er intuition. Men det är möjligt, och så fort ni medvetet ansluter er till mig, kan jag hjälpa er; då kan ni känna hur min energi strömmar från rötterna under era fötter och upp genom era ben.

Föreställ er att ni flyter på rygg i en stor bred flod, och att ni låter er driva och känner er lugna. Det är säkert, även om ni inte ser vart ni är på väg. Föreställ er detta på ett mycket verkligt sätt. Ni flyter på den stora floden, ni tittar upp mot himlen och ni känner och hör naturens ljud omkring er. Känn hur jag bär er, och bara släpp tankarna i huvudet.

Förflytta er till magen. I magen finns en instinktiv känsla av vad som är sant. Det är i magkänslan ni omedelbart kan känna eller uppleva något redan innan ni har tänkt efter. Det är den nivån ni letar efter, och det är den som gör er fria: känner utan att tänka. Anslut stilla till platsen i magen. Andas in i och känn hur kanalen ni är öppnar sig.

Med renhet, med stillhet och tystnad, känn vad ert bidrag är på Jorden, vad ni har att ge till mänskligheten och naturen. Känn energin av era unika gåvor och lita på den energin, lita på känslan som kommer med den. Ni kom hit för att föra fram ett flöde som förbinder er unika själ med Jordens, med mig, och det är i den kopplingspunkten våra öden möts, och det är där vi arbetar tillsammans. Jag kommer att ta emot hela er själ och inspiration, och ni i er tur, kommer att få mitt stöd, min näring och min jordning med styrka och trygghet. Det är vad jag vill vara för er.

Tack så mycket för er närvaro här och nu.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...