Samtal med Jesus via Jahn Kassl, 6 augusti, 2023

Samtal med Jesus.
Amun eller Amen?
Jahn J Kassl 2023-08-06
Amun
JJK: Om och om igen stöter jag på att ordet ”Amen” som används i kristendomen kommer från ”Amun”, den egyptiska guden.

Wikipedia säger: ”Amon (även Amon, Amoun, Ammon, Hammon, Amen eller mer sällan Imenand), är den antika egyptiska religionens vind- och fruktbarhetsgud”.
”Amun-prästerskapet” var mycket mäktigt i det forntida Egypten och representerade ett uråldrigt hemligt sällskap. Min fråga är nu: Är ”Amen”, som är mycket vanligt för kristna, faktiskt härlett från ”Amun”, och existerar det hemliga sällskapet av Amun än idag?
JESUS: Jag finns bland er!
Min uppstigning betydde inte min permanenta återgång till Källan, utan det triggade ytterligare handlingar för befrielsen av mänskligheten. Att vara fri innebär att fullt ut ta ansvar för dina tankar, känslor och handlingar. Innan detta hänt förblir du en slav.
Detta är inledningen till följande konversation. Du frågade om huruvida ”Amen” härrör från ”Amun”, och den frågan besvaras med ett JA.
JJK: Då är de kristna kyrkorna grundade på den egyptiska guden Amun?
JESUS: Den som tittar närmare på den romersk-katolska kyrkans och de kristna kyrkornas historia, symboler och ritualer i allmänhet, kommer att finna många likheter från antika kulturer. Egypten, Babylonien, antikens Grekland eller antikens Rom, fungerade som mallar här. De makter som står bakom sällskapet ”Ormens bröder”, Amuns präster, fortsätter sitt arbete i hemlighet.
JJK: Är det den kraft som har styrt världens förmögenheter hittills? Är det kraften – då borde det bara vara ett fåtal – vilket Anastasia också talar om?
JESUS: Det är krafterna som kontrollerar mänskligheten och håller den borta från dess naturliga gudomlighet.
Ouppnåeliga gudar har placerats framför er för att hålla er som slavar. Ni uppfostrades, drogs i en riktning mot att ta bort ansvaret, snarare än att ta saken i egna händer.
Ingen behövde de 10 budorden!
Varje människa föds med vetskapen om att han varken ska stjäla eller döda! Det är först när själen ”förändras” som de “10 buden” är nödvändiga.
Men i det här fallet sattes en mycket manipulativ process igång, som utgick från att människor dödade, ljög och stal. Buden formulerades på ett sätt som gör att människors undermedvetna vanligtvis uppfattar det som att det är mer troligt att du ljuger, begår äktenskapsbrott och dödar.
Endast en slav behöver ”bud”. En verkligt fri person är fullt medveten om sitt ansvar för helheten, och agerar utifrån sig själv i harmoni med allt som är.
Snälla ni, reflektera över detta i detalj, ni kommer att få stor kunskap. För så länge detta inte är genomskådat förblir ni slavar – ni måste förbli slavar. Det är vad det handlar om på Jorden nu – att vakna är att genomskåda detta. Det gör er till en fullt medveten människa, vilket innebär att ni är fullt medvetna om er odödliga ande. Oavsett vad gudarna än kallas: De är påhittade!
Moses var sinneskontrollerad
JJK: Och Moses? Vad hände egentligen vid berget Sinai?
JESUS: Det var initieringen av makt som kommunicerades till folket genom Amuns prästerskap.
JJK: Så Moses var sinneskontrollerad?
JESUS: I god tro lät han detta hända honom. I slutet av sitt långa liv insåg Moses de djupare kopplingarna, och då gick han in i ljusets oändlighet.
JJK: Hur är det med dig då? Du blev också gudförklarad – den ende guden, Guds Son?
JESUS: Det människor har gjort med mig genom okunnighet, är på grund av deras fantasi och deras egna behov.
De osanna berättelserna om mitt liv på jorden finns i Jesu biografi. (Jesus Biografi 1, Jesus Biografi 2).
Mer och mer sanning och kunskap når nu människor, så att saker nu kan brytas upp och lögnerna och manipulationerna kan avslöjas för er.
