Franciskus av Assisi via Jahn J Kassl, 28 juni, 2024

Kraft genom kärlek
https://lichtweltverlag.at/2024/06/27/macht-durch-liebe/

Jahn J Kassl 2024-06-28
Mysteriet sker.
Du är ett oändligt gudomligt medvetande på den långa resan genom tid och rum, så att du kan uppleva dig själv som gudomlig och GUD kan uppleva sig själv som människa.
För evigheter sedan gjorde du dig tillgänglig för denna kärlekshandling och resolut gick du in i jordens liv.
Idag är det dags för avfärd, tiden då du återvänder till källan, till din Skapare, till GUD, din sanna existens och ditt enda hem.
Förberedelserna för din återkomst är slutförda och när du slutför de sista cirklarna äger mysteriet med uppstigningen rum.
Ditt minne återkommer och din förmåga till sann kärlek vaknar.
Du står i din kraft, i kärlekens kraft, som i det inre kan uppfatta Guds uttryck i allt, och som i det yttre kan leva samman med allt som är.
På detta sätt.
På detta sätt väcks nu människor och de uppmuntras att känna och handla holistiskt.
Denna tid erbjuder de mest utmärkta möjligheter att fullända dig själv i din förmåga att älska, och att utöka din förmåga att älska. Den här världen visar dig var kärlek saknas varje dag, och varje dag har du möjlighet att observera och undersöka dig själv.
Vill du ha fred på jorden och fred mellan människor? Det börjar när du börjar skapa frid inom dig själv och inom din inflytelsesfär. Sann kärlek bygger på sann inre frid!
Detta är grunden till att uppfatta livet oförvrängt, utan att utsätta det du uppfattar för dina bedömningar, utan snarare betrakta det med gudomligt medvetande.
GUDS väckarklocka gör sig påmind!
Vi lever i en tid då människors uppfattningar förändras och expanderar. Vi har nått den tid då GUDs väckarklocka gör sig påmind. Vi håller på att förändra mänskliga hjärtan och bli mottagliga för ljus och kärlek. För varje dag händer nya mirakel och gruppen av uppvaknande människor växer till en kraft: kärlekens okuvliga kraft.
Människans förvandling är ett oföränderligt faktum! Detta förändrar allt och river okunnighetens murar gentemot GUD.
Kärlek föds i det helade hjärtat och genereras genom närheten till GUD. Den person som kan se det största i det minsta, och hela sin rädsla genom kärlek är perfekt.
FRANCISKUS AV ASSISI
No photo description available.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *