Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 4 juni

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Lördag 4 juni 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag hälsar Er alla från ovan. Idag är det en härlig dag på Jorden. Triumfens tid är inne och vi gläds med er, alla ni barn i ljuset. Ni befinner er i ljuset nu, kära barn. Det lilla mörker som finns kvar kan inte skada er mer. Ljuset lyser nu över Jorden och mörkret flyr alltmer bort i hörnen. Er nya tid är här nu. Det är tid att börja njuta och se på världen med hoppfulla och tillitsfulla ögon. Ni är barn av ljuset och ljuset återuppstår nu genom er.

Det är en kraftfull tid av förändringar som sker nu på Jorden. Tillkännagivandet av NESARA och en ny regering kommer snart att ske och det kommer att påverka hela Jorden. Alla länder måste se om sina hus inför de nya möjligheter som kommer upp. Möjligheter som de måste ta tag i om de vill följa med på tåget. Den nya valutan kommer att vara uppbackad av guld, silver och ädla metaller, övrig valuta kommer inte att ha så mycket värde, då det inte finns så mycket bakom som stödjer den. De är så kallade ”fiatpengar” och inte värda mer än papperet de är tryckta på. Det gäller för alla länders regeringar att ställa om kosan nu. De kan också välja att avgå och låta andra ta över skeppet. Det blir som skeppsråttor de lämnar skeppet och låter andra försöka styra skutan i land, förhoppningsvis mer ansvarsfulla människor som vill sitt folks och lands bästa. Det är på det viset vi kan förändra världen, med ansvarsfulla människor i ledningen som är uppbackade av folket. De ska vara hörsamma till sitt folk och ta till sig av de många goda idéer som finns där. Det ska vara en jämn fördelning av kvinnor och män så att det blir balans i utformandet av de lagar som ska gälla för alla. Barnen kan tillfrågas när det gäller saker som handlar om dem. Naturen kan tillfrågas av människor som hör och ser deras behov. Vi är alla ”ett” och har rätt till det bästa livet kan ge oss.

Resan är på gång, kära barn och allt kommer bara att bli ljusare för varje dag som går. Ni har klarat det och valt fred och kärlek i stället för krig och hat. Ni har vänt helt om och er ”Skapare” står med vidöppna armar för att ta emot er. Det här blir ert jubelår, kära barn på Jorden även om en del arbete återstår att göra, för att rensa Gaia från en massa gifter. Ny teknologi ska hjälpa till med detta. Urgammal kunskap om ekologiska alternativ kommer fram. Naturliga biologiska mediciner kommer att ersätta andra giftiga mediciner som ni får i er idag. Allt finns redan på Jorden. De har bara blivit blockerade av de stora industrijättarna vars makt och girighet inte har sett sina gränser. Det lidande som deras mediciner har orsakat har varit stort och mångfaldigt. Det kommer att ske ett samarbete där man värnar om det bästa hos varandra. Ett sådant samarbete sker redan idag i en del länder på Jorden. Det här kommer ni att få se mer av. Det ena behöver inte utesluta det andra. Huvudsaken är att man utgår från människors bästa, så att de får en möjlighet att hela och läka sina kroppar.

Detsamma gäller ju för den jord vi brukar. Den behöver det bästa som människor kan ge den utan att vi förgiftar och förorenar dess mark eller vatten. Ekologiska och biologiska val för att återställa den i dess forna skick. Man har kunnat äta och dricka på Jorden i årtusenden och det har alltid varit rent vatten i bäckar och sjöar. Detta har nu förändrats som ni väl vet och åtgärder behöver sättas in för att återställa den rätta balansen igen.

Ni har ett stort arbete framför er kära Jordbor men ni kommer att få all hjälp ni behöver. Gaia är en ”Ärofull Juvel” i universum och det finns många som vill hjälpa till med hennes uppstigning. Ni är långtifrån ensamma, det myllrar av liv inom och utom henne. Alla är lika ivriga att få bidra med den kunskap som de har. Det är en enorm kunskap som finns tillgänglig för Jorden nu i detta skede av hennes transformation.

Alla sänder sina kärlekshälsningar och det riktigt strålar om dem när de vänder sig ner till er och skickar sina ljushälsningar av kärlek.

Jag skickar ljus och kärlek till Er och säger farväl för denna gången.

Judas

Du gillar kanske också...

1 svar