Manchuriska Kandidater av James Gilliland, 7 augusti, 2022

 

Manchuriska Kandidater

10 augusti 2022

Manchuriska Kandidater

(Wikipedia: The term is commonly used to indicate disloyalty or corruption, whether intentional or unintentional. Översättarens anmärkning)

James Gilliland, ECETI, 7 augusti 2022 | Utgåva 42

(https://operationdisclosureofficial.com/2022/08/08/james-gilliland-eceti-news-manchurian-candidates/)

Hur vet man när man är eller har anlitat en Manchurisk kandidat? Det finns flera saker att se upp med. Ett, kommer de från en militär, alfabetisk byrå eller illuminati-familj? Gifte de sig med någon av ovanstående i unga år? Saknar de tid och minnen? Har det förekommit rituella övergrepp, kultverksamhet eller hemliga möten i familjen? Är de väldigt övertygande, ger de intryck av att vara ett offer för att dra in människor när de i själva verket är rovdjur? En del manipuleras av sedda och osedda entiteter med dåliga avsikter?

Många är chippade, vissa har implantat, vissa känner till chipsen och implantaten, andra har ingen kunskap om dem eller vad som händer efter att de aktiverats. Offren är ofta de med agendor som inte fick som de ville. Om de inte får som de vill spelar de Amber Turd-kortet tills den verkliga sanningen dyker upp och karman kommer tillbaka och biter dem i baken.

Jag har haft så många människor som kommit till mig för godkännande, men om du ifrågasätter någon del av deras berättelse som inte passar in i den Universella Lagen, bryter helvetet löst. De går till attack och gör alla slags falska anklagelser, snarare än helande och att de tar vägen för urskillning och personlig observation med ödmjukhet. De är stalkarna som anklagar andra för stalking. Sexuella rovdjur som anklagar andra för sexuella övergrepp. De är oförmögna till kärlek, bara manipulation och falska löften. De är de galna skaparna och det är av design.

Oavsett hur mycket kärlek, medkänsla, undervisning och helande i det förflutna går allt ut genom dörren när de träffar väggen av sina sår och trauman, som de inte är redo eller har modet att möta. När deras manipulatörer kliver in har de inte kontroll, några minns inte ens vad som hände. En bra indikator på att något är fel i deras berättelse är när de blir extremt defensiva med behov av att attackera någon som inte håller med dem eller ifrågasätter avsikten och integriteten hos deras manipulator.

Många talar om bortföranden, chips, andra influenser som inte hedrar den fria viljan och kan inte helt minnas vad som hände? De talar ofta om utomjordiska relationer som binder dem till att inte tillåta fritt uttryck i detta liv, vilket antingen kan vara en form av undvikande eller ett tecken på att de har gett bort sin kraft till en yttre kraft eller entitet.

Att bemyndiga individen att skapa sin egen personliga koppling till Gud/Den Store Anden/Skaparen varvid kontakt kommer naturligt är vägen. Det är inte en extern process, det skapar ett beroende och är kraftlösande. Jag har alltid sagt att mitt mål är att göra mig själv onödig, ge människor möjlighet att skapa sin egen kontakt, sin egen förbindelse med Källan. Det är vägen.

En annan fråga man kan ställa om man misstänker en Manchurisk kandidat, finns det en historia av den ena röran efter den andra med vem de än blir involverade? Finns det motstridiga handlingar i deras ord och väver de nät av inneslutning med hjälp av deras yttre utseende, sexuella energier, löften om framtida kärlek eller sexuella engagemang som aldrig tycks manifesteras?

”Är de vilseledande när det gäller händelser som utspelade sig även för dem själva?” Kolla alltid deras historia.

Nästa fälla att undvika är smicker. Det finns tre typer av människor som faller offer för smicker, män, kvinnor och barn. Manipulatörer kommer att använda smicker, uttalanden som jag älskar dig bortom all mänsklig förståelse, vi är den perfekta matchen etc. men när du öppnar ditt hjärta sticks kniven in, vrids om följt av en myriad av kallhjärtade grymma ord och handlingar utformade att ta ner dig. Det här är inte min första rodeo. Som tur var fick jag visdomen från tidigare erfarenheter, lärde mig att skärma av och dramat blir en ensidig händelse.

