Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 november, 2017

Judas Iscariot

Söndag 19 november 2017

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Judas Iskariot och jag har kommit idag för att tala om att världen nu står inför en stor förändring. Den här förändringen sker på olika nivåer. Det gäller både ekonomi och politik. Det har skett en del drastiska förändringar på sina håll i världen. Detta har ej kommit fram i media. Det mesta som händer undanhålls fortfarande den stora allmänheten. Det här kommer att leda till olika regimskiften med en helt annan agenda än den som ni hittills har haft. Fredsbevarande åtgärder sätts in och pengarna kommer att läggas på behov i stället för på makt och girighet. Ni har alla önskat fred nu, ni är alla trötta på krig och orättvisor. Ni är trötta på lidande och en stark medkänsla har öppnat upp för en annan syn på livet. Det är detta skifte i er medvetenhet som nu så smått börjar ge sig till känna i världen. Ni kräver fred och ni kräver rättvisa för Jordens folk. Ni ser hur alla människor far illa runt om i världen och detta gäller inte minst barnen. Den här förändringen i ert medvetande har lett till de stora förändringar som ni nu står inför. Det arbetas redan febrilt i många länder och fler och fler hakar på. Det är dags att öppna ögonen och se verkligheten för vad den är. Det är ett skifte på gång kära Jordbor, det är ett skifte på gång och det håller på att växa upp mitt framför ögonen på er. Kan ni se det? Eller är ni fortfarande fast i era slöjor.

En ny tid har randats men en del av mänskligheten sover ännu. När ska ni vakna och förstå att livet har tagit en annan vändning. En ny värld har fötts där medmänsklighet och medkänsla är det som prioriteras högt och där det gamla tänket att bara se om sitt eget hus få ge vika för en större upplevelse av att vi hör ihop och behöver hjälpa varandra. Vi går ju alla vidare i vår utveckling och vi behöver hjälpa till så att vi alla kan må bra. Information behöver komma fram, sann och ärlig information från trovärdiga källor så att den stora allmänheten kan förstå att ett skifte har hänt på Jorden som kommer att förändra deras liv för alltid. Det är meningen att livet ska bli lättare och att alla ska känna sig behövda. Det är ju så att alla behövs och vi behöver stötta oss mot varandra. Vi kan inte ensamma bidra till hela Jordens skifte av medvetenhet. Vi behöver vara många för att göra det.

Medvetenheten skiftar nu kära barn på Jorden. Ni kan känna det i era kroppar och i era sinnen. Den ni var för nåt år sedan är ni inte idag. Ni har ändrat uppfattning om många olika saker. Ni har fått en ny medvetenhet om vad som är värdefullt i livet. Ni vill inte längre bara ha saker utan livet har fått en djupare mening och det finns annat som har blivit mer värdefullt. Fördjupa denna känsla och låt den omfatta en större del av livet omkring dig. Du förstår då vad det är som du behöver förändra och vad din bit i denna stora förändringsprocess kan vara. Det finns där mitt framför Er kära Jordbor, det finns där.. se och förstå vart det är din väg hänvisar och följ ditt hjärta. Allt blir perfekt just i den stunden i din stora medvetenhet och närvaro. Vi är med Er, vi följer Er och vi viskar i ert öra och hjärta vilken väg ni ska ta. När ni följer den så kommer era drömmar att besannas och alla andras också. Den stora kollektiva drömmen är här, ta del av den och bli ett med den. Vi hjälper och stödjer Er, kalla på oss och vi visar er vägen. Vi älskar Er så mycket.

Jag avslutar nu med att sända ljusstrålar till era hjärtan så att ni lättare ska se och förstå vilken väg det är ni ska gå.

Med stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...