Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 juni 2022

 

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 juni 2022

 

Plejadiansk/Mänsklig Historia & Samskapande Nu

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket glada över att kunna meddela er alla att ni redan ser effekterna där på Jorden av junienergierna, massuppvaknandet, solståndsenergierna och naturligtvis fullmånen, som kommer att komma över er inom kort. Ni har börjat visa detta universum vad ni är gjorda av, och er styrka, er kraft och er vilja och läka och känna kommer upp till ytan just nu vid bästa möjliga tidpunkt för mänskligheten. Ni har möjlighet att skicka ett meddelande till era E.T. vänner, och det meddelandet är att ni är redo för mer nu. Ni är redo för mer kontakt, redo för mer teknologi, redo för mer filosofisk hjälp, och definitivt är ni redo för de helande energierna som kommer till er från hela galaxen, speciellt det Plejadiska stjärnsystemet.

Plejadianerna är mycket nära mänskligheten på en mängd olika sätt, och de känner mycket ansvar för er. De i fysisk form kan se tillräckligt ut som en jordbunden människa för att passa in i ert samhälle, och det ger dem ett stort inflytande. De är de ursprungliga påverkarna där på Jorden, och de har gjort så mycket för er under eonerna av tid som människor har inkarnerat på Jorden, men en del av det de hade gjort tidigare visade sig inte vara så bra för mänskligheten.

Och så, när de svarar på uppmaningen för helande där på Jorden, upphäver de en del av sin karma. De vet, vi vet, och ni vet att människor förtjänar att växa och frodas. Ni har allt ni behöver där på Jorden, och Jorden fortsätter att ge mer och mer av det ni behöver hela tiden. Och ni är intelligenta varelser, ni är kännande varelser, och ni är kreativa varelser, och er kreativitet avundas av många varelser i hela galaxen. Motgångarna ni har mött har fått er att skapa så mycket som är vackert i er värld, och era Plejadiska vänner vill skapa tillsammans med er. De lägger särskilt märke till den rörelse framåt som mänskligheten har gjort i juni månad, och de är mycket exalterade över dörrarna som har öppnats för dem.

Ni har så mycket att erbjuda resten av galaxen, och det är något för er att överväga också. Fundera på hur mycket ni kan ge till era E.T. vänner som är utspridda över hela er himmel just nu i sina dolda skepp. De väntar på er precis som ni väntar på dem, och sammankomsten inträffar när ni drar fördel av ögonblick i mänsklighetens historia som ni har där på Jorden just nu. Dra fördel av alla förändringar som har ägt rum och alla energier som finns över er, och ni kommer att få mer kontakt, mer teknik, mer hjälp och mer helande.

Ni tar emot de filosofiska sanningarna på högre nivå genom oss och en mängd andra lärare, och så många av er absorberar dem att den mänskliga kollektiva medvetenhetens vibrationsnivå fortsätter att öka i sin frekvens, och det är allt ni kan hoppas på. Det är allt som krävs, och lita på oss när vi säger att ni som tar emot dessa meddelanden gör er del.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...