Tyvärr, när du gör detta kommer de att springa till alla andra för att ta med dem in i dramat. Du behöver inte vara chippad eller inplanterad för att medge osynliga negativa enheter. Vissa är helt enkelt för känsliga, inte starka nog att hålla sig utanför eller har för många dörrar öppna, oläkta sår och trauman. Kom alltid ihåg att förtroende förtjänas och det förtjänas ofta över tid. Inget fel med att hålla den garden uppe i början.

Det är svårt att avgöra om det bara är traumat från tidigare liv, barndomstrauma, projektioner och offermönster som arbetas ut men om man har upplevt några eller många av de ovan nämnda frågorna eller mönstren är chansen stor att den personen har en manipulatör oavsett om den ses eller är osynlig.

Det finns många former av chips, implantat, influenser och besatthet. De som påverkas i de flesta fall vet inte ens att det händer, de har splittrade personligheter eller är bara inte starka nog att rensa sig själva. Ju högre och mer berömd man blir desto mer blir de utsatta, påverkade och kontrollerade om de inte kan rensa sitt utrymme.

Honungskrukorna som används för att fånga ledare, politiker, makthavare för att senare bli utpressade till att göra budgivningen för den som kontrollerar honungen är ett klassiskt exempel på Manchuriska kandidaters beteende. Allt detta är uppfyllt i den politiska, affärsmässiga, religiösa, film- och musikindustrin.

Det är också inom UFO-gemenskapen utformat för att ta ner de som talar om andligt och tekniskt avancerade utomjordingar. Särskilt de som har bevis för att backa upp sina påståenden om kontakt och en lång historia av att hjälpa och hela människor. Det finns till och med de som pratar om Mästare och Spirituellt avancerade ET:er som en fasad, men titta på hur de beter sig utanför scenen.

Återigen görs det anspråk på att arbeta med dessa högt utvecklade varelser utan att veta att de påverkas av de som inte är vad de utger sig för att vara. Vi kallar dem falska andeväsen eller regenererade ETs. De lämnar ofta ett kölvatten av kaos och förvirring vart de än går och med den som än tillåter dem att komma in. Skvaller och rykten är deras verktyg som tär på dem som är empatiska, frälsare, människor utan tillräcklig visdom att inse att det alltid finns två sidor av en historia eller som saknar de andliga verktygen för urskillning.

Detta, tillsammans med andra med dåliga avsikter som kontrollerar berättelsen, är anledningen till att andlig och tekniskt avancerad utomjordisk kontakt inte kan komma genom UFO-gemenskapen. ”Det är uppdelat efter design.” Detta betyder dock inte att det inte förekommer kontakter av lägre natur inom UFO-gemenskapen och kontakter av högre natur utanför gemenskapen.

Det finns de som bryter sig ur dessa scenarier, visselblåsare som behöver höras men vi måste fortfarande vara på vår vakt, saker och ting kanske inte är som de verkar, berättelserna som berättas är från en sida, från ett perspektiv. Innan du hoppar in för att bli räddaren är det alltid bra att höra båda sidor med kärleksfull avskildhet. Något att fundera över. Det är det enda sättet att ta sig från hamsterhjulet för offer/frälsare/förföljare. Korstågen kan vara en fälla. De regenererade livnär sig på uppdelningen.

Med Sokrates ord, han stoppades av en bekant som sa ”Jag har något att berätta för dig, det handlar om din” vän. Det var väldigt snällt av dig sa Sokrates, men berätta det inte för mig än. Jag kör all information genom tre filter för att avgöra om jag vill veta det. Första sanningsfiltret: Har du sett detta själv? Det andra är godhetens filter: Är det ett bra uttalande du vill göra om min vän?

Det sista filtret: kommer det att vara användbart för mig? Om uttalandet inte har något personligt vittne, inte kan verifieras är det inte nödvändigtvis sant, bara en uppfattning om en annan genom deras filter, det är inte nödvändigtvis sant. Det är inte bra, det är av dåligt uppsåt så det är till ingen nytta för mig. ”Parafraserar lite.” Det finns också tre typer av affärer, dina affärer, andras affärer och Guds affärer. Andra människors affärer är Guds affärer. Karma kommer att rätta till situationen och ingen vet vad en annan behöver fullborda i sin själ. Det här är verktyg för att överleva galenskapen som dyker upp inom UFO-gemenskapen, förbli centrerad och odistraherad, för att komma igång och ta din egen kontakt.

Vi har valt att kliva ur dramerna i UFO-gemenskapen på grund av att vi trasslat in oss i dem när vi försökt hjälpa och bringa helande och klarhet till fältet. Det kommer bara att behöva lösa sig självt, avsluta splittringen och tävlandet. Samarbeta för det högsta bästa och hålla sig på rätt spår är inte en välkommen närvaro i UFO-gemenskapen. ECETI kommer att fortsätta att göra vår egen grej och hjälpa till med uppvaknandet och helandet av mänskligheten och Jorden, men det kommer att fortsätta utanför gemenskapen.

En fråga som vi alltid har funderat på är varför mästare, andligt och tekniskt avancerade utomjordingar, inre jordvarelser och högre dimensionella varelser fortsätter att dyka upp på ECETI, bevittnas, fotograferas och videofilmas. Baslogik skulle ändå diktera att vi gör något rätt. De som inte har några bevis, som genererar rykten och förtal, de som skapar splittring eller har tydliga band med mycket skrupelfria människor är de som får mest uppmärksamhet eller de som är mest hotade av de som är autentiska. De blir aldrig ifrågasatta, speciellt om de spelar offerkortet? Deras verkliga motiv och avsikter täcks av kortet. Dags att vända kortet.

Offerskap är nu det största verktyget för att så frön till splittring och bedrägeri. Dags att påminna dem om personligt ansvar och suveränitet med sina energier. Ett offer är vanligtvis en som inte fick som den ville så den försöker tvinga eller manipulera andra för att fylla sitt tomrum. Det är ett bakvänt sätt att få ryktbarhet, ekonomiskt eller känslomässigt stöd. De tror faktiskt att det är uppstigningen till det översta kortet även om det ligger på andras rygg. Det är en kort resa. Detta kommer att trigga vissa människor, i så fall finns det något att titta på. Om det inte är din kappa, bär den inte.

Det finns väldigt lite kärlek idag i samhället i stort. Varje individ behöver fylla sitt eget tomrum, inte livnära sig på andra. Det är naturligt och mänskligt att önska kärlek, medkänsla, stöd och intimitet. För de oläkta och offren verkar detta vara ett brott. Verkar som om det på dagens jord är som att leta efter konst i en papperskorg. Möjligt, men inte troligt med tanke på att hela världen är i process. Att ge upp ser riktigt bra ut just nu.

Vår inre krets på ECETI är fantastisk, alla förtjänade sin position genom service till andra, medkänsla och lojalitet. Vi alla älskar och stöttar varandra, hjälper varandra i sin process. Något som UFO- och andliga gemenskaper kan lära sig av när tiden är mogen. Det är en förutsättning för kontakt med Andligt och Teknologiskt avancerade varelser.

Vi måste ta tillfället i akt, skapa och underhålla ett heligt utrymme. Det var och är målet för ECETI som hållit utrymme sedan 1986. Det är därför de högt utvecklade varelserna gör sin närvaro känd och därför vi har ett berg av bevis. Är vi perfekta? Nej, vi svettas bara inte och blåser ur proportion de små sakerna, vi tar personligt ansvar för våra attityder och känslor, var och en är engagerad och gör det bästa de kan i ett djupt oläkt samhälle.

Under de kommande dagarna kommer vi att se hur oläkt detta samhälle är. Vi kommer att behöva välja hur mycket vi vill engagera oss i dysfunktionen och lära oss att sätta gränser. Det verkar som om orden för dagen är urskillning, respekt, tacksamhet och gränser. Dags att sätta gränser för dem som är respektlösa, otacksamma och i förnekelse, som ofta projicerar och skyller andra för handlingar de själva gör och deras nuvarande situation.

Verkar som att UFO-gemenskapen inte är annorlunda än de flesta demokrater. Om du vill veta vad de gör, se vad de anklagar andra för att göra. Det finns tre fingrar som pekar bakåt till varje finger som pekar framåt. Hur många kommer att ha ärligheten och integriteten eller andliga framsteg för att äga detta? Vi får se. Jag håller inte andan på den där. Om jag gjorde det skulle jag vara en av de där blå varelserna som alla ser.

Ha det bra, James Gilliland

https://www.eceti.org

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...