Judas Iscariot via Ann Dahlberg, 10 mars 2019

Judas Iscariot

10 mars 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag vill att ni alla ska förstå att er väg är också min, för vi tillhör alla Guds söner eller döttrar. Där ni trampar fel, där trampar vi också fel eftersom vi alla är ”ett” och det är som ”ett” vi ska återvända tillsammans. Se inte med förargelse i din broders öga, ty denna förargelse syns också i ditt öga. Se med kärlek på din broder för innerst inne vet du att du tillhör samma ande. Du delar allt med din broder eller syster vare sig det är kärlek eller hat. Det är något att tänka på, kära Jordbor. Väljer du att dela kärlek eller hat? Endast du har avgörandet i din hand. Det du väljer sprider sig till många. Vi som var förunnade att gå i Jesu lära kunde genom hans exempel få en förståelse av vad det var vi skulle sprida. Jesus var kärleken personifierad. Förståelse måste dock omsättas i praktik för att bli verkningsfullt och det kan ta lite längre tid. Hela du behöver bli ”ett” med kärleksbudskapet.

Hur många av er kan vända andra kinden till om du blir påhoppad av någon? Det betyder inte att du inte ska försvara dig fysiskt om det gäller ditt liv, men hur många kan sedan förlåta och se med kärlek på sin lite vilsna broder? Det tål att tänka på och kanske meditera lite över. Det är lätt att älska de vänliga och kärleksfulla, det är svårare med de som har tappat bort sig själva, trots att det är de som behöver det som mest, för att de ska få möjlighet att kunna hitta tillbaka till sig själva.

Vad är då din uppgift? Jo, det är att hitta kärleken i dig själv så att du står på en fast grund. Dela den sedan vidare så att så många bröder och systrar som möjligt kan hitta tillbaka till kärleken i sig själva. Det är som ett kollektiv vi ska stiga och vara vid vår Fader Guds sida. Det var en av de främsta orsakerna till att du tog på dig den mantel som du bär. Det var för att hjälpa oss själva upp i en högre dimension av oss själva. Det var för att hitta tillbaka till ljuset och kärleken och lämna den lite mörka och meningslösa tid som ni nu lever i. De flesta av oss har tröttnat på krig, hat och rädsla och längtar efter lite mer beständigt ljus, kärlek och medkänsla för allt och alla som lever på denna Jord.

Ja, er värld påminner lite om en kokande gryta som likt en vulkan får lite utbrott då och då. Men det kommer att lugna ner sig. Er värld kommer också att få ro och tid för återhämtning. Det kommer att vända från en dag till en annan. Med det menar jag att det kan gå tämligen fort när det väl har börjat och vi kan skymta en början från vårat perspektiv. Vi ser att en del arbeten som ni människor gör för er själva och andra, kommer att ge de resultat som behövs för att ge er värld det lugn det behöver för att höja sin energi. Det är alltid energin som behöver höjas och var har ni er energi? Jo, inom er förstås. Det är er kärleksenergi som ska höjas och spridas över Jorden. Det första fröet såddes av vår Herre och Mästare Jesus.

Låt nu kärleken växa inom er så att inget mer finns eller känns.

Jag lämnar Er nu i kärlek

Judas

Du gillar kanske också...