Judas Iscariot via Ann Dahlberg, 16 juli 2021

 

Judas Iscariot via Ann Dahlberg, 16 juli 2021

 

Jag är Judas och idag vill jag tala lite om tidens skeenden. Det är mycket som händer i er värld och ibland kan det vara svårt att se det goda som lyser igenom det mörka i er värld. Det finns alltid ett underliggande syfte med allt som sker vare sig det inträffar på individuell eller global nivå. Försök att se ljuset som lyser genom mörkret. Vad är det egentligen som sker under ytan i det som ni uppfattar händer i er värld. Är det något som pockar på er uppmärksamhet, är det något som håller på att förändras i sina grundvalar? Är det något som har förändrats inom dig själv? Jag kan med all säkerhet säga att mycket har förändrats inom dig själv. Det är också mycket som har förändrats inom det kollektiva perspektivet. Ni har under en rätt lång tid marscherat mot ett humanare samhälle utan att ni ens har noterat det särskilt mycket. Det är först under den här den yttersta av yttersta tider som ni märker att det sker omvälvande förändringar och att det sker både i det inre och i det yttre. Det är först nu som ni medvetet och i en större omfattning kan styra det som sker i er värld.

Det hela börjar i er egen rannsakan av er själva. Utan förståelse av er egen inre värld kan det vara svårt, ja, rent av omöjligt att förstå de skeenden som ligger till grund för det som nu sker på Jorden. Det beror ju på den enhet, den helhet som ni alla tillhör. Det är helhetsperspektivet som behöver komma i fokus på Jorden idag om en större positiv förändring ska kunna ske. Vad är bäst för oss alla och det klot ni lever på, vad är det som gagnar oss alla och vår värld idag? Hur gör vi för att alla ska få ha det bra och att Jorden tas om hand på ett förnuftigt och kärleksfullt vis? Se med kärlek på världen och människorna och gör förändringar utefter den bilden som då dyker upp i  ditt sinne. Ser du gröna skogar, ett frodigt ekosystem, skrattande barn och glada vuxna i den bilden. Det är något att sträva mot och arbeta för. Finns det någon organisation som står för det som ditt hjärta klappar för, så sök dig dit. Det kan vara din kallelse och dina händer som behövs där.

Ja, det var lite av det här som jag ville tala om idag. Många känner sig vilsna och vet inte riktigt vart de ska vända sig. Svaret blir som alltid att de ska vända sig inåt. Finna sitt eget lugn och känna in vad som är rätt och sant för dem. Det kan röra sig om global nivå men först behöver det nog stärkas på individuell nivå. Vem är jag? Var befinner jag mig i allt det som händer i mitt liv nu? Vad är bäst för mig att göra just nu? Vilket är mitt nästa steg? Lyssna du riktigt noga så står själen där strax bredvid dig och ger dig den vägledning som du just nu behöver. Steg för steg kan själen visa dig hur du ska gå tills du får hela bilden klar för dig. Det är olika saker vi behöver gå igenom för att förstå var vi är och hur vi ska gå vidare för att utveckla oss i den snabba förändring som just nu pågår på Jorden. Det är dock nödvändigt att ni ger er själva den omtanke av kärlek och omvårdnad som ni behöver nu. Ni som redan har startat på denna resa kan uppleva en stor trötthet då kroppen och ert psyke arbetar för fullt med att absorbera de högre ljusfrekvenserna.

Jag vill uppmana er nu att ta hand om Er själva och jag sänder Er all min kärlek.

Judas

Du gillar kanske också...