Jordens Väktare – Uppstigning och uppståndelse är min verklighet. 3 juni, 2024

Jordens Väktare
Uppstigning och uppståndelse är min verklighet!

https://docs.google.com/document/d/1C9d2iUV_icGw8yalUFLUisigQkA5qQ4q2HeG686H40s/edit

Jahn J Kassl 2024-06-03
Inga fler omvägar!
Att inte slösa bort mer tid, ta fler omvägar och skilja det sanna från det osanna, det är vad den här sista biten av vägen innan uppstigningen handlar om!
Älskade människor,
ni är i Guds hand, ni är Skaparens barn, ni är ande från ande, hjärta från hjärta och varelser födda av kärlek.
Nu är det dags för dig att bli medveten om vem du verkligen är och vad som verkligen förde dig till jorden.
Nu är det dags för dig att ta mod till dig och ge ett klart och otvetydigt svar till alla undergångsprofeter:
JAG ÄR DEN JAG ÄR. JAG ÄR SANNINGEN OCH LIVET. UPPSTIGNING OCH UPPSTÅNDELSE ÄR MIN VERKLIGHET.
OM NAMAH SHIVAY
Undergångsscenariot är endast reserverat för de som tänker, känner och lever i dessa scenarier. Endast de människor som inte längre vill övervinna sin programmering, sina övertygelser, utan se saker dystert, kommer att uppleva sin domedag, när ny smärta och nytt lidande ödesdigert kommer att falla på jorden.
Det du är inombords, hur du känner inombords, hur du tänker i hemlighet, avgör ditt öde. Men ett ogynnsamt öde ramlar aldrig över dig utan ditt deltagande.
Allt kommer från din inre programmering och övertygelse.
Dina åsikter och tankar om dig själv och världen, skapar den värld som är till för dig. Du tittar på tidens händelser och känner dig övertygad, någon annan ser på tidens händelser med sina ögon och känner sig lika övertygad.
Detta betyder att det är din uppfattning som bestämmer det förflutna, nuet och framtiden. Det förflutna, nuet och framtiden får bara mening och verklighet genom mänskligt medvetande. Det är inte några fenomen som är separerade från människorna, utan är snarare kopplade till mänskligt medvetande.
Det betyder:
1. Det du ser är resultatet av ditt medvetande och inte av dina ögon.
2. Det du upplever är resultatet av din inre programmering och inte ett oundvikligt och förutbestämt öde.
3. Hur du är, är viktigt, och hur mycket du är medveten om det.
Håll fast!
Håll fast älskade människor!
Håll fast vid din gudomlighet, din unikhet, din medvetenhet! Håll fast vid de vägar din själ avslöjar för dig, och de möjligheter ditt hjärta erbjuder dig.
Slutet på detta fantastiska spel på jorden kommer att bli BRA, FULLT AV LJUS, FÖRTRÄFFLIGT, det råder det ingen tvekan om! Så tvivla inte utan fortsätt att arbeta konsekvent och orubbligt mot en intakt, vital och kärleksfull förbindelse med GUD.
Din Skapare känner dig och din Skapare vet om dina behov, din Skapare ingriper i ditt liv. Syftet är att GUD lever med människor, i människor och genom människor.
Människor som är fyllda med undergångsscenarier, och som ständigt matar sitt medvetande med negativa rapporter, kommer att uppleva ett fall: sin egen inre världs undergång.
Det sanna är att mänskligheten reser sig och uppstigningen sker, och det sker nu!
Ett rensat medvetande känner till vägen och vet resultatet av detta spel. Ta bort dimman från ditt medvetande så får du trygghet.
Den tryggheten behövs nu, för att manifestera det nya och eliminera all omänsklighet från denna jord.
Precis som du har bestämt det förflutna genom dina tankar och känslor, bestämmer du din nutid och din framtid.
Din kraft är stor, kära du, använd den så att den Nya Jorden kan födas inom dig.
Med oändlig kärlek
JORDENS VÄKTARE
May be an illustration

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *