Telosians via Marie Josée Andichou, 15 november 2022

Telosians
Via Marie Josée Andichou, 15 november 2022
En Splittring kommer att Uppstå bland Mänskligheten
https://tinyurl.com/yjwc3xys
Vi är glada att se er igen, kära Jordens barn. Idag kommer vi att återigen tala till er om vad som kan hända inom en snar framtid. Vi har redan pratat om vad världsregeringen vill att ni ska uppleva för att få ett större grepp om er. Tänk er att de förbereder ett sätt att skrämma er, riktigt skrämma er, genom att berätta för er om möjliga kärnvapenkrig, möjliga enorma inflationer som skulle beröva er pengar, eller till och med hindra er från att ha pengar för att köpa mat och betala era räkningar med.
Allt detta ”skvaller” från världens regeringskällor är bara till för att ”driva” er längre och längre in i rädsla. Vi vill säga er det här igen: GE INTE EFTER för rädslan, det är mycket viktigt, för genom att inte oroa er för vad dessa som vill manipulera er har att säga, kommer ni att få dem att ge efter.
Faktum är att när det gäller kärnvapenkrig, kan det inte ske. Varför? För att de själva fruktar resultatet av vad ett kärnvapenkrig kan ställa till med. Tvivla inte på att dessa som utgör denna världsregering är människor och icke-människor som själva är rädda. Rädda för vad? Rädda för att mista makten över er, makten över Jorden, rädda för att inte längre ha råd att styra över er. Ja, dessa människor är för närvarande mycket rädda.
De har pengarna som ger intryck av att de har stor makt, men i verkligheten är det en liten makt därför att, som vi har berättat i tidigare meddelanden, vi har kapaciteten att ruinera deras bankkonton om de går för långt i deras önskan om att ”behandla” mänskligheten illa.
Tja, vad är några siffror på ett bankkonto? Det är fullt möjligt för oss att radera allt det där och se till att de inte kan hitta dessa siffror igen, varken på sina konton eller någon annanstans. Det är deras största rädsla. Det är därför de försöker få er på knä så att ni inte kan leva drägligt. Men ha tillit! Även om det kommer att komma känsliga händelser på er planet, kommer de inte att kunna genomföra det, för vi kommer att se till att större delen av mänskligheten är skyddade.
Vi har talat med er om den Nya Jorden, den som kommer till er och som ni kommer att uppleva i slutet av denna turbulenta övergång. Naturligtvis kommer det inte att vara lätt för er den kommande tiden, och vid någon tidpunkt kommer det att bli en splittring bland mänskligheten på Jorden. En del av mänskligheten kommer att ha förändrat sitt medvetande och kommer att förstå vad Sant Liv är. Denna del av människosläktet arbetar för närvarande för det bästa för människorna och hela Jorden d.v.s. för alla riken som lever på den.
Men å andra sidan kommer det att finnas de människor som inte vill lämna det de tror är deras nuvarande bekvämlighet, d.v.s. deras sätt att leva, att böja sig för regeringens beslut, att vara rädda för framtiden etc. …
Splittringen mellan människor kommer att vara oundviklig, som ni väl förstår. Det är inte hela mänskligheten som kommer att förändra sin medvetenhet om förståelsen av det Sanna Livet. Men det är som det är. Varje själ som har inkarnerat på Jorden har innan inkarnationen bestämt hur de ska leva för sin egen utveckling men också, och det här är viktigt, för att hjälpa mänskligheten att utvecklas på ett visst sätt.
Det är genom att konfrontera svårigheter som ni kan  övervinna era rädslor, er ångest etc. Det är tack vare de andra som har gått före er som ni gör framsteg i förståelsen av Sant Liv. Ni är varandras speglar. Det är så  mänskligheten kan utvecklas i att förstå vad andra kan tillföra den.
Så under de kommande månaderna kommer världsregeringens försök att förnedra er att genomföras. Men även om de skakar om er lite för stunden, var medvetna om att det inte kommer att vara så länge, för om det går för långt kommer vi att tillämpa vår ”backlash”-metod som ni säger.
Kära Jordens barn, kära bröder och systrar, vet att ni kan fortsätta med era liv på Jorden med tillförsikt. Vi ber er än en gång att inte lyssna på mediernas information, som upprepar samma saker om och om igen under dagen, så att er hjärna blir genomsyrad av information om rädsla. Allt det här är manipulationer av era regeringar i vilket land som helst. Låt er inte påverkas av det här.
Kära Jordens barn, fortsätt att leva med glädje i hjärtat. Ge ert hjärtas Kärlek till era familjer, era vänner och också till Jorden för den skönhet den erbjuder er, men också för den näring den ger er.
Vi följer er med stor Kärlek, tvivla inte på det.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...