Gudar, som befriar dig från ditt ansvar, som berättar för dig hur du ska leva, tänka, känna och agera, har alltid bara ett mål: att dominera och att ta hand om dina skapande energier genom omvägar.
JJK: Ordet ”Amen” förekommer också i boken ”The Jesus Biography” och även i andra meddelanden som förmedlats till mig, förekommer ordet ”Amen” ibland i slutet.
”Amen” i upplysta skrifter
JESUS: Mänskligheten introduceras gradvis till sanningen. I Jesus-biografierna, såväl som i andra budskap, stod det ”Amen”, så att vi skulle kunna nå människor med en stark katolsk bakgrund – för att då lättare kunna befria sig från sina fixeringar. De flesta katoliker avvisar blankt böcker som innehåller okända hälsningar och välsignelser. Och därför tar de ingenting med sig och accepterar ingenting.
’Amen’ motsvarar en kod och människor känner sig hemma. På så sätt ägnar de sig åt innehållet och stimuleras därför till nya tankar.
Du måste alltid inkludera den långa perioden av slaveri och manipulation i alla beaktanden. I tusentals år har mänskligheten påverkats på cellnivå, och de flesta människor bär med sig mönster, åsikter, föreställningar och missvisande antaganden från ett liv till nästa – att bryta dem kräver försiktighet, för ingen drar sig lättare från sanningen, än de som tror de fått veta den.
Betydelsen av Marias uppenbarelser
JJK: I detta sammanhang tänker jag nu på de många världsomspännande uppenbarelserna från Maria. Här dyker ”Guds Moder” upp med ett helt katolskt program, som är totalt anpassat till kyrkan. Budskapen talar ofta om ”omvändelse” eller ”synd” och om en död på korset som aldrig skedde. Varför inte berätta för dessa människor vad som verkligen hände, och hur de blir lurade av Vatikanen som förkroppsligar kyrkans Amun eller Amen?
JESUS: Varje människa klarar att få veta sanningen, men det beror på dosen.
Nu introduceras återigen människor till sanningen – men inte – genom att chocka dem. Detta skulle bara leda till att varje uppenbarelse omedelbart skulle förlora sin trovärdighet. Människor skulle fly, prata om djävulens verk och glida in i rädsla. Detta är inte till nytta för någon. Men budskapen i sådana uppenbarelser är alltid kärlek och medkänsla – och att människor kan vända sig bort från det onda och mot det goda.
Det är vad det handlar om – och inte om någon kyrka eller dess prästerskap. Alla Marias uppenbarelser i den kristna miljön, borde vara acceptabla för dessa människor. Därför framträder Maria i en form som människor känner sig bekanta med, och hon vidgar varsamt – men bestämt – kärleksbudskapet som det talas om gång på gång i det Nya Testamentet. Människor väcks på detta sätt.
JJK: Men jag observerar hela tiden att dessa människor dyrkar Guds Moder, att de utövar ännu mer guda-dyrkan, d.v.s. vördar ett helgon, istället för att, i gnostisk mening, vara medvetna om sig själva och uppfatta sig själva som Gudomliga.
”Det jag gör kommer ni också att göra, och mycket mer!” sa du, men det finns inga spår av det. De knäböjer inför präster och altare – och anser att denna självförnedring och självförnekelse är sann ödmjukhet.
JESUS: Detta är den nivå på vilken dessa människor kan komma närmare Gud och på vilken de leds in i ett personligt ansvar. Människor ska plockas upp där de är. Att vänta på bussen där den inte stannar, är inte till någon nytta.
Det viktiga är kärnan i dessa budskap. Om eget ansvar ges betydelsen egenkärlek och kärlek till nästan, ha då tilltro till och känn in i energin där dessa manifestationer sker.
Ljus och Kärlek är alltid märkbart, och är de enda parametrarna för att bedöma om något är sant eller falskt.
JJK: Så när vi trycker om Jesus-biografin, ska jag då ta bort ordet ”amen”?
JESUS: Tiden för det är verkligen mogen. Det ordet är inte längre relevant.
May be an image of 1 person

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *