Jordens Röst via Pamela Kribbe, 10 augusti 2022

 

Jordens Röst via Pamela Kribbe

10 augusti 2022

Kära människor, jag är Jordens Röst, och jag hälsar er välkomna.

Jag bär er, och i kärlek och underkastelse flödar jag genom er. Jag lever i era kroppars celler. Ni uttrycker er genom mig, men jag finner också uttryck genom er. Jag tycker om att vara med er och uppleva livet på Jorden genom ert mänskliga medvetande. Jag skulle vilja att ni vågade överlämna er till mig, vågade överlämna er till er kropp, era känslor, och det livets flöde som finns där inom er. Det är min önskan.

Känn kraften i min kärlek till er. Ni är mina barn, för jag bär er som en moder. Jag vill att ni ska uppleva och acceptera mig som stöttande energi i ert liv, men inte göra det genom ert huvud och de tankeprocesser ni blivit lärda. I sin essens fungerar min energi inte på ett bestämmande och styrande sätt, utan flödar med en rytm som är naturlig och spontan. Alltid när er själ ansluter till mig från ett släppande in i livet, då dansar och upplever vi livet tillsammans. Ni ansluter då er själs energi, ert kosmiska hjärta, till min jordliga energi i en förbindelse som flödar från ovan till nedan, i full underkastelse till livets stora krafter, både kosmiska och jordliga, och utan inblandning av huvudet med dess mentala processer.

Detta är den nya människan som kommer att dyka upp på Jorden, den mänskliga varelse som erkänner och upplever både sina jordliga och kosmiska rötter, och känner sig som ett med den upplevelsen. Det som ska ske nu i världen är att människor ska ansluta till både sitt kosmiska ursprung och sitt jordliga liv med hjälp av kroppen som bär dem.

Ta en stund och betrakta den mänskliga kroppen som en portal för kosmisk energi att flöda in i Jorden. Denna vecka har ni alla varit i olika grottor (i södra Frankrike). Dessa är fysiska portaler där kosmisk energi kommer in i Jorden, precis som er kropp är en sådan portal. Er kropp består av kraftfulla och fundamentala energier av Jordelementen, vilka som sin bas har: fasthet, stabilitet och frid; men samtidigt innehåller er kropp en energiportal, en öppning för inspirerande strålar av ljus som flödar från den Kosmiska Solen in i Jorden.

Era kroppar måste förankras på och i Jorden; bli helt rotade här. Och er kropp behöver också näring, inte bara fysisk mat: bröd och vatten, utan också eterisk mat: känslan av att vara ett med naturen genom anslutning till träden, växterna och djuren; känna solen på er hud, flyta i uppfriskande vatten, andas frisk luft, och känna värmen från en eld. Alla dessa element – mina element av vatten, eld, luft och jord – är lika mycket andliga energier som de hos lärare, mästare och änglar ni vördar. Mina andliga energier finns här bland oss, och genom de jordliga element jag förser er med, kan ni förena er med dem.

Dessa jordliga-andliga energier finns överallt på Jorden. Se omkring er blommorna som växer på fältet, och växterna och örterna som ger er vad ni behöver som mänskliga varelser. Omfamna dessa energier av Jorden och känn min kraft – detta är ert Hem! Och alltid när ni kan känna er jordliga och rotade, och vågar nära er själva med allt ni behöver, fysiskt och energetiskt, då öppnas portalen till ljuset från er själ. Portalen bildar en förbindelse med denna jordliga värld, och får denna värld att blomstra genom infusion av kosmiskt ljus.

Känn för ett ögonblick efter vad som behövs i ert eget liv för att åstadkomma detta samspel på bästa möjliga sätt. Börja med att känna genom er kropp efter denna jordliga grund. Känn er kropp vara förankrad i mig. Här på denna plats (södra Frankrike), där naturen är vild och fri och har odlats och förändrats så lite som möjligt, kan ni lättare uppleva det rena flödet av Jordens energi. Er kropp känner igen och svarar på denna energi, och ni behöver inte göra något mentalt för att det ska ske. Bara ligg på gräset och beundra naturen och energin kommer spontant till er.

Känn Jordenergin flöda in i era fötter, och hur er kropp återfår en mer full och fast känsla. Känn friden och lugnet hos stenarna under er, med deras urgamla täcke av jord. Denna jordliga energi finns där och den bär er eftersom ni är en del av naturen, precis som djuren, växterna, stenarna, vattnet och luften. Precis som dessa är ni en viktig del och komponent av naturen. Omfamna och acceptera verkligheten och skönheten i detta faktum.

Detta faktum betyder också att när ni återvänder till ert hem från detta besök och är tillbaka i ert dagliga liv, kommer ni att komma ihåg hur det känns att vara ansluten till Jorden, och med det lugn ni behöver. Ta rytmen som kommer från er kropp på allvar och låt er inte avledas av de många krav som kommer från det mänskliga samhället. De för er inte dit ni måste vara; de leder er bort från er essens. Vila lite och slappna av genom att känna Jordens element. Omhulda dessa jordliga element och när er med dem. Först då kan portalen öppnas så att ert själs-ljus verkligen kan manifestera i ert dagliga liv.

Anslut nu till ljuset hos er själ. Ni har känt hur det är att vara rotad och ansluten till mig, Jorden, och ni har känt hur det är att i er egen kropp ta emot de andliga krafterna hos de jordliga elementen. Föreställ er nu vilken kosmisk kraft, vilket själs-ljus som vill komma in i er. Visualisera den sjunkande från Himlen, från skyn ovan er.

Känn ert eget solljus, styrkan hos er själ, och ta emot det i ert hjärta. Känn det lysa i ert hjärta. Och se hur Jordenergin tar emot och svarar på det ljuset inom er. Så läckert att uppleva denna strålglans!

Den jordliga och den kosmiska är energier som svarar på och behöver varandra – de är inte motsatta energier. Den Jordliga energin i er kropp blir åter-vitaliserad och fylld av glädje och är inspirerad av det kosmiska ljus som ni är, och denna förening av energier tar jordlig form genom er. Det kosmiska ljuset vill inte annat än att vara här och flöda ut genom er kropps celler, för att på det sättet hjälpa Jorden vara fruktbar och ge födsel till det nya.

Ni är så välkomna här – jag behöver ert ljus! Fysiskt, som Jorden, kan jag inte leva utan ljuset från Solen, och energetiskt behöver jag också ert kosmiska ljus. Och det kan bara flöda in i mig när ni tillåter er att tas emot av mig; när ni litar på mig och känner er hemma här. Se hur båda energierna nu förenas i er: ert kosmiska stjärnljus ihop med er kropp, det jordliga ankaret. Låt dem omfamna varandra och låt dem tillsammans flöda genom er kropp.

Här är då parningen och föreningen av både de manliga och kvinnliga energierna, energierna av att både ge och ta emot; Solen och Jorden. Låt dessa parade och förenade energier flöda över och genom er i allt vidare cirklar; inte bara i er kropp, utan genom hela ert energetiska fält, er aura. Låt dessa energier förnya er och påminna er om vem ni verkligen är: en lekfull varelse av ljus; en levande varelse, temporärt närvarande här för att glädjefyllt interagera med min energi på Jorden. Upplev återigen den intima föreningen av både Jordens energi och det kosmiska ljus som ni är. Välkomna och införliva den känslan av intimitet, och ta den med er då ni återvänder till era hem.

Se nu för en stund på ert dagliga liv från perspektivet av den känslan av intim förening av energier. Bara känn intuitivt, utan att tänka på det, att ni finns där i ert hem. Se om ni kan finna en del av ert liv ni skulle förändra för att komma mer i balans med er sanna natur. Vad kan ni göra för er själva, fysiskt eller känslomässigt, så att ni skulle känna er mer närd och uppleva mer lugn, avslappning och inspiration? Lova sedan att ge det till er själva. Skapa mer utrymme i ert liv för att nära er själva, både på jordliga och himmelska sätt.

Slutligen skulle jag vilja be er att känna de stora krafter som välkomnar er i detta liv. Från under era fötter, ta emot Moderns, Jordens, närande krafter, och från ovan Faderns kärleksfulla armar som skyddar och omhuldar er. Känn denna helhet av krafter ovanifrån och underifrån, och låt den föreningen ske. Bara släpp överflödigt tänkande och görande; vet att ni bärs av starkare krafter som älskar er, som vill ert bästa. Avstå kontrollen till dem och låt er själva svepas med av en stor energivåg.

En ny värld väntar på er, och eftersom ni underkastar er det energiflödet, blir ni en av dem som förbereder och ger form åt den nya världen. Det händer, det är så mycket som nu utvecklas på Jorden. Det största steget för er är att våga överlämna er till både Jordens och Himlens krafter.

Jag älskar er, känn min hand i er – ni är aldrig ensamma.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...